Wedstrijdleider

Schrijf min. 1 week vooraf in!

In functie van het gedeelte e-learning is het belangrijk dat je tijdig inschrijft. De inschrijvingen sluiten telkens 1 week voor de start van de cursus!

Wil je graag een tornooi leiden (loting, planning en opvolging van de matchen..)? Volg dan een cursus wedstrijdleider. 

De cursus wedstrijdleider bestaat uit een digitale vooropleiding en een cursusdag of -avond die afgesloten wordt met een examen. Tijdens de digitale vooropleiding leer je via het e-learning platform en een begeleidende cursustekst alles over de reglementen van de verschillende circuits. Ook een korte herhaling van de belangrijkste leerstof uit de cursussen clubscheidsrechter en interclubleider komt tijdens de vooropleiding aan bod. Op de cursusdag of -avond leer je meer over het leiden van een tornooi: het opmaken van de tabellen en het gebruik van de tornooimodule in Elit. Verder zullen de docenten ook de reglementen en de gedragscode verduidelijken. Op het einde van deze cursusdag volgt een examen.

Na het volgen van de digitale vooropleiding, de cursusdag en het behalen van minstens 70% op het examen, behaal je de graad "wedstrijdleider". Je kan vervolgen onmiddellijk aan de slag in je club.

Leerdoelstellingen:

 • Het kunnen leiden van een tornooi.
 • De tennisspelregels kennen.
 • De reglementen van de interclubcompetitie kennen en kunnen toepassen.
 • Kennis over de wedstrijdleiding en de gewestelijke Tennis Tour-reglementen.
 • Het kunnen opmaken van tabellen.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van Tennis Vlaanderen.
 • 17 jaar worden in het jaar dat de cursus plaats vindt.
 • De graad van interclubleider behaald hebben.

Behoud graad:

Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als wedstrijdleider voldoende tornooien of interclubontmoetingen in goede banen leidt. Om je graad te behouden dien je daarom als wedstrijdleider ofwel minimum 1 tornooi te leiden per jaar ofwel minimum 2 interclubspeeldagen per jaar te presteren. Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende prestaties hebt, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Ben je al wedstrijdleider, maar wil je een stapje hogerop zetten? Volg dan het opleidingstraject tot nationaal wedstrijdleider. Als nationaal wedstrijdleider kan je je kandidaat stellen om nationale interclubontmoetingen of tornooien te leiden (bijvoorbeeld kampioenschappen).


Inhoud opleidingstraject:
Het opleidingstraject bestaat uit 3 pijlers:

 1. Zelfstudie: Je herhaalt alle theoretische leerstof voor interclub- en wedstrijdleiders via het e-learningplatform Drillster, de cursustekst en de jaarlijkse refresher voor nationale officials.
 2. Begeleiding: Je krijgt een mentor toegewezen aan wie je al je vragen kan stellen en advies kan vragen.
 3. Cursus- en examenmoment: Het opleidingstraject wordt afgerond met een cursusdag met een schriftelijk en mondeling examen. Het cursus- en examenmoment gaat ieder jaar door in maart.

Na het volgen van de opleiding nationaal wedstrijdleider en een score van minstens 80% op het theoretisch examen, behaal je de graad "Nationaal Wedstrijdleider".


Leerdoelstellingen:

 • Het kunnen leiden van een tornooi en interclubontmoetingen (administratieve en technische organisatie, loting van de tabellen)
 • De tennisspelregels kennen en de interpretatie (incl. de procedures voor gearbitreerde en niet-gearbitreerde wedstrijden)
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen
 • Het Algemeen Competitiereglement kennen
 • De reglementen van de interclubcompetities kennen (gewestelijke interclub, intergewestelijke interclub, nationale interclub)
 • De reglementen van de verschillende circuits kennen (Tennis Tour, Belgian Circuit, Tennis Tour Junior, Belgian Junior Circuit)


Toelatingsvoorwaarden:
Als ervaren wedstrijdleider (minstens 2 jaar ervaring) kan je jouw kandidatuur indienen. Na aanvaarding van je kandidatuur kan je deelnemen aan het opleidingstraject en het examen.


Behoud graad:
Het is belangrijk dat je mee bent met de nieuwste reglementswijzigingen. Om up-to-date te blijven, dien je ieder jaar een korte digitale refresher in te vullen om je graad te behouden.

Het is ook belangrijk dat je voldoende presteert. Als wedstrijdleider dien je daarom ook minstens 1 Belgian Circuit tornooi te leiden ofwel 3 interclubontmoetingen op nationaal of intergewestelijk niveau.

Heb je de ambitie om een internationale carrière uit te bouwen? Stuur dan als ervaren nationaal wedstrijdleider je kandidatuur naar de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen.

Na goedkeuring door de scheidsrechterscommissie kan je je opleiding starten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF). Als je slaagt ligt er een mooie carrière als wedstrijdleider (referee) op ITF- en Tennis Europe-tornooien op je te wachten.

Indien er meerdere kandidaten zijn voor een ITF opleiding, selecteert de scheidsrechterscommissie de beste kandidaten op basis van de criteria voor aanduidingen (zie onder).

Meer weten over Officials op internationaal niveau? Raadpleeg itftennis.com.

Hieronder vindt u een verduidelijking van de criteria waarmee Tennis Vlaanderen rekening houdt bij de diverse aanduidingen als official voor toptornooien (wedstrijdleider, chief of umpires, lijnrechter, stoelscheidsrechter) en voor de kandidaturen als internationaal official.

De volgende doelstelling staat steeds voorop:

 • het helpen uitbouwen van de carrière van gemotiveerde en talentvolle officials,
 • het uitbouwen van het officialskorps, zowel naar kwantiteit als kwaliteit,
 • het aanduiden van de juiste persoon voor de juiste functie.

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties (*)
 • internationale normen en waarderingen  (ITF-"recommendation")
 • nationale en internationale graad
 • fulltime beschikbaar zijn
 • betrokkenheid (liga, gewest, club, tweetaligheid)
 • kansen voor de betere jonge elementen (= tot 40 jaar)

(*) De kwaliteit wordt gewaardeerd op basis van de evaluatierapporten van de ITF-officials, de Chief Umpire of wedstrijdleider en het advies van de Scheidsrechterscommissie. Wat de kwantiteit betreft zijn de specifieke prestaties belangrijk (vb. als lijnrechter gewerkt hebben om aangeduid te kunnen worden als lijnrechter voor een toptornooi).

Het is ook steeds de bedoeling een opening te laten voor nieuwe officials om dergelijke aanduidingen in de wacht te slepen. In ieder geval is het uiterst belangrijk dat men zich kandidaat stelt, zoniet maakt men zeker geen kans.