Geslaagde Gewestelijke Algemene Vergadering

Geslaagde Gewestelijke Algemene Vergadering

Zaterdag 7 maart vond in het provinciehuis Boeverbos in Brugge de Gewestelijke Algemene Vergadering van Tennis Vlaanderen, gewest West-Vlaanderen, plaats. Het gewestelijk comité blijft ongewijzigd en bestaat nog steeds uit voorzitter Luc Vandaele, ondervoorzitter Philippe Bourez, Philip Desoete, Greet Coucke, Paya Vermeersch en Nicolas Boi. Roger Lensen is nog altijd gewestelijk secretaris. De belangstelling vanwege de clubs voor deze jaarlijkse bijeenkomst was andermaal vrij groot. Op het einde van de vergadering werden de verschillende diploma's, medailles, cheques en trofeeën aan de clubs uitgereikt. Enkele verdienstelijke leden werden nog eens extra in de bloemetjes gezet. Guy Louis (TC Issera), Danny Vanheste (TC Kortemark) en Jean Daenen (TC Hernieuwenbrug) werden gehuldigd voor 15 jaar voorzitterschap.  TC Kortemark en TC Come Back kregen de trofee voor hun 25-jarig bestaan terwijl TC Olympos Wervik 50 jaar geleden het levenslicht zag.

Philippe Bourez - 0477/90.95.37 - philippe.bourez@skynet.be