Maatregelen Coronavirus

We zijn er voor onze clubs en leden!

We willen benadrukken dat jullie er niet alleen voor staan. We helpen je graag bij het beantwoorden van vragen. Contacteer ons gerust via info@tennisvlaanderen.be.

Algemene hygiëneregels

 • Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
 • Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Was je handen grondig en regelmatig met water en zeep.
 • Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met personen uit de risicogroepen.
 • De afstandsregels blijven van toepassing.
 • Toeschouwers zijn afhankelijk van de kleurcode toegelaten onder strikte voorwaarden.
 • Volg de mondmaskerplicht.
 • Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
 • Beperk het aantal verschillende speelpartners.
 • Reserveer je terrein online.
 • Betaal zo veel mogelijk cashless.
 • Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen of padelkooien.

Update Covid-19 dd 1 september

We zetten de belangrijkste zaken m.b.t. de geldende regelgeving graag even op een rijtje voor jullie.

Recreatief tennis en padel

We kunnen opnieuw onder normale omstandigheden sporten. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters. 

Regelgeving CO2-meters

Al enige tijd is er sprake van een verplicht gebruik van CO²-meters in sportinrichtingen. Zo zou het gebruik van de CO²-meter (op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats; niet naast een deur, raam of ventilatiesysteem) vanaf 1 september 2021 uitgebreid worden naar alle sportruimten en kleedkamers. Nu blijken er voor veel tennis- en padelclubs toch relevante nuances te zullen volgen:

 • Voor de sportsector geldt een tansitieperiode voor het toezicht op het gebruik van deze meter tot 1/11/2021.
 • Het verplicht gebruik geldt voor plaatsen waar meerdere personen zonder masker samenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten: dit zijn de plaatsen waar de sportactiviteit plaatsvindt en de kleedkamers, niet voor de gangen. Er heerst nog discussie of een specifieke kleedkamerregeling (max. 15 min,…) kleedkamers kan uitsluiten van het verplicht gebruik van een CO2-meter.
 • Er wordt uitzondering gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m², een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO²-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen.

Toeschouwers

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).

Bij meer publiek heb je als organisator 2 opties:

 • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
  • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden.
  • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
  • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan.
  • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor.
  • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
 • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
  • Voor deze ‘massa-evenementen' heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig.
  • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen.
  • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen.
  • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
  • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

Alle aangepaste protocollen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.

Sportkampen en clubactiviteiten

Voor activiteiten in georganiseerd verband zoals sportkampen, stages, etc. geldt er een limiet van het aantal deelnemers: vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers. • Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. 

Bekijk het up-to-date protocol voor sportkampen op de site van Sport Vlaanderen.

Horeca

 • Horeca mag opnieuw onbeperkt open zijn, zowel indoor als outdoor.
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker)
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.

Voor het uitgebreide en up to date protocol voor horeca kan je steeds terecht op de website van Horeca Vlaanderen.

Mondmaskerplicht

 • Het dragen van een mondmasker is steeds verplicht op plaatsen waar veel mensen samenkomen en waar de social distancing niet kan gegarandeerd worden. Dit geldt dus ook voor indoor- en outdoorsportinfrastructuren én voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Voor trainers: naar analogie met de situatie in het kleuteronderwijs, is het dragen van een mondmasker door trainers die met kleuters (tot en met 6 jaar) omgaan niet nodig. Andere trainers dragen een mondmasker wanneer de veilige afstand niet kan gegarandeerd worden.
 • Wonen toeschouwers een sportwedstrijd/evenement bij? Voor toeschouwers geldt een specifieke reglementering, zie hogerop in deze mail.
 • Voor horecaklanten gelden de horecaregels van Horeca Vlaanderen.

Info voor clubs

Voor updates over de horeca, ga naar de website van Horeca Vlaanderen.

Deze crisis heeft een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer.
Up to date info over de steunmaatregelen die nu al gekend zijn vind je op volgende websites:

