Topsportcentrum Wilrijk

Volg het centrum en topsportresultaten op Facebook!

 
 

Topsportstatuut schooljaar '20-'21

Wie in aanmerking wil komen voor een topsportstatuut voor het schooljaar 20-21 dient deel te nemen aan de identificatiedag. Download hier het aanvraagformulier van de betrokken leeftijdscategorie (of ook in de infotheek op deze pagina):

Voor spelers van 2009 en jonger dient er geen aanvraag ingediend te worden; wanneer ze tijdens het scouting-project of via het KDT positief zijn geëvalueerd, worden zij door Tennis Vlaanderen uitgenodigd.

Voor de identificatiedagen van mei 2020 dient de aanvraag te gebeuren voor 30/04/2020 (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be).

Het aanvraagformulier voor de identificatiedag van Juli 2020 dient uiterlijk 08/07/2020 te worden toegestuurd.

Heel snel na de identificatiedag zullen de ouders en trainers op de hoogte gebracht worden van de testresultaten. Ten laatste op 4 juni moeten ouders van positief beoordeelde jongeren aan Tennis Vlaanderen laten weten of ze hun zoon/dochter willen laten instappen in de Topsportschool of voor een privaat project kiezen. Samen met deze beslissing dienen de ouders wanneer ze voor een privaat programma kiezen, tevens voor 4 juni, een dossier in te dienen met volgende informatie:

  • Verslag van het afgelopen trainingsjaar, met een gemotiveerde en onderbouwde brief waarin de verantwoordelijke trainer aangeeft dat de speler op lijn kan komen van de finaliteit van topsport tennis en de speler ‘on track' is/kan komen van de ontwikkelingslijnen/selectiecriteria (top 100);
  • Lange en korte termijndoelstellingen (resultaat en proces), met een samenstelling van de periodisering en het tornooiprogramma (minimum aantal tornooien die aanleiding kunnen geven tot voldoen aan de selectiecriteria van volgend schooljaar);
  • Trainersomkadering (U12 minimum Trainer B en +12 Trainer A, gediplomeerde conditietrainer) ,en paramedische omkadering (sportarts, kinesist,...);
  • Weekplanning van de trainingen die tijdens de trainingsweken van het schooljaar 20-21 zal afgewerkt worden.

Dit dossier dient uiteraard samengesteld te worden door de persoonlijke trainer (voor spelers die reeds in Tennis & Studie zitten of nieuw toetreden, stelt de verantwoordelijke trainer van het centrum het dossier samen).

Data identificatiedagen schooljaar 2020-2021

De identificatiedagen voor het bekomen van een topsportstatuut voor het schooljaar 20-21 worden georganiseerd op het topsportcentrum op volgende data:

  • dinsdag 12/05/2020 voor spelers geboren in 2008*
  • dinsdag 19/05/2020 voor spelers geboren in 2007* (wijziging omwille van Tennis Europe Junior Tour kalender)
  • donderdag 21/05/2020 voor spelers geboren in 2006 en ouder*
  • zaterdag 09/05/2020 voor spelers geboren in 2013 - 2012 – 2011*
  • woensdag 13/05/2020 voor spelers geboren in 2009 en 2010*
  • de identificatiedag in juli (inhaalmoment) is op woensdag 15/07/20*. Deze identificatiedag is enkel voor spelers die in mei omwille van kwetsuur/ziekte of ranking niet hebben kunnen deelnemen.

* deze data kunnen aangepast worden (week vroeger of later) wanneer dit omwille van de Tennis Europe Junior Tour en/of de ITF World Tennis Tour Juniors noodzakelijk zou blijken bij het verschijnen van de kalenders