• Datum 03/09/2018 - 30/09/2018
  • Aantal inschrijvingen 104
  • Week 39
  • Adres Kerkeweg 1
    3600 Genk
  • Gewest Limburg

ReeksKlassementLeeftijdCircuitAantal inschrijvingen
ENKEL HEREN 1 C+15/3 - B-2/6 16 - 99 0 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 2 C+30/1 - C+15/4 16 - 99 1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 3 C+30/4 - C+30/2 16 - 99 6 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 4 N.G. - C+30/5 16 - 99 8 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 35 1 C+15/5 - B-2/6 35 - 99 0 Inschrijven
ENKEL HEREN 35 2 C+30/3 - C+30 35 - 99 4 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 35 3 N.G. - C+30/4 35 - 99 7 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 45 1 C+30/3 - C+15/2 45 - 99 2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 45 2 N.G. - C+30/4 45 - 99 1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 55 1 C+30/4 - C+30/1 55 - 99 4 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL HEREN 55 2 N.G. - C+30/5 55 - 99 2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL DAMES 1 C+30 - B-2/6 16 - 99 0 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL DAMES 2 C+30/4 - C+30/1 16 - 99 1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL DAMES 3 N.G. - C+30/5 16 - 99 5 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL DAMES 30 1 C+30/3 - C+30 30 - 99 2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL DAMES 30 2 N.G. - C+30/4 30 - 99 8 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
ENKEL DAMES 40 1 N.G. - C+30/5 40 - 99 1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL HEREN 1 60 punten - 140 punten 16 - 99 0 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL HEREN 2 40 punten - 95 punten 16 - 99 2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL HEREN 3 10 punten - 55 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
3 Inschrijven
DUBBEL HEREN 4 20 punten - 55 punten 16 - 99 1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL HEREN 5 10 punten - 45 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
0 Reeks afgelast
DUBBEL HEREN 6 10 punten - 25 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL HEREN 7 10 punten - 25 punten 16 - 99 5 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL HEREN 8 10 punten - 15 punten 16 - 99 2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL HEREN 9 10 punten - 10 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
4 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL DAMES 1 60 punten - 120 punten 16 - 99 1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL DAMES 2 40 punten - 70 punten 16 - 99 0 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL DAMES 3 10 punten - 45 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL DAMES 4 20 punten - 40 punten 16 - 99 2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL DAMES 5 10 punten - 20 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
3 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL DAMES 6 10 punten - 15 punten 16 - 99 6 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL DAMES 7 10 punten - 10 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
4 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL GEMENGD 1 60 punten - 140 punten 16 - 99 0 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL GEMENGD 2 40 punten - 95 punten 16 - 99 1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL GEMENGD 3 10 punten - 60 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL GEMENGD 4 20 punten - 55 punten 16 - 99 1 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL GEMENGD 5 10 punten - 25 punten 16 - 99 3 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL GEMENGD 6 10 punten - 20 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
4 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL GEMENGD 7 10 punten - 15 punten 16 - 99 2 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00
DUBBEL GEMENGD 8 10 punten - 10 punten 16 - 99
Min.leeftijd samen: 110
3 Inschrijven
Inschrijven kan tot do 30/08/2018 15:00