Clubs
Verschillende clubs maakten er ons op attent dat zij als vzw geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse hinderpremie. Als vzw kan dit wel, maar de voorwaarde die stelt dat er minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling moet zijn, is voor velen een streep door de rekening.
Om de lokale sportverenigingen toch enige financiële ondersteuning te bieden in deze moeilijke tijden heeft de Vlaamse overheid een Noodfonds voor de sport vrijgemaakt. Dit Noodfonds wordt enerzijds ter beschikking gesteld via de betreffende federatie en anderzijds via de lokale overheid.
Tennis Vlaanderen heeft in de loop van 2020 reeds een totaalbedrag van €520.000 geïnjecteerd in de clubs, dit via een korting van 20% op de ledenbijdrages 2020 (verrekend bij elke betreffende factuur) en een kwijtschelding van de KidsTennis- en Start to Tennis bijdrages 2020. Dit bedrag is hoger dan wat de Vlaamse overheid ons heeft toegezegd in het kader van het Noodfonds (€333.500): een wezenlijke inspanning dus van Tennis Vlaanderen, omdat we beseffen dat het geen evidente tijden zijn als club.
Ook via steden en gemeenten wordt er een Noodfonds ter beschikking gesteld van de lokale sport-, cultuur en jeugdverenigingen. Contacteer zeker je lokale overheid hierover voor meer info. Zij zijn verantwoordelijk voor het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen vanuit dit Noodfonds. In sommige gemeenten/steden wordt bijvb. de jaarlijkse werkingssubsidie verhoogd met 50% tot 100%. Andere vormen van ondersteuning zijn het vergoeden van gemaakte kosten en het verminderen of kwijtschelden van de concessie voor gronden en/of gebouwen. Wil je het bedrag kennen dat jouw lokale overheid vanuit het Noodfonds mag verdelen onder haar verenigingen, neem dan contact op met dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be .

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.

Stap 1: Schat het risico in
 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
  • Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
  • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek. Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Wanneer mag de club terug openen na besmetting?
Heb je op de club te maken met een Covid-19 besmetting? Dan kan je best 48u sluiten om de vaste medewerkers te laten testen en alles te laten ontsmetten. Stem dit als club zeker ook af met de burgemeester. We raden ook aan om de gemeente aan te spreken i.f.v. het noodfonds.

Wat moet ik weten over contact tracing?
Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek.
Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02/214.19.19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.

FAQ

Voorziet Tennis Vlaanderen korting op ledenbijdragen, verminderde bondsbijdragen of andere steunmaatregelen voor clubs?

Aangezien de impact van de coronacrisis voor clubs heel groot is, besliste de Raad van Bestuur om de clubs te steunen met een korting op de ledenbijdrage van 20% voor 2020. Verder zullen de bijdrages voor KidsTennis en Start to Tennis niet aangerekend worden in 2020. Dit komt neer op een financiële tussenkomst van ongeveer € 500.000.

Op deze manier hopen we de clubs een beetje meer ademruimte te kunnen geven om zo sterk mogelijk uit deze crisis te komen. Verder raden we alle clubs aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur. Het grootste deel van het noodfonds wordt immers via de lokale besturen aan verenigingen toebedeeld.

Indien ook Tennis Vlaanderen nog bijkomende middelen zou ontvangen voor de geleden coronaschade, zullen we op dat moment bekijken of er nog aanvullende ondersteuning voor de clubs mogelijk is.

Moeten wij leden compenseren/terugbetalen voor lessen, lidgeld, abonnement?
Elke club is vrij zelf een beslissing te nemen om wel of niet te gaan compenseren. Ons advies hierin is: als je als club lidgeld/lesgeld wil compenseren, raden we aan geen rechtzetting te doen m.b.t. de voorbije lessen en terreinverhuur, maar eerder een korting te geven op toekomstige lessen, lidgeld toekomstig seizoen 2021-2022, korting op volgende verhuur i.f.v. verdere ledenbinding, …

Mag je als sportclub sporter(s) die niet gevaccineerd zijn weigeren in de club of bij competitie?
We hebben de afgelopen weken verschillende vragen binnengekregen ivm het gebruik van het coronacertificaat om sporter(s) te weigeren in de club of deelname aan wedstrijden/competitie die niet gevaccineerd zijn. Wettelijk is dit op dit moment niet mogelijk. Het verplichten om een coronacertificaat voor te leggen is momenteel niet mogelijk. Slechts in enkele gevallen geeft de overheid toestemming om een coronacertificaat te controleren zonder dat de betrokkene daarvoor toestemming moet geven. Daarnaast mogen er geen gevolgen gekoppeld worden aan het al dan niet geven van een toestemming voor deze gegevensverwerking. Als je bv het deelnemen aan de sport zou ontzeggen aan wie het bewijs niet wil of kan voorleggen, zorgen deze gevolgen ervoor dat de toestemming niet meer vrij is, en kan deze toestemming dan ook niet gebruikt worden als basis voor de verwerking.
Wanneer mag je het als club het wel vragen?
Je mag het coronacertificaat enkel vragen wanneer in dit voorzien is in de wetgeving. Voor de sportsector komt het er op neer dat dit enkel kan voor het publiek indien de activiteit voldoet aan de richtlijnen van een massa-event.