Raad van Bestuur, gewesten & Comités

Aan de Raad van Bestuur is statutair het bestuur van de vzw Tennis Vlaanderen toegekend. De Raad van Bestuur wordt in haar werking bijgestaan door het Secretariaat-Generaal en 4 departementen. Het Secretariaat-Generaal en de departementen hebben de opdracht de beslissingen van de Raad van Bestuur uit te werken.

De gewestelijke comités zijn bevoegd voor het beheer en de bevordering van de tennissport in hun gewest in de mate waarin de vzw Tennis Vlaanderen haar bevoegdheden delegeert.

Commissies en comités werken in coördinatie met hun departement en hebben een adviserende functie.

Dirk De Maeseneer
Voorzitter
Vlaams-Brabant
°1961
Aanvang 1e mandaat: 2004
Huidig mandaat: 2018-2024
(6e mandaat)

Frank Muts

Antwerpen
°1954
Aanvang 1e mandaat: 2013
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Philip Desoete

West-Vlaanderen
°1973
Aanvang 1e mandaat: 2013
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Vic Engelen

Limburg
°1952
Aanvang 1e mandaat: 2003
Huidig mandaat: 2018-2022
(6e mandaat)
Jan Van Dooren

Vlaams-Brabant
°1961
Aanvang 1e mandaat: 2014
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Walter Pauwels

Oost-Vlaanderen
°1950
Aanvang 1e mandaat: 2006
Huidig mandaat: 2018-2020
(5e mandaat)
Georges Anthoon
°1955
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)
An Vermeersch
°1975
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)
Bob Madou
°1981
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)
   
Gijs Kooken
CEO
   

 

De gewestelijke comités zijn bevoegd voor het beheer en de bevordering van de tennissport in hun gewest. De leden worden gekozen door de gewestelijke feitelijke Algemene Vergadering.
Tennis Vlaanderen bestaat uit 5 gewestelijke comités: Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Het Secretariaat-Generaal wordt in haar werking bijgestaan door volgende commissies:
Financiële Commissie Yan Cornelis (voorzitter)
Philip Desoete
Vic Engelen
Frank Muts
Walter Pauwels
Jan Van Dooren
Verificateurs der Rekeningen Marc Boogaert
Didier Claeys
Wim Moens
Pierre Ramakers
Robert Reynders
Juridische Commissie Vic Engelen (voorzitter)
Greet Coucke
Ariane De Strycker
Marc Seghers
Jan Van Gorp
Luc Willems

 

De 4 departementen worden elk in hun werking bijgestaan door één of meerdere commissies:
Commissie Jeugd Marc Hendrickx (Voorzitter)
Frederic Arts
Yves Ostyn
Gert Vanderlinden
Christine Dewulf
Commissie Clubtennis Vic Engelen (voorzitter)
Jan Cornelis
Frank Muts
Jeroen Van Lierde
Paya Vermeersch
Commissie Competitie  
Commissie Interclub Marc Hendrickx (voorzitter)
André Beck
Alain Hilven
Johan Rolly
Jean-Pierre Vunckx
Commissie Tornooien Philip Desoete (voorzitter)
Yvo Carmans
Johan Mertens
Walter Pauwels
Jean-Pierre Vunckx
Commissie Officials Frank Muts (voorzitter)
Rudy Dhoore
Marc Oeyen
Jo Vandebrouck
Jean-Pierre Vanden Broucke
Jean-Pierre Vunckx
Commissie Topsport Walter Pauwels (voorzitter)
Ivo Van Aken
Jan Van Dooren
Johan Van Herck
Paul Wylleman
Filip Verherstraeten
Medisch begeleidend team Niels Vandensteen (Embedded Scientist) (voorzitter)
Dokterpraktijk Jeroen Stappers
Marc Lievens
Gert-Jan De Muynck
Stephanie Scheirlynck
Ivo Van Aken
Het medische team van de bewegingskliniek van het Middelares ziekenhuis Deurne

 

Tenslotte zijn er nog 3 commissies die een specifiek thema behartigen maar los staan van hoger vermelde structuur:
Commissie Veteranen Frederic Arts (voorzitter)
Danny Baeten
Jan Cornelis
Rudy Dhoore
Paya Vermeersch
Commissie R/ Commissie VE-tennis Commissie voor personen met een fysieke handicap (rolstoel)/verstandelijke handicap
Competitiemanager VE-tennis: Linda Goffings
IT-werkgroep Frank Lauwers
Johan Vandendriessche
Luc Landuyt
Maarten Logghe
Jo Van Driessche