Topsportcentrum Wilrijk

Volg het centrum en topsportresultaten op Facebook!

 
 

Infotheek

Update als gevolg van coronacrisis

Met het oog op een correcte en veilige organisatie van de identificatiedagen, is een wijziging van de selectieprocedure noodzakelijk.
Onderstaande aanpassingen werden goedgekeurd door de Gemengde Selectiecommissie.

Identificatiedagen °2002 tot en met °2008
De identificatiedagen voor het bekomen van een topsportstatuut A of F voor het schooljaar 2020-2021 worden georganiseerd op het Topsportcentrum op volgende data:

 • Spelers °2002 tot en met °2007: donderdag 21 mei of maandag 6 juli waarbij de kandidaten de keuze krijgen om een van beide dagen te kiezen in functie van hun trainingshistoriek.
 • Spelers °2008: maandag 1 juni

De identificatiedagen starten telkens 's ochtends. Een uitgewerkte planning wordt ten laatste 7 dagen voor de identificatiedag opgestuurd naar de kandidaten.

Aanpassing Procedure:

 • Medische screening: het selectiecriterium ‘Lichamelijke kenmerken ifv blessurepredictie' wordt uitzonderlijk geschrapt (wegens praktisch niet uitvoerbaar als gevolg van coronamaatregelen). Dit geldt voor alle kandidaten.
  De evaluatie van de andere domeinen, zoals beschreven in de selectiecriteria Tennis Vlaanderen 2020-2021, blijft behouden.
 • Samenstelling van de jury: Er wordt een vijfde extern jurylid toegevoegd aan de identificatiedagen van 21 mei en 6 juli zodat er een 50/50 verdeling is van interne en externe juryleden.
  Voor de identificatiedag op 1 juni (°2008) blijft de oorspronkelijke verdeling van de jury behouden.

Identificatiedagen °2009 tot en met °2012
De identificatiedagen voor spelers van het geboortejaar 2009 tot en met 2012 worden georganiseerd op het Topsportcentrum op volgende data:

 • Spelers °2012: vrijdag 12 juni
 • Spelers °2009 en °2010: woensdag 17 juni
 • Spelers °2011: vrijdag 19 juni

De identificatiedagen starten telkens in de namiddag. Vanwege de grote groepen en om een veilige organisatie te garanderen wordt een planning uitgewerkt waarbij subgroepen op verschillende momenten starten aan hun identificatiedag.
De spelers die reeds voldoen aan de voorwaarden tot deelname aan de identificatiedag, zullen binnenkort een uitgewerkt programma, alsook een ondersteunende brief voor afwezigheid op de school ontvangen.

De spelers van het geboortejaar °2013 die het scoutingtraject tot nu hebben doorlopen, stromen automatisch door naar de selectie voor het schooljaar 2020-2021.
Binnenkort krijgen de ouders en trainers meer info over het programma.

Procedure:
De selectieprocedure zoals oorspronkelijk beschreven in de selectiecriteria Tennis Vlaanderen 2020-2021 blijft behouden.

Aanpassing voorwaarden voor deelname aan de identificatiedagen:
Als gevolg van de annulatie van alle tornooien sinds 16 maart, hebben een aantal spelers niet de volledige kans gekregen om zich te selecteren voor de identificatiedag. Bovendien zijn er geen internationale tornooien tot de week van 12 juli en zijn nationale tornooien al zeker geannuleerd tot en met 7 juni.
We willen de spelers die niet voldoen aan de criteria alsnog de kans geven om zich te selecteren voor de identificatiedag. Zij kunnen, op basis van een beknopt dossier, een deliberatie door de Topsportcommissie krijgen voor deelname.
Dit dossier omvat:

 • Een jaarplanning van de voorbije 6 maanden die aantoont dat het voldoen aan criteria haalbaar was
 • Een overzicht van de gespeelde wedstrijden in de verschillende circuits
 • Een overzicht van de behaalde punten per tornooi zodat kan worden aangetoond dat de speler op lijn lag voor het behalen van de criteria
 • Een overzicht dat aantoont dat de speler in de periode van geannuleerde tornooien was ingeschreven om te voldoen aan de criteria (dit kan enkel voor internationale tornooien en geldt enkel voor de geboortejaren 2007 tot en met 2002)

Deze dossiers worden gestuurd naar Bart De Keersmaeker (bart.dekeersmaeker@tennisvlaanderen.be) en dit ten laatste 14 dagen voor de betreffende identificatiedag.

