Steve Joly neemt tennisacademie Het Zeen in handen

Steve Joly neemt tennisacademie Het Zeen in handen

Zij die les volgen op TC Het Zeen Sterrebeek zullen er in de praktijk misschien niet zo heel veel van gemerkt hebben, maar de tennisschool en de organisatie van de lessen heeft sinds deze winter toch een niet onbelangrijke wijziging ondergaan. Tennisacademie Het Zeen heeft dan wel zijn naam behouden, ze is momenteel volledig in handen van Steve Joly.

"Concreet betekent dit dat de academie in zekere zin losgekoppeld werd van de club en dus in feite op eigen benen staat, een idee dat al langer speelde", legt de hoofdverantwoordelijke uit. "Ik denk dat het ook een logisch gegeven is na zeven jaar samenwerken. Voordien hoefde ik me enkel te bekommeren om het sportieve en de voorbereidingen daartoe, met als gevolg dat zaken als de inschrijvingen, stages en dergelijke allemaal bij de bestuursleden van de club terechtkwamen. Doordat ik nu de academie run op zelfstandige basis, hoeven ze zich van al de administratie eromheen niets meer aan te trekken. Voor mij is dit niet nieuw, want op De Jonge Wingerd en in Iris Kessel-Lo heb ik in het verleden op dezelfde manier gewerkt. Belangrijk om weten is wel dat alles in samenwerking met de club gebeurt en dat het bestuur nog steeds de nodige ondersteuning biedt. Hoedje af overigens voor het werk dat ze al jarenlang verrichten en de stabiliteit die ze Het Zeen op die manier bezorgen."
Naast de naam van de academie is ook het lesgeversteam quasi hetzelfde gebleven.
"Ik blijf zelf hoofdlesgever en daarin word ik nog steeds bijgestaan door namen als Nicky Van Dyck en Sophie Hosten", vertelt Joly. "Ex-prof Kris Goossens is dan weer terug van weggeweest, terwijl Gunter Vanderveeren naar TC De Vloer verhuisd is. Voor de rest is iedereen van harte welkom bij ons, zowel de recreanten die puur voor het plezier tennissen als zij die graag hun niveau steeds verder opkrikken. Het competitieve luik proberen we nog meer tot zijn recht te laten komen. Ook op dat vlak gaat het Het Zeen voor de wind. We hebben niet alleen verschillende aankomende talenten in onze rangen lopen, daarnaast zijn zowel de eerste heren- als hoogste damesploeg in het najaar gepromoveerd naar tweede nationale."

Stijn Deleus - 0475/21.20.68 - stijn.deleus@gmail.com