Over ons

Heb je een vraag?

We helpen je graag verder via info@tennisvlaanderen.be

Infotheek Competitiereglementen

Infotheek Statuten en Huishoudelijk Reglement

Tennis Vlaanderen vzw is de federatie die de tennis- en padelsport in Vlaanderen beheert en promoot. Tennis Vlaanderen groepeert 500 clubs en 198.367 leden.
Tennis Vlaanderen werd opgericht op 30 juni 1979 onder de naam VTV nadat op 3 februari in datzelfde jaar in de schoot van de Koninklijke Belgische Tennisbond werd beslist om over te gaan tot de oprichting van een Nederlandstalige en Franstalige vleugel. Op 29 maart 2014 kreeg VTV haar huidige naam: Tennis Vlaanderen.
Missie
Tennis Vlaanderen is de koepelfederatie van meer dan 450 Vlaamse tennis- en padelclubs, samen goed voor meer dan 150.000 leden. Tennis Vlaanderen wil op een vooruitstrevende en bedrijfsmatige manier, de prominente plaats die de tennissport in Vlaanderen inneemt bestendigen én een gelijkwaardige plaats voor padel in het sportlandschap verzilveren. In nauwe samenwerking met alle stakeholders van de federatie, wordt gestreefd naar een groei tot 200.000 leden in 2028. Dit wordt nagestreefd door
 1. Brede en gerichte promotie van producten en diensten van de federatie naar het doelpubliek (spelers en clubs)
 2. Maximale ondersteuning van clubs in trainerswerking, recreatie- en competitieaanbod, beleid en administratie
 3. Internationale topspelers en -speelsters te vormen en te ondersteunen
 4. Kwalitatieve werking van de federatie binnen al haar geledingen

Visie
Basiswerking

 • Elit, app en website van tennis vlaanderen zijn hét platform waarop gespeeld wordt
 • Een correct economisch model voor ledenaansluiting
 • Salesgerichte aanpak om klantgericht te werken o.b.v. clubprofielen
 • Alle clubs naar minstens 2.0-werking met gangmakers
 • Trainers als ‘motor' voor blijvende sportdeelname en instroom competitie
 • Competitiedeelname als facilitator voor ledenbehoud
 • Volledige integratie van padel in de bedrijfsstructuur van de federatie
 • Toptennis – topsportcentrum moet beeld van excellence uitstralen
Beleidsfocussen
 • Verhogen aantal padelspelers (2021-2024)
 • Verhogen aantal kidstennissers via nieuw aanbod Tennis@School vanaf 3de leerjaar, U9-U12 (2021-2022)
 • Verhogen aantal competitiespelers via nieuw aanbod starterscompetitie (2023-2024)
 • Verhogen kwaliteit van de jeugdwerking op clubs via jeugdfonds (2021-2024)
 • Verhogen efficiëntie van clubwerking door nieuw aanbod van innovatie IT-oplossingen voor clubcompetitie (2021- 2022)

Beleidsplan

 

Jaarverslagen