« Terug

Inspiratieplatform padel - infrastructuur - accordeon

 • Bekijk in dit document de uitgebreide kooiconstructie vereisten van de Internationale Padel Federatie FIP
 • Onze Recommended Padel Suppliers kunnen jullie zeker meer info bezorgen over de verschillende opties qua kooistructuur, ondergrond, … Bekijk onze Recommended Padel Suppliers en contacteer hen voor een offerte!

Het uitgangspunt van de normen en richtlijnen voor het bouwen van een padelterrein is met ‘out of court area'. Een 'out of court' area moet voldoen aan volgende vereisten: 

 • Vrije ruimte van 8m lang (4m aan elke speelkant), 2m breed, en 3m hoog aan openingspoort
 • De uiteinden van de netpalen moeten overeenkomen met de latere uiteinden van het terrein (opening, ingang of hekstructuur). Er mag geen spatie/ruimte zijn tussen het netuiteinde en de laterale zijde van het terrein (het net moet dus de volledige breedte van het terrein coveren). 
 • De netpaal moet rond zijn, of vierkant met afgronde hoeken
 • De toegang moet aan de drie zijden beschermd zijn: zij- en bovenzijde, evenals de netpaal, met een product om het contact van de spelers te dempen (d.w.z.: sponsachtig rubber, rubber, neopreen, enz.) met een dikte van niet minder dan 2 cm.  Deze beschermingen moeten stevig worden bevestigd aan de metalen structuur en aan de netposten, met voldoende bevestiging of klittenband om de doeltreffendheid van het antischokkussen te garanderen en tevens de hinder voor het spel ten gevolge van de projectie ervan in de binnenruimte van het terrein zoveel mogelijk te beperken.

Indien een ‘out of court area' ruimte technisch niet mogelijk is kan je kiezen om deze ruimte niet te voorzien. In dat geval is het een terrein zonder ‘out of court area'. We raden toch aan om ongeveer 2 meter tussen de kooien te voorzien zodat spelers zich kunnen verplaatsen naar de kooi en hun padeltas naast het terrein kunnen plaatsen.

Wedstrijden worden zowel met als zonder ‘out of court area' gespeeld (afhankelijk van de aanwezigheid van een 'out of court area'). Om 'out of court' te spelen is het verplicht om te voldoen aan bovenstaande vereisen. 

Indien je club de ambitie heeft om als locatie op het hoogste niveau (inter)nationale (top)evenementen te organiseren zoals een FIP tornooi, WPT toernooi, BK, Masters, ... dan is het nodig om over voldoende terreinen te beschikken met een (ruime) veiligheidszone. Daarbij geldt hoe ruimer de veiligheidszone hoe beter.

De FIP raad volgende orientatie aan voor outdoor terreinen
 • Noord - Zuid
 • Eventuele variatie Noordoost - Zuidwest of Noordwest - Zuidoost

De wanden van het padelterrein kunnen bestaan uit een transparant of ondoorzichtig materiaal (glas, beton, ...), maar moeten altijd een uniforme balbots hebben. De wanden moeten een uniform oppervlak hebben dat hard en volledig glad is

De Internationale Padel Federatie laat volgende kleuren  (en varianten) toe voor padelterreinen: 

 • Groen
 • Blauw
 • Terracotta

Indoor terreinen mogen ook een zwarte ondergrond hebben 

Opgelet: de kleur van de ondergrond dient één uniforme kleur te zijn voor het volledige terrein. 
Dubbel-kleurige ondergronden worden door FIP niet goedgekeurd. 

De uiteindelijke prijs van een padelterrein hangt af van de grondwerken die nog dienen te gebeuren aan de huidige ondergrond en aan de gewenste kwaliteit van de padelkooi. Realistisch is om uit te gaan van een budget van minimaal Euro 35.000 per terrein (exclusief BTW). Denk er ook aan dat er nog kosten zullen bijkomen voor de omgevingswerken (vb. gangpad rondom terrein).

