TC Stade Leuven eeuwenoud en springlevend

TC Stade Leuven eeuwenoud en springlevend

Vrouwelijke voorzitters zijn in het tennis al lang geen uitzondering meer. Kijk maar naar één van de grootste Vlaamse clubs TC Stade Leuven, waar Anja Koch onlangs aangesteld werd als voorzitster en zo Bob Laes opvolgt.

Dat ze in Stade uiteindelijk bij Koch aanklopten om deze belangrijke functie op haar te nemen, is eigenlijk niet zo'n grote verrassing.
"Nee inderdaad, toen Raymond Decoux indertijd aftrad, werd ik al als kandidaat naar voren geschoven", lacht de nieuwbakken voorzitster. "Zo'n 18 jaar terug heb ik ook al even deel uitgemaakt van het bestuur als penningmeester. Maar om effectief de stap naar het voorzitterschap te zetten, was de timing niet ideaal. Nu de kinderen wat ouder zijn, heb ik meer tijd om me hiervoor te engageren. Hetgeen me in grote mate over de streep getrokken heeft, is de positieve feedback van andere mensen die nu ook zelf meer verantwoordelijkheid willen opnemen. Zo zijn Chantal Stroobants, Jan Van Buggenhout en Gert Vos nieuwe gezichten in het bestuur. De rode draad blijft wel dezelfde, maar met hen erbij gaan we toch met een verfrissende ploeg van start. Daar hou ik wel van, voor zo'n nieuwe schwung zorgen. Een goed begin wat mij betreft (knipoogt)."
"Hoe ik zelf mijn functie zie? Naast een stukje representatie, naar partners allerhande toe of op events of toernooien die op de club plaatsvinden, staat veel uiteraard in het teken van de functionering van de club. Van bestuursleden en comités uit worden er veel initiatieven genomen en ideeën geuit en dan is het de taak van een voorzitter om alles in goede banen te leiden en het totale plaatje in de gaten te houden. De leuze van de Stad Leuven is tezelfdertijd ook de onze, met name eeuwenoud maar springlevend. En dat willen we vooral zo houden."
Maar hoe goed het een sportclub ook vergaat, uitdagingen naar de toekomst toe zijn er altijd wel.
"Dat klopt, er is sowieso een project 2020 waar we zoveel mogelijk zaken van willen proberen te realiseren. Zo blijft de verouderde infrastructuur een aandachtspunt, ook al hebben onze kleedkamers recentelijk een serieuze upgrade gekregen. En stilaan hebben we opnieuw met een capaciteitsbeperking te maken en dat is evenzeer iets waar we ons bewust van zijn en tegen willen wapenen. We weten dus wat ons te doen staat."

Stijn Deleus - 0475/21.20.68 - stijn.deleus@gmail.com