Organiseer trainersopleiding

Jaarlijks worden er tal van trainersopleidingen en bijscholingen georganiseerd vanuit Tennis Vlaanderen en/of in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool. Voor het sportspecifieke gedeelte (tennis of padel), werken we graag samen met clubs om het aanbod te spreiden.

Beschikt jouw club over een geschikte accommodatie voor theorie- en praktijklessen? Kan je terreinen ter beschikking stellen gedurende één of meerdere weekends per jaar? Stuur een e-mail naar trainers@tennisvlaanderen.be met jouw voorstel voor de organisatie van een trainersopleiding of -bijscholing.

Mogelijks ken je heel wat potentiële trainers in eigen club of in naburige clubs. Help hen de weg naar een trainerscarrière te vinden door de cursus op eigen club te organiseren en bouw samen aan een regionale trainerscommunity.