Tornooireglement

 • Datum 18/06/2017 - 01/07/2017
 • Aantal inschrijvingen 167
 • Week 26
 • Adres Edmond Ronsestraat 58 A
  9041 Oostakker
 • Gewest Oost-Vlaanderen

Tornooireglement

 1. 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van Tennis Vlaanderen en KBTB.

 2. 2. Het is verboden meer dan 2 tornooien per week te spelen (weeknr wordt bepaald door het finaleweekend).

 3. 3. Spelers moeten zich, in bezit van hun identiteitsbewijs, minstens 15 minuten voor aanvang van hun wedstrijd melden bij de wedstrijdleiding.

 4. 4. Sluiting van de inschrijvingen

  16/06/2017 19:00

 5. 5. Loting

  16/06/2017 19:30

  Edmond Ronsestraat 58 A
  9041 Oostakker

 6. 6. Het inschrijvingsgeld per persoon bedraagt

  ENKEL HEREN 4 (C+15/5 - C+15/2) wedstrijd 1: 12.0€
  ENKEL HEREN 5 (C+30/3 - C+30) wedstrijd 1: 12.0€
  ENKEL HEREN 6 (N.G. - C+30/4) wedstrijd 1: 12.0€
  ENKEL DAMES 4 (C+30/3 - C+30) wedstrijd 1: 12.0€
  ENKEL DAMES 5 (N.G. - C+30/4) wedstrijd 1: 12.0€
  DUBBEL HEREN 3 (10 punten - 60 punten) wedstrijd 1: 10.0€
  DUBBEL HEREN 4 (10 punten - 30 punten) wedstrijd 1: 10.0€
  DUBBEL HEREN 5 (10 punten - 15 punten) wedstrijd 1: 10.0€
  DUBBEL DAMES 2 (10 punten - 60 punten) wedstrijd 1: 10.0€
  DUBBEL DAMES 3 (10 punten - 30 punten) wedstrijd 1: 10.0€
  DUBBEL DAMES 4 (10 punten - 15 punten) wedstrijd 1: 10.0€
  DUBBEL GEMENGD 3 (10 punten - 60 punten) wedstrijd 1: 10.0€
  DUBBEL GEMENGD 4 (10 punten - 30 punten) wedstrijd 1: 10.0€

 7. 7. Afspraak eerste wedstrijd

  wordt automatisch vastgelegd op basis van beschikbaarheid. Deelnemers ontvangen mail met dag en uur.

 8. 8. Er wordt gespeeld op

  gemalen baksteen

 9. 9. Specifieke bepalingen

  Deelnemers kunnen verplicht worden te spelen in het weekend, bij kunstlicht en binnen op verplaatsing wanneer de weers- en wedstrijdomstandigheden dit vereisen. Deelnemers zijn verplicht hun beschikbaarheid bij inschrijving correct in te vullen en op te volgen. Voor de eerste wedstrijd wordt gevraagd te bevestigen per mail of telefonisch. Iedere speler dient minstens 4 goeie tennisballen mee te brengen. Alleen voor de finale worden tennisballen ter beschikking gesteld door de organisatie. Deelnemers worden verwacht een kwartier voor hun wedstrijd aanwezig te zijn. Bij afwezigheid kunnen zij gediskwalificeerd worden. De wedstrijdleiding heeft het recht om bij onbetamelijk en/of onsportief gedrag een deelnemer uit te sluiten. Alleen de tornooileider kan de wedstrijden opschorten omwille van de weersomstandigheden of het invallen van de duisternis. De op de prijsuitreiking afwezige prijswinnaars zullen hun prijs verbeurd verklaard zien.

 10. 10. FairPlay, ik hou me eraan