Voorstelling officials project

Vragen?

Contacteer ons via:

Officials zijn nodig! Ieder jaar zijn er ongeveer:
 • 20 000 interclubontmoetingen die geleid moeten worden door een interclubleider;
 • 1 000 tornooien die geleid moeten worden door een wedstrijdleider;
 • 9 000 enkelfinales die gearbitreerd moeten worden door een scheidsrechter.

Al deze wedstrijden gaan uiteraard, en gelukkig, niet allemaal door op hetzelfde moment. Toch is het nodig dat we voldoende gemotiveerde officials hebben want:

 • in de drukste tornooiweken zijn er tussen 250 en 300 wedstrijden waarvoor een scheidsrechter nodig is;
 • in de drukste tornooiweken zijn er ongeveer 50 à 60 tornooien waarvoor een wedstrijdleider nodig is.

Afgelopen seizoen waren er net geen 7 000 aangesloten officials: ongeveer 3 000 scheidsrechters, 2 500 interclubleiders en 1 500 wedstrijdleiders.

60% van deze officials zijn actief (minstens 1 prestatie) en 35% van de actieve officials presteert buiten eigen club (minstens 1 prestatie buiten eigen club).

We zien dus dat er jaarlijks +- 40% drop-out is en dat de meeste officials alleen presteren binnen de eigen club. Met het Officials Project willen we de werking binnen Tennis Vlaanderen rond officials grondig analyseren en verbeteren waar nodig.

Uit de analyses komen onder meer volgende belangrijke werkpunten naar boven:
 • Voldoende instroming van nieuwe officials blijft nodig
 • Drop-out beperken
 • Inzetten op kwaliteit
 • Presteren buiten eigen club en doorstroming naar hogere graden bevorderen

We gaan deze werkpunten onder andere aanpakken met volgende verbeterprojecten:

 • Future-proof opleidingen
 • Permanente vorming
 • Community-werking rond officials

1.3.1   Future-proof opleidingen

Je hebt het wellicht al gehoord, de opleidingen voor startende officials zijn grondig vernieuwd. Met behulp van onder andere het e-learning platform Drillster hebben we de opleidingen klaargestoomd voor de toekomst. Met de vernieuwde opleidingen beogen we een kwalitatieve, voldoende grote instroom te krijgen van nieuwe officials.

We gaan dit aanpakken met:

 • Een vast docentteam met voldoende ervaring als official en didactische kennis.
 • Integretatie van het e-learning platform Drillster:
 • Nieuw ontwikkeld cursusmateriaal:
  • Bekijk het nieuwe cursusmateriaal.
 • We starten met het hervormen van de basisopleidingen (clubscheidsrechter, interclubleider, wedstrijdleider). De andere graden volgen.

Korte voorstelling e-learning platform Drillsters:
Drillster is een e-learning platform dat gebruik maakt van een vraag-gestuurde leertechniek. De applicatie past zich aan het tempo en niveau van de cursusist aan. De cursist kan zowel op de laptop of onderweg via de app studeren.

 

Het platform is opgebouwd uit story's en drills. Story's zijn korte stukken cursustekst. Drills zijn meerkeuzevragen met feedback om de leerstof in te oefenen.
Voorbeeld story


    
Voorbeeld drill


    
Opbouw cursussen:
Onderstaand schema toont de opbouw van de opleidingen (digitaal gedeelte vs. deel op cursusdag en examen):

Basisopleidingen
Clubscheidsrechter
 • Digitale vooropleiding: spelregels
 • Cursusdag met op het einde van de dag een examen: praktische zaken over het leiden van een tennismatch, toepassen gedragscode en invullen van een scorekaart
Interclubleider
 • Quasi volledig digitale opleiding: spelregels, interclubreglementen, gedragscode, wedstrijden zonder stoelscheidsrechter.
 • Korte cursusdag/-avond met examen: uitleg over de gewestelijke richtlijnen, uitleg over Elit, Q&A
Wedstrijdleider
 • Digitale vooropleiding: herhaling scheidsrechter & interclubleider, reglementen over de verschillende bekers (Criterium, Ethias Tour,...).
 • Cursusavond met examen: verduidelijking reglementen, gedragscode, opmaak tabellen, gebruik Elit.


Alle info over de cursussen is steeds te lezen op onze website.

1.3.2  Permanente vorming

Door het verbeteren van de permanente vorming, wensen we de kwaliteit voldoende hoog te houden en gemotiveerde officials aan boord te houden. We gaan dit aanpakken met:

 • Nieuwsbrieven op regelmatige basis (First Serve mails) waarin we onder meer (nieuwe) reglementeringen en cases zullen toelichten.
 • Aangepaste regels rond het behoud van graden als official: minimum aantal prestaties.
 • Open Boek testen via het e-learningplatform.
 • Refreshers zoals de Officials Day.

Aangepaste regels rond behoud van graden als official:
Om up-to-date te blijven, is het belangrijk dat je als official voldoende presteert en/of je bijschoolt. Om je graad als official te behouden, dien je daarom een minimum aantal prestaties per jaar te behalen of bij sommige graden een open boek test af te leggen (= een korte digitale refresher). Onderstaande tabel geeft een overzicht:

  Clubniveau Gewestelijk Nationaal
Scheidsrechter
 • Minimum 1 prestatie/jaar
 • Minimum 10 prestaties/jaar 
 • Minimum 20 prestaties/jaar*
 • EN een digitale refresher invullen

* Prestaties bij ITF tellen ook mee

Interclubleider
 • Jaarlijks een digitale refresher invullen
   
Wedstrijdleider
 • Minimum 1 tornooi/jaar
 • OF minimum 2 interclub speeldagen/jaar
 
 • 1 tornooi Belgian Circuit leiden
 • OF 3 interclubontmoetingen op nationaal of intergewestelijk niveau
 • EN een digitale refresher invullen


Indien je 2 jaar na elkaar onvoldoende presteert, dien je een heropfrissing te volgen via het e-learning platform om je graad te behouden.

Op die manier hopen we ook onze database up-to-date te houden zodat het gemakkelijker is om actieve officials te vinden.

1.3.3  Community-werking rond officials

Het project rond de community-werking staat momenteel nog volop in de steigers. Met dit project willen we het groepsgevoel tussen de officials bevorderen en talentvolle officials ondersteunen in hun ambities om door te groeien.

Heb je vragen, opmerkingen, leuke ideeën of feedback? Neem gerust contact op met Joannes Delputte via mail naar joannes.delputte@tennisvlaanderen.be.