Scheidsrechter

Schrijf min. 1 week vooraf in!

In functie van het gedeelte e-learning is het belangrijk dat je tijdig inschrijft. De inschrijvingen sluiten telkens 1 week voor de start van de cursus!

Heb je interesse om een wedstrijd te leiden vanop de stoel? Volg dan de cursus clubscheidsrechter.

In de cursus "Clubscheidsrechter" komen o.a. alle aspecten van de spelregels en de wijze waarop een wedstrijd vanaf de stoel wordt geleid, aan bod. Als je slaagt voor het examen kan je onmiddellijk aan de slag in je club.

De cursus clubscheidsrechter bestaat uit een digitale vooropleiding en een cursusdag die afgesloten wordt met een examen.  Tijdens de digitale vooropleiding leer je via het e-learning platform en een begeleidende cursustekst alles over de tennisspelregels. Op de cursusdag leer je de praktische zaken over het leiden van een tennismatch, het toepassen van de gedragscode en het invullen van een scorekaart. Op het einde van de cursusdag volgt een examen.

Na het volgen van de digitale vooropleiding, de cursusdag en het behalen van minstens 70% op het examen, behaal je de graad "Clubscheidsrechter"..

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen.
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen.
 • Het kunnen invullen van de scorekaart.
 • Het kunnen leiden van een tennismatch.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van Tennis Vlaanderen
 • 14 jaar worden in het jaar dat de cursus plaats vindt.

Behoud graad:

Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als clubscheidsrechter minimum 1 wedstrijd te arbitreren per jaar. Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreert, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Promoveren:

Voel je je klaar om een stap hoger te zetten? Lees dan hieronder alles over de promotie naar gewestelijk scheidsrechter en/of nationaal scheidsrechter.

Voel je je klaar voor een stap hogerop? Droom je om op termijn door te groeien naar nationaal of zelfs internationaal scheidsrechter? Wil je vaker arbitreren buiten eigen club? Volg dan als clubscheidsrechter de refresher om de graad van gewestelijke scheidsrechter te behalen. Met de graad van gewestelijk scheidsrechter geef je aan dat je vaak wil arbitreren buiten eigen club en / of de ambitie hebt om door te groeien naar (inter)nationaal scheidsrechter of lijnrechter.

De refresher bestaat uit een digitale herhaling via het e-learning platform Drillster en een cursusmoment. Het cursusmoment zal praktijkgericht zijn. Onder meer de stoeltechnieken komen aan bod. We organiseren 2 keer per jaar een refresher (1x in het voorjaar en 1x in het najaar). Stel je kandidaat om de refresher te volgen.

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen
 • Het kunnen invullen van de scorekaart
 • Het kunnen leiden van een tennismatch
 • De stoeltechnieken volledig onder de knie hebben

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van Tennis Vlaanderen
 • De graad clubscheidsrechter behaald hebben
 • 16 jaar worden in het jaar dat de cursus plaats vindt.

Een clubscheidsrechter kan zich kandidaat stellen na minstens 8 keer gearbitreerd te hebben de afgelopen 2 jaar, waarvan minstens 4 keer buiten eigen club. Na goedkeuring door de gewestelijke scheidsrechtercommissie kan je de refresher volgen.

Behoud graad:

Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als gewestelijk scheidsrechter minimum 10 wedstrijd te arbitreren per jaar. Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreert, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Referenties:

Dank voor de prima en leerrijke organisatie van de dag. De combinatie van voorziene video's en interactie was perfect. Een voorbereiding via Drillster is nodig en was welgekomen. Aan iedereen aan te raden!
Scheidsrechter - Happy Waregem Tennis en padel

Aangezien niet iedereen evenveel matchen arbitreert in de zomer, zijn de 'casestudies' die aangehaald worden in de refresher een goede opfrisbeurt van de 'speciallekes' in de reglementen. Je leert tijdens de opleiding ook om 'de geest' van de reglementen beter te begrijpen.
Er was voldoende interactie, het was een goede herhaling, met voldoende praktische tips. De matchfeedback is zeer nuttig en bruikbaar. Zeker een aanrader voor alle collega's clubscheidsrechters.
Scheidsrechter - TC Maaseik

Ben je al gewestelijk scheidsrechter, maar wil je een stapje hogerop zetten? Volg dan het opleidingstraject tot nationaal scheidsrechter. Als nationaal scheidsrechter, kan je aan de slag als:

 • stoelscheidsrechter tijdens nationale interclubontmoetingen;
 • stoelscheidsrechter tijdens Belgian Circuit tornooien en kampioenschappen;
 • lijnrechter tijdens Davis of Fed Cup ontmoetingen of internationale tornooien (ITF, ATP of WTA, Tennis Europe).
   