Hou rekening met volgende zaken voor je investering:

 • Minimaal 35.000 Euro per terrein (excl BTW)
 • Omgevingswerken
 • Nutsvoorzieningen
 • Domotica (vb. lichtsturing, toegangscontrole)
 • Clubhuis
 • ... 

Hou ook rekening met volgende exploitatiekosten:

 • Onderhoud (jaarlijks onderhoud, ruiten wassen, ...): ongeveer 600 Euro/jaar/terrein
 • Energie/verlichting: ledverlichting kost ongeveer 0,25 Euro/ uur (dd 2021)
 • Domotica: op te vragen bij leverancier
 • Transactiekosten bij online betalen van reservaties
 • Verzekeringen en taksen
 • Ledenbijdrages
 • ... 

Inkomsten

 • Bekijk hier een basic rentabiliteit analyse over hoe je je investering kan terugverdienen.
  LET OP! We raden elke club aan om een eigen financieel plan op te maken dat rekening houdt met de clubspecifieke inkomsten en uitgaven.

Financiëring

Ga verschillende manieren na om je project te financieren. 

 • Eigen middelen
 • Banklening
 • Crowdfunding
 • Mogelijke subsidies
  • ​Contacteer je gemeente voor lokale subsidies
  • Bekijk deze pagina voor informatie van Sport Vlaanderen m.b.t. subsidies voor sportinfrastructuur

Bekijk deze pagina van het Dynamo project om meer te lezen over alternatieve financieringsbronnen.

 • Dit hangt af van het speelklimaat op je club. Heb je veel competitiespelers die vele uren trainen? Of eerder met recreatieve spelers die af en toe komen spelen?
 • Reken ongeveer een maximum van 60 tot 80 leden per terrein (140 voor 2 terreinen)
 • Er zijn ook clubs waar 100 leden per terrein haalbaar gebleken is.

Voor het aanleggen van een tennis- of padelterrein, parking of het bouwen van een clubhuis heb je een omgevingsvergunning nodig. Wij raden aan om altijd navraag te doen bij de gemeente over de vereiste vergunningen, en of een eventuele ‘melding' voldoende is. De omgevingsvergunning kan aangevraagd worden via het online Omgevingsloket.

Nuttige links m.b.t. vergunningen:

Sport Vlaanderen heeft een "Cel Omgeving", die de evoluties binnen de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en leefmilieu al enkele jaren op de voet volgt. De cel Omgeving maakt deel uit van de afdeling Sportinfrastructuur en bestaat uit een aantal adviseurs, gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en leefmilieu. De cel Omgeving kan ook sportclubs ondersteunen.

Code van Goede Praktijk – Omgevingsaspecten bij de aanleg en uitbating van padelterreinen

De padelsport is uitgegroeid tot een van de 5 grootste sporten in Vlaanderen. Naast de groei van de padelsport is ook het aantal klachten over vooral de geluidshinder ervan toegenomen. Tennis Vlaanderen heeft in dit verband een geluidsstudie laten uitvoeren om enerzijds de geluidsimpact van padel onderbouwd te kunnen inschatten en objectiveren, en anderzijds de padelclubs en lokale besturen een praktisch werkinstrument voor de specifieke lokale context te kunnen aanreiken. Samen met Sport Vlaanderen en Departement Omgeving werd besloten om de resultaten van deze studie neer te schrijven in een Code van Goede Praktijk.

De gerealiseerde code gaat in op

 1. de bepalingen m.b.t. de goede ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning,
 2. de resultaten van de geluidsstudie m.b.t. het specifieke padelgeluid,
 3. het scheppen van een objectief kader d.m.v. een aanvaardbaar specifiek geluidsniveau voorop te stellen,
 4. het aspect lichthinder, en ten slotte
 5. een set van 12 concrete aanbevelingen m.b.t. de geluids- en lichtproblematiek.

Lees hier de Code van Goede Praktijk
Lees hier de geluidsstudie van Bureau De Fonseca (bijlage aan de Code van Goede Praktijk) 
Lees hier de brochure ‘Padel en de omgevingsvergunning' van Departement Omgeving Vlaanderen

Het merendeel van de huidige clubs is outdoor. Een beperkt aantal clubs is indoor, in een tent, of met overdekking. 