Afhankelijk van de startdatum van de nationale tornooien, is het mogelijk dat spelers zich nog kwalificeren voor de identificatiedag van 6 juli, op basis van de ranking Belgian Junior Circuit (enkel voor 2007 – 2006 – 2005). Deze spelers zullen op woensdag 1 juli een uitnodiging krijgen voor deelname.

Voor extra informatie kan u terecht bij Bart De Keersmaeker (0475/63.28.65).

Topsportstatuut schooljaar '20-'21

Wie in aanmerking wil komen voor een topsportstatuut voor het schooljaar 20-21 dient deel te nemen aan de identificatiedag. Download hier het aanvraagformulier van de betrokken leeftijdscategorie (of ook in de infotheek op deze pagina):

Voor spelers van 2009 en jonger dient er geen aanvraag ingediend te worden; wanneer ze tijdens het scouting-project of via het KDT positief zijn geëvalueerd, worden zij door Tennis Vlaanderen uitgenodigd.

Voor de identificatiedagen van mei 2020 dient de aanvraag te gebeuren voor 30/04/2020 (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be).

Het aanvraagformulier voor de identificatiedag van Juli 2020 dient uiterlijk 08/07/2020 te worden toegestuurd.

Heel snel na de identificatiedag zullen de ouders en trainers op de hoogte gebracht worden van de testresultaten. Ten laatste op 4 juni moeten ouders van positief beoordeelde jongeren aan Tennis Vlaanderen laten weten of ze hun zoon/dochter willen laten instappen in de Topsportschool of voor een privaat project kiezen. Samen met deze beslissing dienen de ouders wanneer ze voor een privaat programma kiezen, tevens voor 4 juni, een dossier in te dienen met volgende informatie:

 • Verslag van het afgelopen trainingsjaar, met een gemotiveerde en onderbouwde brief waarin de verantwoordelijke trainer aangeeft dat de speler op lijn kan komen van de finaliteit van topsport tennis en de speler ‘on track' is/kan komen van de ontwikkelingslijnen/selectiecriteria (top 100);
 • Lange en korte termijndoelstellingen (resultaat en proces), met een samenstelling van de periodisering en het tornooiprogramma (minimum aantal tornooien die aanleiding kunnen geven tot voldoen aan de selectiecriteria van volgend schooljaar);
 • Trainersomkadering (U12 minimum Trainer B en +12 Trainer A, gediplomeerde conditietrainer) ,en paramedische omkadering (sportarts, kinesist,...);
 • Weekplanning van de trainingen die tijdens de trainingsweken van het schooljaar 20-21 zal afgewerkt worden.

Dit dossier dient uiteraard samengesteld te worden door de persoonlijke trainer (voor spelers die reeds in Tennis & Studie zitten of nieuw toetreden, stelt de verantwoordelijke trainer van het centrum het dossier samen).

Data identificatiedagen schooljaar 2020-2021

De identificatiedagen voor het bekomen van een topsportstatuut voor het schooljaar 20-21 worden georganiseerd op het topsportcentrum op volgende data:

 • dinsdag 12/05/2020 voor spelers geboren in 2008*
 • dinsdag 19/05/2020 voor spelers geboren in 2007* (wijziging omwille van Tennis Europe Junior Tour kalender)
 • donderdag 21/05/2020 voor spelers geboren in 2006 en ouder*
 • zaterdag 09/05/2020 voor spelers geboren in 2013 - 2012 – 2011*
 • woensdag 13/05/2020 voor spelers geboren in 2009 en 2010*
 • de identificatiedag in juli (inhaalmoment) is op woensdag 15/07/20*. Deze identificatiedag is enkel voor spelers die in mei omwille van kwetsuur/ziekte of ranking niet hebben kunnen deelnemen.

* deze data kunnen aangepast worden (week vroeger of later) wanneer dit omwille van de Tennis Europe Junior Tour en/of de ITF World Tennis Tour Juniors noodzakelijk zou blijken bij het verschijnen van de kalenders