Koninklijke Tennisclub Deinze zoekt nieuw elan

Koninklijke Tennisclub Deinze zoekt nieuw elan

Er waait een nieuwe wind bij tennisclub Deinze, de club die in 1959 het levenslicht zag. Na 16 jaar zet Jean-Claude Mestdagh een stap opzij als voorzitter en de leiding van de club wordt nu overgenomen door een drietal jonge vrienden die ook al in de tennisschool op de club actief waren. A-speler Ief Nollet wordt voorzitter, Bastiaan De Waele ( instructeur B ) wordt secretaris en Alexander Cant ( trainer B ) wordt penningmeester.
Het domein blijft in handen van de vroegere bestuursploeg maar het volledige reilen en zeilen  van de club  ( sportief gebeuren, tennisschool , uitbating bar, sponsorwerving) komt in handen van het drietal dat ook al samen instond voor de renovatie van de club.
Zo werd het clublokaal grondig onder handen genomen, kwam er een lounge-hoek, is er naast de twee petanqueterreinen een buitenbar voorzien. Het drietal overweegt ook of een overdekking van twee terreinen met een ballon niet mogelijk is en bovendien denkt men ook accommodaties te voorzien voor de sport van de toekomst: padel. Een variant op tennis en squash die in Spanje een onmetelijk succes kent.
Bedoeling van het trio is ook het ledenaantal weer te doen stijgen. In het begin van deze eeuw, de glorieperiode van het tennis, zat men rond de 250 leden. Dat slonk tot een goede 150. "In onze dromen zien we het tot 500 groeien", aldus Alexander Cant. " Vooral de jeugd moet nog meer aangetrokken en gemotiveerd worden voor tennis. Met onze opleiding zitten we zeker goed. "We gaan het ook nog wat democratiseren en brengen het lidgeld van 190 naar 150 euro. Kinderen tot 12  jaar betalen slechts 25 euro.
De officiële opening heeft op 12 november plaats maar uiteraard kan men al over meer info beschikken via de website van de club of via 0486.332278 van Alexander Cant.