Maatregelen Coronavirus

We zijn er voor onze clubs en leden!

We willen benadrukken dat jullie er niet alleen voor staan. We helpen je graag bij het beantwoorden van vragen. Contacteer ons gerust via info@tennisvlaanderen.be.

FAQ

Wat als terreinen aangelegd zijn en het vriest?

In principe kan er gewoon doorgetennist worden, ook als het vriest. Zolang het vriest zijn de speeleigenschappen natuurlijk wel wat anders, maar de recreant die buiten wil tennissen zal dat geen probleem vinden. Bij ijsvorming op (een deel van) hte terrein kan deze glad zijn, dan kan er dus niet getennist worden. Zodra het begint te dooien, kan er ook even niet meer getennist worden. Dit duurt net zo lang totdat de vorst volledig de grond uit is. Dit kan qua tijdsduur behoorlijk verschillen, dus daar is geen richtlijn op te geven. Het onderhoudsteam moet het terrein weer kunnen walsen (= tollen)… Belangrijkste aandachtspunt is simpelweg: terreinen (te) zacht of ‘papperig' staat gelijk aan niet tennissen!

Mogen winterinterclub/competitie/dubbels nog doorgaan?
Nee, alle amateurcompetities werden afgeschaft, dus dit geldt ook voor deze clubcompetities.

Voorziet Tennis Vlaanderen korting op ledenbijdragen, verminderde bondsbijdragen of andere steunmaatregelen voor clubs?
Aangezien de impact van de coronacrisis voor clubs heel groot is, besliste de Raad van Bestuur om de clubs te steunen met een korting op de ledenbijdrage van 20% voor 2020. Verder zullen de bijdrages voor KidsTennis en Start to Tennis niet aangerekend worden in 2020. Dit komt neer op een financiële tussenkomst van ongeveer € 500.000.

Op deze manier hopen we de clubs een beetje meer ademruimte te kunnen geven om zo sterk mogelijk uit deze crisis te komen. Verder raden we alle clubs aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur. Het grootste deel van het noodfonds wordt immers via de lokale besturen aan verenigingen toebedeeld.

Indien ook Tennis Vlaanderen nog bijkomende middelen zou ontvangen voor de geleden coronaschade, zullen we op dat moment bekijken of er nog aanvullende ondersteuning voor de clubs mogelijk is.

Moeten wij leden compenseren/terugbetalen voor lessen, lidgeld, abonnement?
Elke club is vrij zelf een beslissing te nemen om wel of niet te gaan compenseren. Ons advies hierin is: als je als club lidgeld/lesgeld wil compenseren, raden we aan geen rechtzetting te doen m.b.t. de voorbije lessen en terreinverhuur, maar eerder een korting te geven op toekomstige lessen, lidgeld toekomstig seizoen 2021-2022, korting op volgende verhuur i.f.v. verdere ledenbinding, …

Covid-19 update: 01/03/2021

Net als velen van jullie, zijn we overtuigd dat onze sporten indoor op basis van een streng protocol op een verantwoorde manier mogelijk moeten zijn. Om die reden zullen wij net als de voorbije maanden blijven proberen, steeds op een verantwoorde manier, beleidsmakers hiervan te overtuigen.

Hierbij geven we graag een overzicht van de maatregelen die sinds 1 februari gelden.

Maatregelen voor spelers onder 18 jaar

-13 jarigen (t.e.m. °2008)

Kinderen tot en met 12 jaar mogen blijven genieten van sport, ook indoor. Maar de regels worden wel strenger:

 • De kinderen moeten zich beperken tot 1 buitenschoolse activiteit per kind. Men rekent hierbij op de verantwoordelijkheidszin van de ouders.
 • De groepsgrootte moet beperkt worden tot maximum 10 personen, exclusief begeleider, en bij training moeten de kinderen ingedeeld worden in een vaste bubbel.
 • De begeleider draagt verplicht een mondmasker.
 • Competitie en (vriendschappelijke) wedstrijden zijn al zeker verboden tot nader order. Tennis Vlaanderen zal de betrokken clubs met geplande tornooien en de ingeschreven spelers verwittigen.

13- tot 18-jarigen

 • Voor iedereen vanaf 13 jaar is indoor tennis of padel verboden, zowel voor enkel- als dubbelspel.
 • Outdoor trainen en outdoor sportlessen voor 13-18 jarigen zijn voortaan mogelijk voor vaste groepen van 10 personen (i.p.v. 4). We dringen echter aan om het aantal speelpartners te beperken en de bestaande principes (1,5 meter afstand) te blijven garanderen. De begeleider draagt verplicht een mondmasker.
 • Er bestond onduidelijkheid of kinderen geboren in 2008 in 2021 nog indoor mogen sporten zoals dat momenteel het geval is. Vlaams minister van Sport Ben Weyts verduidelijkte dat jonge sporters die 13 worden in 2021 indoor mogen blijven trainen en sporten tot het einde van het lopende sportseizoen.