Bij een overdekking of indoor terrein moet er een MINIMALE vrije ruimte van 6m hoogte zijn. Dit is ook de hoogte van de verlichtingspalen. Het is echter aanbevolen om minstens 8m vrije ruimte te hebben. Je moet er immers mee rekening houden dat in padel de lob een heel belangrijke slag is, dus dat er vaak hoge ballen gespeeld worden.

Hieronder een oplijsting pro's en contra's van outdoor vs overdekt vs indoor vs tentconstuctie.

  PRO CONTRA
Outdoor
 • Er kan bijna het hele jaar door padel gespeeld worden zonder extra kosten voor overkapping
 • Bij mooi weer is het leuk/aangenaam om buiten te spelen
 • Sfeer rond terreinen bij mooi weer
 • Ook bij lichte regen/ buien kan padel gespeeld worden. Opgelet! Waterdoorlaatbaarheid van de terreinen is afhankelijk van de fundering van de terreinen!
 • Bij aanhoudende regen / plassen water op de terreinen kan geen padel gespeeld worden. !!! Naar schatting zijn er ongeveer 15-20 dagen per jaar dat er helemaal geen padel mogelijk is (plassen op terreinen)
 • Koud in winter
 • Winterpadel niet optimaal voor publiek (te koud om stil te staan als publiek)
 • Ramen bedampen/condens in herfst/lente/winter vroege ochtend en avond
 • Invloed zon, regen, wind, ...
Overdekt
 • Zeer hoge speelzekerheid, maar geen 100% (meeste neerslag wordt tegengehouden maar niet bij slagregen/wind)
 • Gevoel van outdoor sporten
 • Bij zon/hitte aangenaam om in schaduw te spelen, maar toch buiten te zijn
 • Corona-proof / outdoor
 • Bij veel wind/storm/slagregen komt neerslag toch op terrein (kan opgelost worden door doeken aan zijkant)
 • In winter koud (hoewel dit ook voor outdoor geldt)
 • Winterpadel niet optimaal voor publiek (te koud om stil te staan als publiek)
 • Ramen bedampen/condens in herfst/lente/winter vroege ochtend en avond
Indoor
 • 100% speelzekerheid - 0% neerslag
 • In winter niet zo koud
 • Geen wind
 • Mogelijkheden voor wintertornooi met publiek in hal
 • Cafetaria in zelfde hal als terreinen (meestal wel een aparte/afgebakende ruimte)
 • Zekerheid voor reservaties en lessen (stabiele temperatuur)
 • Nooit condens op de ramen
 • Vaste constructie kan op langere termijn afgeschreven worden
 • In zomer jammer om binnen te spelen als het goed weer is
 • Strenge vereisten brandweer (nooduitgangen, aantal brandblussers, brandhaspels, branddetectiesysteem, brandgang, ...). Informeer je tijdig bij jouw brandweer zone en betrek een architect!
 • Indoor (Corona)
 • Lange termijn / duurzaam
Tent
 • 100% speelzekerheid
 • 0% neerslag (geen zij-neerslag bij wind)
 • In winter niet zo koud als overdekt
 • Geen wind
 • Mogelijkheden voor wintertornooi met publiek in hal
 • Zekerheid voor reservaties en lessen (stabiele temperatuur)
 • Nooit condens op de ramen
 • Zijkant flappen kunnen open voor buitengevoel in lente/zomer/herfst en gesloten in winter
 • Mogelijkheid tot isolatie dubbel dak (scheelt 5 graden frisser in zomer/ warmer in winter)
 • Tent constructie kan op minder lange termijn afgeschreven worden
 • Minder duurzaam dan vaste indoor
 • Verwarming in tent is verboden (niet EPD conform)
 • Strenge vereisten brandweer (nooduitgangen, aantal brandblussers, brandhaspels, branddetectiesysteem, brandgang, ...). Informeer je tijdig bij jouw brandweer zone en betrek een architect!
 • Mogelijk gevaar voor stormschade / hevige rukwinden

 

Alle aangesloten spelers zijn verzekerd voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid. De eventuele schade aan de padelterreinen zelf is echter niet verzekerd, ook niet via een eventuele Brandverzekering. Voor de schade aan de padelterreinen (bv. een speler die onbedoeld schade aanbrengt) is een verzekering Alle Risico's nodig. Onze vaste partner Ethias heeft hiervoor een aanbod uitgewerkt (ga naar secundaire verzekeringen).

