Maatregelen Coronavirus

We zijn er voor onze clubs en leden!

We willen benadrukken dat jullie er niet alleen voor staan. We helpen je graag bij het beantwoorden van vragen. Contacteer ons gerust via info@tennisvlaanderen.be.

Algemene hygiëneregels

 • Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
 • Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Was je handen grondig en regelmatig met water en zeep.
 • Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met personen uit de risicogroepen.
 • De afstandsregels blijven van toepassing.
 • Toeschouwers zijn afhankelijk van de kleurcode toegelaten onder strikte voorwaarden.
 • Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
 • Beperk het aantal verschillende speelpartners.
 • Reserveer je terrein online.
 • Betaal zo veel mogelijk cashless.

Update Covid-19 dd 16/02/2022

We zetten de belangrijkste maatregelen, die die op dit moment van toepassing zijn, voor jullie op een rijtje:

Recreatief en competitief tennis en padel

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Tennis, padel, lessen en competities kunnen op een normale manier plaatsvinden.

Toeschouwers en Covid Safe Ticket

 • Publiek is toegelaten.
 • Bezoekers die deel uitmaken van de horecazaak zijn toegelaten maar onderhevig aan de regelgeving binnen de horeca.
 • Aantal toegelaten toeschouwers:
  • Zonder Covid Safe Ticket
   • Binnen: max. 200 personen, enkel niet-dynamisch publiek
   • Buiten: max. 200 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek
  • Met Covid Safe Ticket
   • Binnen: vanaf 200 personen, enkel niet-dynamisch publiek
   • Buiten: vanaf 200 personen, zowel dynamisch als niet-dynamisch publiek

Er is op vandaag geen wettelijk kader voor gebruik van het Covid Safe Ticket voor deelname aan sportactiviteiten of competitie. Het Covid Safe Ticket mag als gevolg hiervan hiervoor niet gevraagd worden.

Lees meer op de website van Sport Vlaanderen.

Sportkampen

Sportkampen mogen zowel met als zonder overnachting doorgaan.

 • In code oranje is het aantal deelnemers beperkt tot 200 personen per kampgroep als het kamp indoor of met overnachting is.
 • Er kunnen meerdere kampgroepen per site actief zijn, maar de groepen moeten onderling steeds een veilige afstand bewaren en mogen niet gemengd worden. Voor outdoor sportkampen gelden er geen beperkingen op de grootte van de kampgroep.

Tips voor een veilige organisatie van sportkampen.

Lees meer op de website van Sport Vlaanderen.

Infrastructuur

Qua infrastructuur gelden deze maatregelen:

 • CO2-meters: het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes, waaronder de indoor sportinfrastructuur en kleedkamers, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor en periode van langer dan 15 minuten. Lees meer op de site van het Agentschap Zorg en Gezondheid
   
 • Mondmaskers: van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 12 jaar. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers. Tijdens het sporten of wanneer men zittend aan tafel zit in de horeca hoeft men geen mondmasker te dragen.
   
 • Clubcafetaria: voor de horeca van de sportclub gelden de horeca-regels: controle van het Covid Safe Ticket bij de toegang is verplicht vanaf 16 jaar. Er geldt niet langer een verplicht sluitingsuur. Er geldt niet langer een verplichting om te zitten, noch een beperking van het aantal personen per tafel. Lees meer op de website van Horeca Vlaanderen
   
 • Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.

Lees meer op de website van Sport Vlaanderen.

Info voor clubs

Voor updates over de horeca, ga naar de website van Horeca Vlaanderen.

FAQ

Voorziet Tennis Vlaanderen korting op ledenbijdragen, verminderde bondsbijdragen of andere steunmaatregelen voor clubs?

Aangezien de impact van de coronacrisis voor clubs heel groot is, besliste de Raad van Bestuur om de clubs te steunen met een korting op de ledenbijdrage van 20% voor 2020. Verder zullen de bijdrages voor KidsTennis en Start to Tennis niet aangerekend worden in 2020. Dit komt neer op een financiële tussenkomst van ongeveer € 500.000.

Op deze manier hopen we de clubs een beetje meer ademruimte te kunnen geven om zo sterk mogelijk uit deze crisis te komen. Verder raden we alle clubs aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur. Het grootste deel van het noodfonds wordt immers via de lokale besturen aan verenigingen toebedeeld.

Indien ook Tennis Vlaanderen nog bijkomende middelen zou ontvangen voor de geleden coronaschade, zullen we op dat moment bekijken of er nog aanvullende ondersteuning voor de clubs mogelijk is.

Moeten wij leden compenseren/terugbetalen voor lessen, lidgeld, abonnement?
Elke club is vrij zelf een beslissing te nemen om wel of niet te gaan compenseren. Ons advies hierin is: als je als club lidgeld/lesgeld wil compenseren, raden we aan geen rechtzetting te doen m.b.t. de voorbije lessen en terreinverhuur, maar eerder een korting te geven op toekomstige lessen, lidgeld toekomstig seizoen 2021-2022, korting op volgende verhuur i.f.v. verdere ledenbinding, …

Mag je als sportclub sporter(s) die niet gevaccineerd zijn weigeren in de club of bij competitie?
We hebben de afgelopen weken verschillende vragen binnengekregen ivm het gebruik van het coronacertificaat om sporter(s) te weigeren in de club of deelname aan wedstrijden/competitie die niet gevaccineerd zijn. Het verplichten om een coronacertificaat voor te leggen is momenteel niet mogelijk. Slechts in enkele gevallen geeft de overheid toestemming om een coronacertificaat te controleren zonder dat de betrokkene daarvoor toestemming moet geven. Daarnaast mogen er geen gevolgen gekoppeld worden aan het al dan niet geven van een toestemming voor deze gegevensverwerking. Als je bv het deelnemen aan de sport zou ontzeggen aan wie het bewijs niet wil of kan voorleggen, zorgen deze gevolgen ervoor dat de toestemming niet meer vrij is, en kan deze toestemming dan ook niet gebruikt worden als basis voor de verwerking.

Wanneer mag je het als club het wel vragen?
Je mag het coronacertificaat enkel vragen wanneer in dit voorzien is in de wetgeving. Voor de sportsector komt het er op neer dat dit enkel kan voor het publiek indien de activiteit voldoet aan de richtlijnen van een massa-event.