Vlaamse subsidies bovenlokale sportinfrastructuur

Het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur biedt een permanent kader waarbij jaarlijks dossiers voor subsidiëring kunnen ingediend worden door publieke (gemeente ...) en private initiatiefnemers (PPS, sportclubs, federaties, private bedrijven ...) van bovenlokale sportinfrastructuur. De eerste 2 indienrondes resulteerden in 91 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten die samen ongeveer 52 miljoen euro steun kregen van Vlaams minister van Sport Muyters.

31 maart 2019 is de volgende deadline voor indiening en zal er 10 miljoen euro beschikbaar zijn. Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties. Alle projecten worden doorgelicht door een beoordelingscommissie, waarna een ranking wordt opgesteld.

We willen een hoge kwaliteit van ingediende dossiers waarborgen door opnieuw een algemene toelichting bij de minimale eisen, de beoordelingscriteria en de simulator 'bovenlokaliteit' te geven. Daarnaast zal het online aanvraagformulier uitvoerig worden toegelicht.

donderdag 6/12/2018 9u00 (ontvangst vanaf 8u30) – 13u00 Algemene infosessie VAC te Gent
vrijdag 7/12/2018 9u00 (ontvangst vanaf 8u30) – 13u00 Algemene infosessie VAC te Hasselt
woensdag 9/01/2019 9u30 (ontvangst vanaf 9u00) – 13u00 Workshop online aanvraagformulier VAC te Leuven
donderdag 10/01/2019 9u30 (ontvangst vanaf 9u00) – 13u00 Workshop online aanvraagformulier VAC te Gent

   
Inschrijven kan via mail naar infrastructuur@sport.vlaanderen

  • met als titel 'inschrijving algemene infosessie of workshop online aanvraagformulier '
  • datum van de infosessie
  • namen, functie en organisatie van de deelnemende personen

Tijdens de maanden januari en februari 2019 zullen er i.s.m. ISB nog workshops worden georganiseerd m.b.t. de selectiecriteria.