Wedstrijdleider

Wil je graag een tornooi leiden (loting, planning en opvolging van de matchen,...)? Volg dan een cursus Clubwedstrijdleider. Als je slaagt voor het schriftelijk examen kan je onmiddellijk aan de slag in je club.

Wie jaar na jaar uitsluitend wedstrijden leidt binnen de eigen club, blijft Clubwedstrijdleider (per jaar minstens in één tornooi fungeren als wedstrijdleider of adjunct-wedstrijdleider of fungeren als interclubleider tijdens minstens 2 interclubspeeldagen). Leid je ook tornooien of interclubontmoetingen buiten je eigen club, dan word je het jaar nadien Gewestelijke wedstrijdleider.

Leerdoelstellingen:

 • Het kunnen leiden van een tornooi.
 • De tennisspelregels kennen.
 • De reglementen van de interclubcompetitie kennen en kunnen toepassen.
 • Kennis over de wedstrijdleiding en de gewestelijke criteriumreglementen.
 • Het kunnen opmaken van tabellen.

De kandidaat clubwedstrijdleider dient te slagen voor het schriftelijk examen (70%).

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van Tennis Vlaanderen.
 • 17 jaar worden in het jaar dat de cursus plaats vindt.
 • Minstens 1 jaar over de graad van interclubleider beschikken.

Ben je al gewestelijk wedstrijdleider, maar wil je een stapje hogerop zetten? Als nationaal wedstrijdleider kan je je kandidaat stellen om nationale interclubontmoetingen of tornooien te leiden (bijvoorbeeld kampioenschappen).

De cursus Nationaal Wedstrijdleider gaat ieder jaar door in februari tijdens de Indoorkampioenschappen van Tennis Vlaanderen. Op de cursusdag krijg je in de voormiddag opleiding met onder andere een korte refresher. In de namiddag volgt een theoretisch examen. Om vlot mee te kunnen tijdens de cursus en een succesvol examen te kunnen afleggen, herhaal je op voorhand best even de leerstof uit de cursus clubwedstrijdleider.

Na het volgen van de opleiding nationaal wedstrijdleider en een score van minstens 80% op het theoretisch examen, behaal je de graad "Nationaal Wedstrijdleider".

Leerdoelstellingen:

 • Het kunnen leiden van een tornooi en interclubontmoetingen (administratieve en technische organisatie, loting van de tabellen)
 • De tennisspelregels kennen en de interpretatie (incl. de procedures voor gearbitreerde en niet-gearbitreerde wedstrijden)
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen
 • Het Algemeen Competitiereglement kennen
 • De reglementen van de interclubcompetities kennen (gewestelijke interclub, intergewestelijke interclub, nationale interclub)
 • De reglementen van de verschillende circuits kennen (Criterium, Belgian Circuit, Ethias Tour, Belgian Junior Circuit)

Toelatingsvoorwaarden:
Als gewestelijk wedstrijdleider, dien je je kandidatuur voor de opleiding wedstrijdleider in via deze link uiterlijk 1/02. Na aanvaarding door de gewestelijke scheidsrechterscommissie kan je deelnemen aan de opleiding en examen.

Heb je de ambitie om een internationale carrière uit te bouwen? Stuur dan als ervaren nationaal wedstrijdleider je kandidatuur naar de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen.

Na goedkeuring door de scheidsrechterscommissie kan je je opleiding starten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF). Als je slaagt ligt er een mooie carrière als wedstrijdleider (referee) op ITF- en Tennis Europe-tornooien op je te wachten.

Indien er meerdere kandidaten zijn voor een ITF opleiding, selecteert de scheidsrechterscommissie de beste kandidaten op basis van de criteria voor aanduidingen (zie onder).

Meer weten over Officials op internationaal niveau? Raadpleeg itftennis.com.

Hieronder vindt u een verduidelijking van de criteria waarmee Tennis Vlaanderen rekening houdt bij de diverse aanduidingen als official voor toptornooien (wedstrijdleider, chief of umpires, lijnrechter, stoelscheidsrechter) en voor de kandidaturen als internationaal official.

De volgende doelstelling staat steeds voorop:

 • het helpen uitbouwen van de carrière van gemotiveerde en talentvolle officials,
 • het uitbouwen van het officialskorps, zowel naar kwantiteit als kwaliteit,
 • het aanduiden van de juiste persoon voor de juiste functie.

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties (*)
 • internationale normen en waarderingen  (ITF-"recommendation")
 • nationale en internationale graad
 • fulltime beschikbaar zijn
 • betrokkenheid (liga, gewest, club, tweetaligheid)
 • kansen voor de betere jonge elementen (= tot 40 jaar)

(*) De kwaliteit wordt gewaardeerd op basis van de evaluatierapporten van de ITF-officials, de Chief Umpire of wedstrijdleider en het advies van de Scheidsrechterscommissie. Wat de kwantiteit betreft zijn de specifieke prestaties belangrijk (vb. als lijnrechter gewerkt hebben om aangeduid te kunnen worden als lijnrechter voor een toptornooi).

Het is ook steeds de bedoeling een opening te laten voor nieuwe officials om dergelijke aanduidingen in de wacht te slepen. In ieder geval is het uiterst belangrijk dat men zich kandidaat stelt, zoniet maakt men zeker geen kans.