Stages en kampen

Stages en kampen mogen doorgaan, zowel voor -13-jarigen als voor 13- tot 18-jarigen. Maar ook hier gelden strikte maatregelen:

 • Kampen voor -13-jarigen mogen zowel indoor als outdoor doorgaan. Voor 13- tot 18-jarigen zijn enkel outdoor activiteiten toegelaten.
 • 13- tot 18-jarigen mogen geen collectieve maaltijden nuttigen.
 • Begeleiders dragen verplicht een mondmasker en houden afstand.
 • Begeleiders moeten apart van de groep eten.
 • De groepen moeten beperkt worden tot maximum 25 personen.

Maatregelen voor spelers vanaf 18 jaar

Recreatief tennis en padel

 • Voor iedereen vanaf 13 jaar is indoor tennis of padel verboden, zowel voor enkel- als dubbelspel.
 • Outdoor spelvormen met max. 4 personen zijn toegestaan op voorwaarde dat de afstand van 1,5m STEEDS gerespecteerd wordt. Gelieve ook het aantal speelpartners te beperken.

Competitie

 • Competitie en 'vriendschappelijke) wedstrijden zijn verboden tot nader order.

Wanneer mogen we terug indoor tennissen?

Jullie, clubs en spelers, stellen zich – terecht – veel vragen. Waarom is indoor tennis, als niet-contactsport op een grote oppervlakte, niet toegestaan? Wat doet Tennis Vlaanderen om de beleidsmakers ervan bewust te maken dat indoor tennis op een zeer veilige manier kan doorgaan?

We hebben de voorbije weken en maanden niet stilgezeten en achter de schermen hard gewerkt. Bij Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het kabinet van de Minister van Sport, de Klankbordgroep Sport en de virologen ligt een onderbouwde vraag op tafel om de indooraccommodatie van clubs te heropenen. Recent werd dit nog via verschillende media, waaronder het VRT-journaal, VRT-radio, de Sporza-website en verschillende dagbladen extra onder de aandacht gebracht.
Het blijft echter moeilijk om een doorbraak te forceren. Op een verantwoorde manier zullen we er toch voor blijven strijden.

We komen bij jullie terug als we meer nieuws krijgen. Zorg intussen goed voor elkaar!

Info voor clubs

Deze crisis heeft een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer.
Up to date info over de steunmaatregelen die nu al gekend zijn vind je op volgende websites:

Clubs
Verschillende clubs maakten er ons op attent dat zij als vzw geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse hinderpremie. Als vzw kan dit wel, maar de voorwaarde die stelt dat er minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling moet zijn, is voor velen een streep door de rekening.
Om de lokale sportverenigingen toch enige financiële ondersteuning te bieden in deze moeilijke tijden heeft de Vlaamse overheid een Noodfonds voor de sport vrijgemaakt. Dit Noodfonds wordt enerzijds ter beschikking gesteld via de betreffende federatie en anderzijds via de lokale overheid.
Tennis Vlaanderen heeft in de loop van 2020 reeds een totaalbedrag van €520.000 geïnjecteerd in de clubs, dit via een korting van 20% op de ledenbijdrages 2020 (verrekend bij elke betreffende factuur) en een kwijtschelding van de KidsTennis- en Start to Tennis bijdrages 2020. Dit bedrag is hoger dan wat de Vlaamse overheid ons heeft toegezegd in het kader van het Noodfonds (€333.500): een wezenlijke inspanning dus van Tennis Vlaanderen, omdat we beseffen dat het geen evidente tijden zijn als club.
Ook via steden en gemeenten wordt er een Noodfonds ter beschikking gesteld van de lokale sport-, cultuur en jeugdverenigingen. Contacteer zeker je lokale overheid hierover voor meer info. Zij zijn verantwoordelijk voor het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen vanuit dit Noodfonds. In sommige gemeenten/steden wordt bijvb. de jaarlijkse werkingssubsidie verhoogd met 50% tot 100%. Andere vormen van ondersteuning zijn het vergoeden van gemaakte kosten en het verminderen of kwijtschelden van de concessie voor gronden en/of gebouwen. Wil je het bedrag kennen dat jouw lokale overheid vanuit het Noodfonds mag verdelen onder haar verenigingen, neem dan contact op met dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be .

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.

Stap 1: Schat het risico in
 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
  • Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
  • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek. Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Wanneer mag de club terug openen na besmetting?
Heb je op de club te maken met een Covid-19 besmetting? Dan kan je best 48u sluiten om de vaste medewerkers te laten testen en alles te laten ontsmetten. Stem dit als club zeker ook af met de burgemeester. We raden ook aan om de gemeente aan te spreken i.f.v. het noodfonds.

Wat moet ik weten over contact tracing?
Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek.
Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02/214.19.19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.

Algemene hygiëneregels

 • Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
 • Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Was je handen grondig en regelmatig met water en zeep.
 • Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met personen uit de risicogroepen.
 • De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide persoonlijke bubbel en kinderen jonger dan 12.
 • Toeschouwers zijn afhankelijk van de kleurcode toegelaten onder strikte voorwaarden.
 • Meer informatie over de mondmaskerplicht, vind je verderop deze pagina.
 • Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
 • Beperk het aantal verschillende speelpartners.
 • Reserveer je terrein online.
 • Betaal zo veel mogelijk cashless.
 • Gebruik enkel je eigen materiaal (bv. rackets).
 • Laat deuren/poortjes van de terreinen op een kier, zodat het handvat niet moet aangeraakt worden met de handen.
 • Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen of padelkooien.