Multimove

Vragen?

Contacteer de projectmedewerker van Sport Vlaanderen (Nancy.Schelstraete@sport.vlaanderen) of de verantwoordelijke van Tennis Vlaanderen (jessie.brouwers@tennisvlaanderen.be).
Multimove is een project van de Vlaamse overheid waarbij kinderen van 3 tot 8 jaar een gevarieerd bewegingsprogramma krijgen aangeboden. De focus ligt op een brede algemene motorische ontwikkeling, dit als een start voor een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Tennis Vlaanderen staat achter dit project en wil daarom de clubs ondersteunen om Multimove te implementeren op de tennisclubs.

Wat?
`Multimove voor kinderen' biedt kinderen een breed bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van de 12 bewegingsvaardigheden (werpen en vangen, rollen, springen en landen, zwaaien, dribbelen, ...) ligt. Deze vaardigheden zijn van belang voor de motorische ontwikkeling van kinderen en moeten al op jonge leeftijd geprikkeld worden. Deze zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden, zoals tennis, te leren.

Doelstellingen?

 • Ouders en begeleiders van jonge kinderen bewust maken van de vele mogelijkheden in de motorische ontwikkeling van het kind, met het accent op brede vorming en plezierbeleving.
 • Sportclubs aanzetten om zich ook te richten tot de leeftijdsgroep van 3 tot 8 jaar met een aangepast programma en doelgerichte begeleiding.

Tennis Vlaanderen steunt deze visie en raadt tennisclubs daarom het Multimove programma aan voor KidsTennis Wit en coördinatie Blauw en Rood. Het programma van Multimove is een ideale ondersteuning bovenop het KidsTennis Trainersboek.

De organisatie van de lessen Multimove gebeurt onder leiding van de hoofdtrainer en/of verantwoordelijke van Multimove. Hij bepaalt waar de lessen Multimove kunnen geïntegreerd worden in het huidige aanbod van lespakketten.

Mogelijke vormen van implementaties:

 • Multimove wordt geïntegreerd bij Wit: Multimovebegeleiders geven de lessen wit.
  Tip: organiseer Multimove-Wit op een vast moment in de week.
 • Multimove wordt geïntegreerd in de coördinatie bij Blauw en Rood: Multimovebegeleiders verzorgen de coördinatielessen voor de speler onder 8 jaar. Deze lessen kunnen aansluitend gegeven worden op de tennislessen van Blauw en Rood (vb. 45 min tennisles & 45 min coördinatie). Een andere mogelijkheid is om coördinatie Blauw en Rood op één of meerdere vaste momenten te organiseren binnen de tennisclub.
Enkele suggesties om de slaagkansen van het project te verhogen:
 • maak voldoende promotie buiten de tennisclub naar verschillende scholen, gemeente, speelpleinwerking, andere sportclubs, enz.
 • informeer ouders op voorhand over de inhoud en de doelstellingen van het project.
 • houd rekening in de lesplanning met de beschikbaarheden van de Multimovebegeleider. 
Met de opleiding en de lesgeversmap van Multimove heeft de trainer heel wat extra informatie om de lessen Wit en coördinatie van Blauw en Rood in te vullen.

Door Sport Vlaanderen

 • organisatie van opleiding `Multimovebegeleider' (16u, erkend door VTS) waarbij je een lesgeversmap ontvangt boordevol activiteiten opgedeeld per bewegingsvaardigheid en met leeftijdsgebonden differentiaties.
  Meer info en inschrijven via de Sport Vlaanderen - Multimove website
 • online documenten zoals goede praktijkvoorbeelden, didactische tips, aandachtspunten voor lesgevers, flyers en infobrochures (beschikbaar via login na het volgen van de opleiding).
 • alle informatie op www.multimove.be
 • Om Multivmoveclub te worden dien je erkenning aan te vragen bij Sport Vlaanderen. Hiervoor dien je een stappenplan te doorlopen.
 • aanbod van min. 1x/week (45min.) Multimove bij Wit of coördinatie Blauw en Rood gedurende 20 weken.
 • aanwezigheid van een Multimovebegeleider op de club.
 • meldingsplicht over je kandidaatstelling Multimove aan Tennis Vlaanderen.
 • meldingsplicht over je kandidaatstelling Multimove aan de sportraad binnen je gemeente/stad.
 • Multimove aanbod implementeren bij Wit en/of coördinatie voor Blauw en Rood (en eventueel Oranje).  Hierbij worden bij de communicatie de termen Multimove-Wit, Multimove-Blauw en Multimove-Rood gehanteerd.

Clubs die willen instappen in het project Multimove kunnen contact opnemen met Sofie De Bock

Verdere informatie:
Voor sporters: www.multimove.be 
Voor begeleiders: www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/word-multimovebegeleider/
Zoek hier een opleiding in je buurt.
Voor clubs: www.sport.vlaanderen/sportclubs/activiteiten/multimove-organiseren-in-je-club/


Vragen: info@multimove.be
Sport Vlaanderen: Sofie De Bock (Sofie.DeBock@sport.vlaanderen)