Word tennistrainer

Didier Boux als Gamechanger

Nele Vandael als gamechanger voor Start to Tennis Kids

Wim Fissette als internationaal topcoach en échte Gamechanger

Gamechangers

Volg jij ook een opleiding?

De cursussen zijn opgebouwd volgens twee verschillende pijlers. De meer recreatieve en de meer competitieve pijler. In onderstaande tabel krijg je een beeld van de toekomstige doelgroep spelers voor jou als trainer:

Jongeren & volwassenen Start 2
Coach
Initiator Instructeur Trainer C Trainer B Trainer A
Starters (X)* X X - - -
Recreatieve spelers   - X - - -
Basis competitiespelers   - X X - -
Gevorderde competitiespelers   - - X X -
Nationaal competitieniveau   - - - X X
Internationaal competitieniveau   - - - - X
  *Met het diploma Start 2 Coach kan je assisteren bij de lessen Start to Tennis Kids Blauw of Rood


De opleidingen conditietrainer richten zich trainers die zich verder willen ontwikkelen in de fysieke training van spelers volgens de motorische container.

ITF-erkenning voor opleidingen en navorming

We kregen opnieuw de internationale erkenning van ITF voor onze opleidingen en  navorming! Op basis van een grondige screening van criteria waaraan de opleidingsstructuur moet voldoen, werd een 'Gold Label' toegekend aan 18 landen wereldwijd, waaronder België. Deze erkenning wordt toegekend voor een periode van 4 jaar en toont aan dat het opleidings- en bijscholingsmateriaal voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Wij zijn alvast héél fier!

Infotheek Trainer