• Volgende url parameterwaarden moeten numeriek zijn: tornooiId