UBO-register

Ter info: nieuwe verplichting voor VZW's: UBO-register

Alle VZW's zijn net als de vennootschappen (BVBA, CVBA, NV, …) vanaf heden verplicht het UBO-register van de club online in te vullen. De oorspronkelijke deadline was 31 maart, maar ondertussen is er uitstel tot 30 september van dit jaar. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners, de uiteindelijke begunstigden van de VZW. Voor een VZW zijn dit de leden van de Raad van Bestuur en eventueel alle anderen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en/of belast zijn met het dagelijks bestuur of uiteindelijk zeggenschap hebben over de VZW.
Wat moet worden opgegeven van deze personen: geboortedatum, rijksregisternummer, de UBO-categorie van deze persoon (zie zin hiervoor), de start- en einddatum ervan en een scan van de betreffende publicatie in het Staatsblad. De registratie van deze gegevens dient te gebeuren door een bij de overheid geregistreerde wettelijke gevolmachtigde met zijn/haar e-ID via de online MyMinFin-portaal. Opgelet: deze registratie neemt toch wel wat tijd in beslag! Volg de beschikbare handleiding (p.14 e.v.). Verzaken aan deze plicht kan worden bestraft met boetes tot €50.000. Elke latere wijziging aan deze lijst moet binnen de maand worden ingegeven. Neem dit dus best ook op in de jaarlijkse TO DO-lijst van de club. Deze wettelijke verplichting (dd. 18/09/2017) werd opgelegd om het witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan.

Ondertussen maakte VSF werk van een handleiding specifiek voor VZW's. Download ze hier.

Lees meer op de website van Overheid