Privacy Policy - website

Informatie betreffende de verwerking van uw gegevens

Gelieve te noteren dat Tennis Vlaanderen vzw de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze Website.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat Tennis Vlaanderen vzw en haar verbonden vennootschappen, persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het beheer van lidmaatschap, het voorkomen van misbruiken en fraude, het opmaken van statistieken en tests, opleiding van personeel, de controle van de kwaliteit van de dienst, commerciële prospectie of direct marketing en diensten alsook andere producten of diensten die worden gepromoot door Tennis Vlaanderen vzw of door haar verbonden vennootschappen deel uitmaakt.

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met Tennis Vlaanderen vzw verbonden vennootschappen voor dezelfde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van wettig belang. U gaat tevens akkoord met dergelijke mededelingen wanneer de ontvangende persoon is gesitueerd buiten de Europese Unie, ongeacht of een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor persoonsgegevens in het land van ontvangst. Binnen Tennis Vlaanderen vzw en haar verbonden vennootschappen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht om te vragen, schriftelijk of via de Website en kosteloos, dat Tennis Vlaanderen vzw en haar verbonden vennootschappen zouden ophouden uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, te gebruiken voor direct marketingdoeleinden.

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist of niet relevant zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar Tennis Vlaanderen vzw op het volgende adres:

Tennis Vlaanderen vzw
Louizapoortgalerij 203 bus 3
1050 Brussel
België

Zie ook paragraaf 10 (Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid) van de Disclaimer.