Lees zeker deze info en tips van Vogelbescherming Vlaanderen:

Eender hoe, het voorkomen van aanvliegingen van vogels moeten we vooral proberen te doen d.m.v. het verhelpen van de illusie van het glas, vogels moeten grote glasramen als een echte barrière zien, zoals wij dat zien en beseffen. Het gevaar van zo'n grote glaspartijen zit namelijk in de reflectie van de omringende vegetatie, vals gevoel van een doorgang en reflectie van kunstmatig licht in de avond. Vogels zullen bij verhoogde activiteiten (zoals het vluchten voor gevaar, het voortplantingsseizoen in de lente of onderlinge gevechten voor territorium of voedsel) een makkelijke uitweg zoeken. Vaak simuleert een grote glaspartij zo'n makkelijke uitweg: het lijkt alsof er aan de andere kant van het glas een veilig bos/struiken ligt om te schuilen of dat er een open doorgang zonder hindernis voor hun ligt om te ontsnappen. Ze vliegen met volle vaart richting de glaspartij, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Er zijn mogelijk een aantal pistes die we kunnen volgen richting een oplossing:

 • Vogelstickers: ze zijn een optie maar werken vooral bij kleinere glaspartijen of bij een hoge dichtheid van vogelstickers. Zo heb je het grootste effect. Dit verkleint wel het ‘toeschouwersgehalte' omdat je glaspartijen gaat bekleden met vogelstickers en je toeschouwers minder makkelijk het spelletje kunnen bekijken. Te veel stickers op het glas is ook qua veiligheid voor de spelers een mogelijk risico mocht het glas breken: i.p.v. in kleine stukjes te breken, houden de stickers grotere stukken bij elkaar en valt het glas in grotere stukken naar beneden wat zwaardere kwetsuren kan veroorzaken. 
 • Netten: je kan ook proberen door netten op te hangen vóór de glasramen waar de aanvliegingen gebeuren. Zo creëer je een zichtbare barrière vóór het glas en zouden de toeschouwers ook nog, hetzij in mindere mate, het spelletje kunnen bekijken. Gebruik dan zeker netten met een donkere, duidelijk kleur, zwart of donkergroen bijvoorbeeld, zodat de netten van ver en duidelijk zichtbaar zijn.
 • Glasmarkering: Een fijnmazig patroon van verticale strepen kan ook werken, maar ook andere fijnmazige patronen die aansluiten bij de architectuur van het speelveld zijn mogelijk. Plaats dan de strepen op maximaal 10 centimeter onderlinge afstand. De strepen zelf moeten minimaal 0,5 centimeter breed zijn, waarbij 2 centimeter gangbaar is. Wederom, het toeschouwersgehalte van de padelvelden moet ook worden bekeken.
 • UV lijnen: vogels bekijken de wereld ook via het UV-lichtspectrum. Omdat wij deze lichtgolven niet kunnen zien, zijn er glastypes ontworpen die zulke UV lijnen in hun glas hebben geïntegreerd. Wij kunnen door het glas zien en vogels zien via het UV-spectrum een barrière in het glas ipv een makkelijke doorgang.
 • Als de omringende structuren (zoals beplanting dat reflecteert in de padelramen bijvoorbeeld) het probleem zijn, kan d.m.v via kleine of handige ingrepen de algemene reflectie in de ramen worden verminderd, verzetten van beplanting bijvoorbeeld. Onze Nederlandse collega's hebben een beknopte overzichtje gemaakt van de problematiek + oplossingen, neem zeker eens een kijkje (vogelbescherming.nl).