Topsportcentrum Wilrijk

Volg het centrum en topsportresultaten op Facebook!

 
 

Topsportstatuut schooljaar '19-'20

Wie in aanmerking wil komen voor een topsportstatuut voor het schooljaar 19-20 dient deel te nemen aan de identificatiedag. Download hier het aanvraagformulier van de betrokken leeftijdscategorie (of ook in de infotheek op deze pagina):

Voor spelers van 2008 en jonger dient er geen aanvraag ingediend te worden; wanneer ze tijdens het scouting-project of via het KDT positief zijn geëvalueerd, worden zij door Tennis Vlaanderen uitgenodigd.

Voor de identificatiedagen van mei 2019 dient de aanvraag te gebeuren voor 30/04/2019 (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be).

Het aanvraagformulier voor de identificatiedag van Juli 2019 dient uiterlijk 08/07/2019 te worden toegestuurd.

Heel snel na de identificatiedag zullen de ouders en trainers op de hoogte gebracht worden van de testresultaten. Ten laatste op 4 juni moeten de ouders aan Tennis Vlaanderen laten weten of ze hun zoon/dochter willen laten instappen in de Topsportschool of voor een privaat project kiezen. Samen met deze beslissing dienen de ouders wanneer ze voor een privaat programma kiezen, tevens voor 4 juni, een dossier in te dienen met volgende informatie:

  • Verslag van het afgelopen trainingsjaar, met een gemotiveerde en onderbouwde brief waarin de verantwoordelijke trainer aangeeft dat de speler op lijn kan komen van de finaliteit van topsport tennis en de speler ‘on track' is/kan komen van de ontwikkelingslijnen/selectiecriteria (top 100);
  • Lange en korte termijndoelstellingen (resultaat en proces), met een samenstelling van de periodisering en het tornooiprogramma (minimum aantal tornooien die aanleiding kunnen geven tot voldoen aan de selectiecriteria van volgend schooljaar);
  • Trainersomkadering (U12 minimum Trainer B en +12 Trainer A, gediplomeerde conditietrainer) ,en paramedische omkadering (sportarts, kinesist,...);
  • Weekplanning van de trainingen die tijdens de trainingsweken zal afgewerkt worden.

Dit dossier dient uiteraard samengesteld te worden door de persoonlijke trainer (voor spelers die reeds in Tennis & Studie zitten of nieuw toetreden, stelt de verantwoordelijke trainer van het centrum het dossier samen).

Data identificatiedagen schooljaar 2019-2020

De identificatiedagen voor het bekomen van een topsportstatuut voor het schooljaar 19-20 worden georganiseerd op het topsportcentrum op volgende data:

  • dinsdag 21/05/2019 voor spelers geboren in 2006 en 2007
  • donderdag 23/05/2019 voor spelers geboren in 2005 en ouder
  • zaterdag 11/05/2019 voor spelers geboren in 2012 - 2011 – 2010 
  • woensdag 15/05/2019 voor spelers geboren in 2008 en 2009

De identificatiedag in juli (inhaalmoment) is op woensdag 17/7/19. Deze identificatiedag is enkel voor spelers die in mei omwille van kwetsuur/ziekte of ranking niet hebben kunnen deelnemen.