Carlo Grauwels nieuwkomer in gewestelijk comité

Carlo Grauwels nieuwkomer in gewestelijk comité

Het gewestelijk comité Vlaams-Brabant heeft recent enkele wijzigingen ondergaan, deels ingegeven door de nieuwe reglementering met een tennisparlement dat voortaan de beslissingen rond de dagelijkse werking voor haar rekening zal nemen. Omdat dit parlement enkel bestaat uit de (zeven) leden van de gewestelijke comités, is Dirk De Maeseneer nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur en niet langer van het comité.

In Vlaams-Brabant hadden ze dus nood aan vers bloed en dat is er gekomen in de persoon van Carlo Grauwels. De voorzitter van Woten zal zich gaan toeleggen op een betere clubwerking binnen Vlaams-Brabant.
"Ik wist dat het comité nog twee nieuwe leden zocht om aan zeven te komen en als voorzitter van Woten ligt clubwerking me na aan het hart", reageert hij. "Het is belangrijk om goed samen te werken, want als clubbestuur staat iedereen voor dezelfde uitdagingen. In het verleden stond het comité misschien iets te ver van de clubs af, dus we willen die visibiliteit gevoelig verhogen en zo de brug slaan tussen het comité, de verschillende clubs én Tennis Vlaanderen."

De andere leden van het gewestelijk comité zijn voorzitter Jan Van Dooren, Johan Van Den Bosch, Jan Cornelis, Jean-Pierre Vunckx en Gert Vanderlinden.