Scheidsrechter

Heb je interesse om een wedstrijd te leiden vanop de stoel? Volg dan de cursus clubscheidsrechter.

In de cursus "Clubscheidsrechter" komen o.a. alle aspecten van de spelregels en de wijze waarop een wedstrijd vanaf de stoel wordt geleid, aan bod. Als je slaagt voor het examen kan je onmiddellijk aan de slag in je club.

De cursus clubscheidsrechter bestaat uit een digitale vooropleiding en een cursusdag die afgesloten wordt met een examen.  Tijdens de digitale vooropleiding leer je via het e-learning platform en een begeleidende cursustekst alles over de tennisspelregels en de gedragscode. Op de cursusdag leer je de praktische zaken over het leiden van een tennismatch, het toepassen van de gedragscode en het invullen van een scorekaart. Op het einde van de cursusdag volgt een examen.

Na het volgen van de digitale vooropleiding, de cursusdag en het behalen van minstens 70% op het examen, behaal je de graad "Clubscheidsrechter"..

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen.
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen.
 • Het kunnen invullen van de scorekaart.
 • Het kunnen leiden van een tennismatch.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van Tennis Vlaanderen
 • 15 jaar worden in het jaar dat de cursus plaats vindt.

Behoud graad:

Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als clubscheidsrechter minimum 1 wedstrijd te arbitreren per jaar. Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreert, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Promoveren:

Voel je je klaar om een stap hoger te zetten? Lees dan hieronder alles over de promotie naar gewestelijk scheidsrechter en/of nationaal scheidsrechter.

Voel je je klaar voor een stap hogerop? Geef dan via mail naar joannes.delputte@tennisvlaanderen.be aan dat je wil promoveren naar de graad van gewestelijk scheidsrechter. Hiermee geef je aan dat je vaak wil arbiteren buiten eigen club.

Na goedkeuring door de gewestelijke scheidsrechtercommissie en het volgen van een refresher, volgt de promotie naar gewestelijk scheidsrechter. De refresher wordt georganiseerd op basis van de kandidaturen.

Behoud graad:

Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als gewestelijk scheidsrechter minimum 10 wedstrijd te arbitreren per jaar. Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreert, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Reiken je ambities verder? Als nationaal scheidsrechter kan je aan de slag als stoelscheidsrechter tijdens nationale interclubontmoetingen of tornooien. Daarnaast kan je met deze graad als lijnrechter fungeren tijdens Davis of Fed Cup ontmoetingen of internationale tornooien (ITF, ATP of WTA, Tennis Europe).

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen.
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen.
 • De terreinprocedures kennen en kunnen toepassen.
 • "Naar de letter en de geest" kennen en kunnen toepassen.

De kandidaat dient te slagen voor het schriftelijk examen (80%).

De kandidaat krijgt een eerste praktische proef op de dag van het schriftelijk examen (t.g.v. de Tennis Vlaanderen-Indoorkampioenschappen). Daarna wordt elke kandidaat, na geslaagd te zijn in het schriftelijk examen, gedurende het daaropvolgende seizoen 3 keer geëvalueerd (door minstens 2 verschillende evaluatoren). De gearbitreerde matchen dienen van voldoende hoog niveau te zijn (Belgian Junior Circuit J/M15, Feest van de Jeugd, Belgian Circuit,...), gekozen in samenspraak met de gewestelijke arbitrageverantwoordelijke. Pas na een positieve beoordeling van de 3 evaluaties, wordt de graad van Nationaal Scheidsrechter toegekend.

Toelatingsvoorwaarden:

Als gewestelijk scheidsrechter dien je je kandidatuur in via mail naar joannes.delputte@tennisvlaanderen.be (uiterlijk 1 februari). Na aanvaarding door de gewestelijke scheidsrechterscommissie kan je deelnemen aan de opleiding en examen tijdens de Tennis Vlaanderen Indoorkampioenschappen.

Behoud graad:

Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als nationaal scheidsrechter minimum 20 wedstrijd te arbitreren per jaar. Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreert, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Heb je de ambitie om een internationale carrière uit te bouwen? Stuur dan als ervaren nationaal scheidsrechter je kandidatuur naar de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen.

Na goedkeuring door de scheidsrechterscommissie kan je je opleiding starten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF). Als je slaagt ligt er een mooie carrière als stoelscheidsrechter op ITF-, ATP- & WTA-tornooien op je te wachten.

Indien er meerdere kandidaten zijn voor een ITF opleiding, selecteert de scheidsrechterscommissie de beste kandidaten op basis van de criteria voor aanduidingen (zie onder).

Meer weten over Officials op internationaal niveau? Raadpleeg itftennis.com.

Hieronder vindt u een verduidelijking van de criteria waarmee Tennis Vlaanderen rekening houdt bij de diverse aanduidingen als official voor toptornooien (wedstrijdleider, chief of umpires, lijnrechter, stoelscheidsrechter) en voor de kandidaturen als internationaal official.

De volgende doelstelling staat steeds voorop:

 • het helpen uitbouwen van de carrière van gemotiveerde en talentvolle officials,
 • het uitbouwen van het officialskorps, zowel naar kwantiteit als kwaliteit,
 • het aanduiden van de juiste persoon voor de juiste functie.

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties (*)
 • internationale normen en waarderingen  (ITF-"recommendation")
 • nationale en internationale graad
 • fulltime beschikbaar zijn
 • betrokkenheid (liga, gewest, club, tweetaligheid)
 • kansen voor de betere jonge elementen (= tot 40 jaar)

(*) De kwaliteit wordt gewaardeerd op basis van de evaluatierapporten van de ITF-officials, de Chief Umpire of wedstrijdleider en het advies van de Scheidsrechterscommissie. Wat de kwantiteit betreft zijn de specifieke prestaties belangrijk (vb. als lijnrechter gewerkt hebben om aangeduid te kunnen worden als lijnrechter voor een toptornooi).

Het is ook steeds de bedoeling een opening te laten voor nieuwe officials om dergelijke aanduidingen in de wacht te slepen. In ieder geval is het uiterst belangrijk dat men zich kandidaat stelt, zoniet maakt men zeker geen kans.