TC Issera gehuldigd!

TC Issera gehuldigd!

De Nieuwpoortse club TC Issera werd in het stadhuis van Nieuwpoort gehuldigd voor het 60-jarig bestaan van de club. Isseravoorzitter Guy Louis was verheugd heel wat leden op deze officiële huldiging te mogen begroeten. Kort schetste hij het 60-jarig bestaan van de club en dankte de 60 bestuursleden die over die periode op vrijwillige basis actief waren voor de club. Verder was hij ook bijzonder tevreden met het project `Start to Tennis' , dat dit jaar toch een veertigtal nieuwe leden opleverde. Ook het stadsbestuur werd bedankt voor de vele inspanningen die zij de voorbije jaren voor de club  gedaan hebben.

Philippe Bourez - 0477/90.95.37 - philippe.bourez@skynet.be