Algemene vergadering gewestelijk comité

Algemene vergadering gewestelijk comité

In de lokalen van Extra Time te Hoboken vond zaterdag de jaarlijkse algemene gewestelijke vergadering plaats.
  • Na de toespraak van voorzitter Andre Milants en het verslag van secretaris Johan Mertens konden comitéleden Frank Muts (ondervoorzitter/officials), Paul Rijmenants (secretaris nationaal criterium), Frederik Arts (jeugd/toernooien), Alain Hilven (clubtennis/interclub) en Yan Cornelis (penningmeester) hun werkzaamheden toelichten. Frank Muts wenste iedereen te bedanken voor de vele blijken van medeleven bij het veel te vroege overlijden van zijn zoon Gregory.
  • Met Frederik Arts en Johan Mertens dienden zich twee kandidaten aan om Paul Rijmenants ¿ niet herkiesbaar wegen het bereiken van de maximum leeftijd ¿ te vervangen als lid van de v.z.w. Tennis Vlaanderen. Arts won de stemming, Mertens ¿ die het voorbije seizoen gecoöpteerd werd ¿ werd bevestigd in zijn mandaat als comitélid.
  • Oud-comitélid Mark Boogaerts werd herverkozen als verificateur der rekeningen én kreeg een gouden medaille. Bronzen medailles waren er voor Karin Fissers (TC80), Annemie Dillis (Heiveld), Dirk Taels (Sportec Geel), Rene Aertsen (Molenheide), Brian Dupont (Blauwe Regen) en Rene Janssens (Ik Dien).
  • Tot slot stelde Tom Backx het 'Quality Club Project' voor en stond ook de huldiging van Hugo Weverbergh ¿ 20 jaar lid van het gewestelijk comité waarvan 17 jaar als secretaris ¿ op het programma, maar Weverbergh was jammer genoeg niet aanwezig.

Werner Thys - 0497/42.69.77 - thys.werner@belgacom.net