Paul Rijmenants: afscheid met goud

Paul Rijmenants: afscheid met goud

Op de algemene gewestelijke vergadering van zaterdag 12 maart werd niet alleen afscheid genomen van voorzitter Andre Milants, na twintig jaar kwam er ook een einde aan het mandaat van Paul Rijmenants. Een afscheid in stijl, want als verdienstelijk lid van Tennis Vlaanderen kreeg hij uit handen van Milants de gouden medaille. Rijmenants bekleedde begin jaren '90 een bestuursfunctie bij TC BASF in Ekeren en trad in 1996 toe tot het gewestelijk comité. Tussen 2006 en 2015 zetelde hij in de Raad van Bestuur van Tennis Vlaanderen. Net als bij Milants lag het zwaartepunt bij Rijmenants ook in het departement 'competitie'.
"Ik blik tevreden terug op de voorbije twintig jaar", zegt Rijmenants. "Ik lag deels mee aan de wieg van de nieuwe interclubreeksen bij de heren met vier spelers. Het deed deugd dat die formule achteraf een succes bleek."
"Ik ijverde ook voor het toekennen van het dubbelklassement in de interclubcompetitie, maar dat werd niet gerealiseerd. Maar zo gaat dat nu eenmaal in een federatie: sommige zaken geraken er door, sommige niet. In ieder geval werden alle beslissingen steeds in eer en geweten genomen."
Rijmenants blijft - maar nu meer in de schaduw - het tennisgebeuren opvolgen. "En met mensen waarmee ik de voorbije jaren samenwerkte, wordt zeker nog afgesproken", aldus Rijmenants. "Ik hield aan mijn mandaat bij Tennis Vlaanderen enkele vrienden voor het leven over."


Werner Thys - 0497/42.69.77 - thys.werner@belgacom.net