Bestuursorgaan, gewesten e.a. organen

Aan het bestuursorgaan is statutair het bestuur van de vzw Tennis Vlaanderen toegekend.
Het bestuursorgaan wordt in haar werking bijgestaan door de hoofdzetel en diverse ondersteunende organen. Deze hebben de opdracht de beslissingen van de raad van bestuur uit te werken.
Het tennisparlement is bevoegd inzake alle tennisaangelegenheden.
De gewestelijke comités zijn bevoegd voor het beheer en de bevordering van de tennissport in het betrokken gewest op grond van de door het bestuursorgaan gedelegeerde bevoegdheden.
De adviesorganen werken al naargelang de betreffende bevoegdheid in coördinatie met het bestuursorgaan of het tennisparlement en hebben een adviserende functie.

Dirk De Maeseneer
Voorzitter (vanaf 2014)
Vlaams-Brabant
°1961
Aanvang 1e mandaat: 2004
Huidig mandaat: 2018-2024
(6e mandaat)
Philip Desoete
Ondervoorzitter (vanaf 2020)

West-Vlaanderen
°1973
Aanvang 1e mandaat: 2013
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Frank Muts
Ondervoorzitter (vanaf 2022)

Antwerpen
°1954
Aanvang 1e mandaat: 2013
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Frank Liwerski

Limburg
°1965
Aanvang 1e mandaat: 2022
Huidig mandaat: 2022-2028
(1e mandaat)

Jan Van Dooren

Vlaams-Brabant
°1961
Aanvang 1e mandaat: 2014
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Christine Dewulf

Oost-Vlaanderen
°1965
Aanvang 1e mandaat: 2020
Huidig mandaat: 2020-2026
(1e mandaat)
 
Georges Anthoon
°1955
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2021-2024
(2e mandaat)
An Vermeersch
°1975
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2021-2024
(2e mandaat)
Bob Madou
°1981
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2021-2024
(2e mandaat)

 

Tennis Vlaanderen heeft 5 gewestelijke comités: Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De gewestelijke comités zijn bevoegd voor het beheer en de bevordering van de tennissport in het betrokken gewest op grond van de door de raad van bestuur gedelegeerde bevoegdheden. De leden worden gekozen door de gewestelijke algemene vergaderingen (5), elk samengesteld uit de toegetreden leden-clubs van een betrokken gewest, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur wordt inzake alle sportieve aangelegenheden bijgestaan door het tennisparlement. Het tennisparlement is samengesteld uit alle leden van de gewestelijke comités en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur en het Tennisparlement worden in hun werking bijgestaan door meerdere adviesorganen:
Competitie Gert Vanderlinden (voorzitter)
Alain Hilven
Yves Ostyn
Patrick Engelen
Wim Langbeen
Stefaan Simaey
Joost Van Outryve
Philip Van Gasse
Tom Devries
Bart De Keersmaeker
Ad hoc thema-experten
Officials Nicolas Boi (voorzitter)
Piet De Backer
Arthur Verhaegen
Jean-Pierre Vunckx
Dominiek Vandenbosch
Stijn Neefs
Jan Cornelis
Jean-Pierre Vanden Broucke
Roeland Vandenberghe
Selectiecomité Officials Nicolas Boi (voorzitter)
Arthur Verhaegen
Steven De Smet
Klassementen Alain Hilven (voorzitter)
Johan Rolly
Patrick Engelen
Martin Vosswinkel
Geert De Lepeleer
Stefaan Simaey
Gert Vanderlinden
Ad hoc Thema-experten
Clubwerking Charlotte Backx (voorzitter)
Katleen Van Dyck
Jean-Pierre Vanden Broucke
Daan Deckers
Stijn Van Cutsem
Dirk Schalck
Stein Celis
Padel Thomas Janssens
Yannis Baltogiannis
Lieve Moors
Kris De Maeseer
Luc Verbraeken
Didier Jadoul (Padel Belgium)
Gunther Meerschaerts (expert WVL)
Kristien Boussu (expert LIM)
Jana Bonnarens (expert OVL)
Erwin Espenhout (expert VLB)
Manu Beuselinck (Padel Belgium)

De Raad van Bestuur wordt in haar werking bijgestaan door volgende organen:
Ethisch orgaan Gert-Jan Demuynck
Dr. Sam Moustie
Guy Goudesone
Greet Coucke
Evi Vanbilsen
Philippe Godelaine

 

Het Topsportcentrum wordt in hun werking bijgestaan door volgende organen:
Commissie Topsport Bart De Keersmaeker (Voorzitter – Operationeel Directeur Topsport - Embedded scientist)
Jan Van Dooren 
Philip Desoete 
Gijs Kooken (CEO Tennis Vlaanderen)
Tom Devries (Sportief Directeur)
Alain De Vos 
Laurence Courtois
Gert-Jan De Muynck 
Filip Verherstraeten 
Medisch en Paramedisch team
& Sportwetenschappelijke begeleiding
Bart De Keersmaeker (voorzitter + Embedded Scientist)
Dr. Sam Moustie, UZA S.P.O.R.T.S. (sportarts)
Orthopedistenteam AZ MONICA
Hans Van Baarle (kinesist)
Karolien Rector (voeding)
Arne Geuckens (tandarts)
Gert-Jan De Muynck (mentale begeleiding)
Kurt Jansen (belasting, periodisering & conditietraining)   
Kristof Huts (biomechanica)
Dominique De Boeck (biomechanica)
Dieter Calle (materiaaladvies)