Gewestelijke Algemene Vergadering - 11 maart 2017

Gewestelijke Algemene Vergadering - 11 maart 2017

Hierbij een foto van de gewestelijke algemene vergadering die op zaterdag 11 maart doorging in Provinciehuis Boeverbos te Sint ¿ Andries Brugge. Op de foto herkennen we van links naar rechts: Nicolas Boi (gewestsecretaris), Luc Vandaele, Barbara Dewilde, Jean ¿ Pierre Vanden Broucke (ondervoorzitter), Yves Ostyn, Johan Rolly, Paya Vermeersch en Philip Desoete (voorzitter en penningmeester).

Deze agendapunten stonden op het programma:
8.45 u Afhalen materiaal
9.00 u Onthaal (koffie)
9.30 u Vergadering - Agenda

1. Onderzoek van de volmachten
2. Toespraak van de voorzitter van het gewest
3. Verslag van de leden van het Gewestelijk Comité
4. Verslag van de penningmeester
5. Goedkeuring van de rekeningen
6. Goedkeuring van de begroting
7. Voorstellen en interpellaties
8. Voordracht lid voor Gewestelijke Tuchtkamer en Gewestelijke Kamer Interclub
9. Verkiezing van de gewestelijke afgevaardigde als lid van de vzw Tennis Vlaanderen (Paya Vermeersch)

10.30 u Toespraak Dieter Dellaert, clubaccount van Tennis Vlaanderen
11.00 u Uitreiking van de nationale, landelijke en gewestelijke diploma's en medailles
11.30 u Receptie
12.30 u Einde