Wereldrecord voor 'Forest Wheels'

Wereldrecord voor 'Forest Wheels'

De rolstoeltennisclub "Forest Wheels" brak voorbije zondag 26 november het wereldrecord rolstoeltennis. Eventjes 30 uur stonden de rolstoeltennissers non-stop op het veld.
Initiatiefnemer en professioneel (rolstoel)tenniscoach Ronny Van Langendonck is 25 jaar actief binnen het rolstoeltennis en in samenwerking met Azua tennisclub en Tennis Vlaanderen kwam hij op dit idee onder de noemer 'Wheels for Life'. Met dit wereldrecord werd geld opgehaald voor 'Music for Life' en Forest Wheels om tennisrolstoelen aan te kopen voor de verschillende Vlaamse tennisclubs met een rolstoeltenniswerking. Tijdens de 30-uren marathon deden verschillende bekende Vlamingen mee zoals onder andere William Boeva, Sabine Hagedoren, Wouter Vermeiren, Dave Lambert, Kevin Major, Filip DP, DJ Noski, Josh Lasden en Ben Rottiers (de "Pol" uit FC De Kampioenen).
Naast de wereldrecordpoging waren er tal van nevenactiviteiten voor zowel de kinderen als volwassenen.
Initiatiefnemer Ronny Van Langendonck blikt terug op dit fantastisch weekend: "Het was een mooi moment toen we het wereldrecord realiseerden en hierdoor het rolstoeltennis en Forest Wheels onder de aandacht brachten. Mooi om mijn 25-jaar jubileum binnen het G-tennis en voornamelijk het rolstoeltennis te vieren met de rolstoeltennissers van de club die ik samen met o.a.Toon Daems heb opgericht. Het was Toon die mij voor het eerst liet kennismaken met rolstoeltennis en ik vond het dan ook een ideaal moment om met hem samen deze wereldrecordpoging te starten. Vooral de laatste tien minuten van de recordpoging waren heel emotioneel. Ik had het idee om alle aanwezige rolstoeltennissers samen te laten spelen en we hebben dan een uniek spel 8 tegen 8 gespeeld tot de laatste 10 seconden luidkeels werden afgeteld. Wat leidde tot een fantastische climax !"
Op de website https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen kan alle informatie over de Warmste Week gevonden worden en onder de naam "Forest Wheels" kan uw actie geregistreerd worden om zo de aankoop van tennisrolstoelen te ondersteunen.