Inhoud opleidingstraject:
Het opleidingstraject bestaat uit 3 pijlers:

 1. Zelfstudie: Je herhaalt alle theoretische leerstof voor scheidsrechters via het e-learningplatform Drillster, de cursustekst en de jaarlijkse refresher voor nationale officials.
 2. Begeleiding en evaluatie: Je krijgt een mentor toegewezen aan wie je al je vragen kan stellen en advies kan vragen. Er zijn 2 evaluatiemomenten waarop je verplicht aanwezig moet zijn om wedstrijden te arbitreren: tijdens een ontmoeting van de nationale interclub in het voorjaar (in samenspraak met je mentor) en tijdens het Feest van de Jeugd (Vlaams Kampioenschap) in Forest Hills (Wommelgem).
 3. Cursus- en examenmoment: Het opleidingstraject wordt afgerond met een cursusdag met een theoretisch en praktisch examen. Het cursus- en examenmoment gaat ieder jaar door in maart tijdens de Indoorkampioenschappen.

Na het volgen van het opleidingstraject nationaal scheidsrechter, het behalen van minstens 80% op het theoretisch examen, het slagen voor het praktijkexamen en na positieve evaluaties behaal je de graad "Nationaal Scheidsrechter".


Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen
 • Het kunnen invullen van de scorekaart
 • Het kunnen leiden van een tennismatch
 • De terreinprocedures kennen en kunnen toepassen (ITF Duties & Procedures)
 • Naar de letter en de geest" kennen en kunnen toepassen
 • De lijnrechtertechnieken onder de knie hebben


Toelatingsvoorwaarden:
Als ervaren gewestelijk scheidsrechter (minstens 1 jaar ervaring als gewestelijk scheidsrechter) kan je jouw kandidatuur indienen. Na aanvaarding van je kandidatuur kan je deelnemen aan het opleidingstraject en het examen.


Behoud graad:
Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als scheidsrechter voldoende arbitreert. Om je graad te behouden dien je daarom als nationaal scheidsrechter minimum 20 wedstrijd te arbitreren per jaar (prestaties bij ITF tellen ook mee).

Het is ook belangrijk dat je op de hoogte bent van de reglementswijzigingen. Om mee te zijn met de reglementswijzigingen dien je ieder jaar een korte digitale refresher in te vullen. Je krijgt ieder voorjaar een uitnodiging via mail om deze refresher in te vullen.

Heb je de ambitie om een internationale carrière uit te bouwen? Stuur dan als ervaren nationaal scheidsrechter je kandidatuur naar de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen.

Na goedkeuring door de scheidsrechterscommissie kan je je opleiding starten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF). Als je slaagt ligt er een mooie carrière als stoelscheidsrechter op ITF-, ATP- & WTA-tornooien op je te wachten.

Indien er meerdere kandidaten zijn voor een ITF opleiding, selecteert de scheidsrechterscommissie de beste kandidaten op basis van de criteria voor aanduidingen (zie onder).

Meer weten over Officials op internationaal niveau? Raadpleeg itftennis.com.

Hieronder vindt u een verduidelijking van de criteria waarmee Tennis Vlaanderen rekening houdt bij de diverse aanduidingen als official voor toptornooien (wedstrijdleider, chief of umpires, lijnrechter, stoelscheidsrechter) en voor de kandidaturen als internationaal official.

De volgende doelstelling staat steeds voorop:

 • het helpen uitbouwen van de carrière van gemotiveerde en talentvolle officials,
 • het uitbouwen van het officialskorps, zowel naar kwantiteit als kwaliteit,
 • het aanduiden van de juiste persoon voor de juiste functie.

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties (*)
 • internationale normen en waarderingen  (ITF-"recommendation")
 • nationale en internationale graad
 • fulltime beschikbaar zijn
 • betrokkenheid (liga, gewest, club, tweetaligheid)
 • kansen voor de betere jonge elementen (= tot 40 jaar)

(*) De kwaliteit wordt gewaardeerd op basis van de evaluatierapporten van de ITF-officials, de Chief Umpire of wedstrijdleider en het advies van de Scheidsrechterscommissie. Wat de kwantiteit betreft zijn de specifieke prestaties belangrijk (vb. als lijnrechter gewerkt hebben om aangeduid te kunnen worden als lijnrechter voor een toptornooi).

Het is ook steeds de bedoeling een opening te laten voor nieuwe officials om dergelijke aanduidingen in de wacht te slepen. In ieder geval is het uiterst belangrijk dat men zich kandidaat stelt, zoniet maakt men zeker geen kans.