Start to Tennis

Start to Tennis

Belangrijke data

Bekijk het overzicht van belangrijke data voor clubs.

Infotheek Start to Tennis voor clubs

Vragen?

Contacteer Jessie Brouwers - jessie.brouwers@tennisvlaanderen.be.
Start to Tennis is een voordelig en compact lessenpakket voor volwassenen, met een lessenreeks, aangepast materiaal en plezierige speelmomenten. Leren tennissen was nooit zo makkelijk!

Proficiat, jouw club is Start to Tennisclub!

Hoe wordt je club ondersteund door ons?

 • Gebruik het Start toTennis promomateriaal uit de infotheek (logo, flyers, advertenties, banners, ...) om Start to Tennis te promoten
 • Bestel extra Start to Tennislesmateriaal via Elit (o.a. clubmanual)
 • Opleidingsmomenten Start to Tennis
 • De accounts staan je bij met raad en daad

Hoe kan je club herinschrijven?

Clubs die al met Start to Tennis werken en hiermee verder willen doen, betalen een jaarlijkse herinschrijvingskost van 75 euro. De herinschrijving gebeurt automatisch met de jaarwisseling, tenzij de club voor 31 december opgeeft dat ze wenst uit te schrijven. Dit kan via email naar jessie.brouwers@tennisvlaanderen.be

 • De club kan gebruik maken van het Tennis Vlaanderen-programma om starters kwalitatief op te vangen
 • Trainers en clubbestuurders kunnen gratis de Start to Tennis-trainersessie volgen (zaterdag 17 maart 12u30 - 15u)
 • Trainers van een Start to Tennisclub kunnen een open trainingsmoment volgen in een bestaande Start to Tennisclub. (meer info hierover volgt nog)
 • Voor clubbestuurders of S2T-verantwoordelijken van een nieuwe S2T club is er een opstart management sessie over de implementatie van het S2T programma via een Skype conference call. Ook bestaande clubs kunnen deze sessie volgen. Schrijf je in via jessie.brouwers@tennisvlaanderen.be. Er zijn 2 momenten voorzien:
  • Dinsdag 20 februari 19u30-21u
  • Donderdag 22 februari 12u - 13u30
  • Op aanvraag
 • Toegang tot extra Start to Tennismateriaal (gratis of aan voordeelprijs)
 • Genieten van promotie van het project door Tennis Vlaanderen (advertenties, website, campagnes, organisaties, affiches, enz)
 • Op de hoogte van de meest recente informatie en ontwikkelingen door mailings en telefonische contacten
 • Vermelding als Start to Tennisclub op onze website
 • Recht op gebruik van het gedeponeerde Start to Tennis (naam, logo en materialen)
 • Ondersteuning door departement clubwerking

Als herinschrijvende club krijg je een Start to Tennis pakket in de clubdoos met Start to Tennis flyers om het programma te promoten.

Clubs die voor de eerste keer inschrijven als Start to Tennisclub krijgen ook een startpakket in de clubdoos met onder andere

 • Een Start to Tennis-manual met uitgewerkte starters- en vervolmakingslessen
 • Start to Tennis Roll-up
 • Start to Tennis flyers
 • USB-stick (manual + promotiekit digitaal)

Start to Tennis voorziet gestructureerde lesplanningen en helpt de club de lessen te organiseren.

 • progressieve methodiek om sneller tot spelen te komen
  • aangepaste terreingrootte
  • zachtere ballen
  • vereenvoudigde slagen
  • op maat van de speler
 • 'game based approach'
  • spelgerichte begeleidingsaanpak
  • nadruk op lukken (over en in spelen)
 • reglementen en puntentelling
 • integratie van dubbelspel
 • De club stelt een coördinator aan die de kwaliteit van S2T bewaakt
 • De club werkt een democratisch startersaanbod uit met lessen en speelmomenten volgens S2T-principes (compact, aangepaste ballen, inclusief aansluiting, exclusief volledig clublidgeld)
 • De club geeft jaarlijks minstens één S2T-sessie
 • De club werkt een plan van aanpak uit (korte en lange termijn) om starters verder te integreren
 • De club gebruikt de S2T-promotietools en integreert dit in de eigen communicatie naar volwassenen
 • De club werkt met gediplomeerde trainers die de S2T-trainersessie volgen
 • De club organiseert overlegmomenten tussen betrokken partijen (bestuur, coördinator en trainers) om het programma te ontwikkelen en op te volgen.
 • `Het geeft de club een impuls om op de juiste manier aan volwassenen tennis te doen!' (TC Asse)

 • `S2T was voor onze club een groot succes, van de 40 starters zijn er 35 volwaardig lid geworden!' (TC As)

 • `Wij hebben veel ouders van KidsTennissers bereikt' (TC Wezemaal)

 • `Veronderstelling is dat eens de trein vertrokken is, is hij niet meer te stoppen, maar in de praktijk moeten starters langer en meer service krijgen!' (TC 't Broeksken)

 • `Een zeer goed initiatief van Tennis Vlaanderen dat ook door onze sportdienst voluit gesteund wordt!' (TC Herent)

 • `Ideaal project om de volwassenen op de baan te krijgen!' (TC 't Ghistelehof)

 • `Door de analyse van de clubmanual uit te voeren, hebben we een clubprofiel kunnen opstellen en onze doelstellingen kunnen bepalen voor volgende jaren. Dit was zeer handig!' (Haachtse Tennisclub)

 • `Vorig jaar hadden we dit georganiseerd maar met kleiner vervolg dan dit jaar met ondersteuning van Tennis Vlaanderen!' (TC 't Broeksken)
 • Inschrijven kan tot en met 31 januari 2018 via het online inschrijvingsformulier
 • De inschrijvingskost voor dit project kost 75 Euro
 • Wie na 31 januari 2018 nog wenst in te stappen, zal niet meer kunnen profiteren van de voordelen van het instappakket.