Maatregelen Coronavirus

We zijn er voor onze clubs en leden!

We willen benadrukken dat jullie er niet alleen voor staan. We helpen je graag bij het beantwoorden van vragen. Contacteer ons gerust via info@tennisvlaanderen.be.

Algemene hygiëneregels

 • Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
 • Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Was je handen grondig en regelmatig met water en zeep.
 • Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met personen uit de risicogroepen.
 • De afstandsregels blijven van toepassing.
 • Toeschouwers zijn afhankelijk van de kleurcode toegelaten onder strikte voorwaarden.
 • Volg de mondmaskerplicht.
 • Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
 • Beperk het aantal verschillende speelpartners.
 • Reserveer je terrein online.
 • Betaal zo veel mogelijk cashless.
 • Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen of padelkooien.

Versoepelingen vanaf 9 juni

Op de laatste persconferentie werden heel wat nieuwe versoepelingen aangekondigd die ingaan vanaf 9 juni, ook voor de sportsector. Eindelijk kregen we een hoopvolle boodschap voor onder andere de opstart van de competitie. Wij werden hier alvast - voorzichtig - blij van! Normaal gezien communiceren we niet alvorens we het ministerieel besluit ontvangen hebben, maar we merken dat de publicatie hiervan de laatste tijd steeds langer op zich laat wachten en we willen jullie alvast de kans geven om jullie voor te bereiden op deze versoepelingen. 

Belangrijk om weten is dat we deze mail baseren op de persconferentie, maar dat dit volledig onder voorbehoud is van het finale ministerieel besluit. Ervaring leert ons immers dat er daarin toch nog onverwachte restricties kunnen opduiken. Wij communiceren uiteraard meteen met jullie van zodra we dat besluit ontvangen hebben. 

Groen licht voor competitie vanaf 9/06

Goed nieuws voor de zomertornooien! Vanaf 9 juni mogen die opnieuw doorgaan. Aangepaste competitieprotocollen communiceren we zo snel mogelijk. Voorlopig weten we wel al dat:

 • Tornooien tot week 22 (einddatum 6 juni) worden nu definitief afgelast.
 • Tornooien in week 23 en 24 waarvan 9 juni middenin het tornooi valt, kunnen hun startdatum aanpassen naar 9 juni en zo een verkort tornooi aanbieden. Deze clubs zullen nog apart gecontacteerd worden.
 • Tornooien vanaf week 24 met startdatum ten vroegste op 9 juni kunnen doorgaan zoals gepland.

Wil je je tornooi of bepaalde reeksen toch nog annuleren? Laat dit dan voor zondagavond 16/05 weten via elit@tennisvlaanderen.be.

Wij zullen deze boodschap vandaag ook communiceren naar onze leden via onze website, app en sociale mediakanalen. Maandag vertrekt nog een mail naar de leden om hen warm te maken om in te schrijven voor de komende tornooien.

Let op: de versoepelingen vanaf 9/06 gelden voor niet-contactsporten. Wij gaan ervan uit dat dubbelspel ook als niet-contactsport wordt beschouwd.

Andere updates

Er werden ook nog enkele andere versoepelingen aangekondigd die van belang zijn voor onze clubs. We vatten ze hieronder kort even samen, maar wachten op het ministerieel besluit en de protocollen voor de sportsector om hier meer concrete info over te bezorgen:

Hobby's kinderen
De aanbeveling voor 1 hobby per kind is vanaf nu niet langer van kracht.

Indoor tennis en padel
Vanaf 9 juni mag er opnieuw indoor gespeeld worden (max. 50 personen). Indoor recreatief spelen en lessen zijn dus opnieuw mogelijk vanaf dan.

Sportkampen
Ook sportkampen kunnen deze zomer doorgaan met max. 100 personen outdoor en 50 personen indoor (vanaf 9/06). Vanaf 1 juli zijn ook overnachtingen opnieuw mogelijk.

Opening horeca
Vanaf 9 juni mag de horeca ook weer binnen de deuren openen met dezelfde regels die momenteel gelden voor het terras: maximaal 4 personen aan één tafel (tenzij je gezin groter is), 1,5 meter afstand tussen de tafels, mondmaskers verplicht als je de tafel verlaat en bediening is enkel mogelijk aan tafel. Het sluitingsuur wordt wel wat aangepast. Binnen mogen mensen tot 22 uur blijven zitten, op het terras wordt dat 23.30 uur. Voor het uitgebreide en up to date protocol voor horeca kan je steeds terecht op de website van Horeca Vlaanderen.

Covid-19 update: 24/03/2021

Lessen en recreatief tennis en padel

Momenteel gelden volgende maatregelen voor lessen en recreatief tennis of padel:

 • Jeugd t.e.m. 13 jaar (°2008):
  Outdoor sporten is toegestaan voor groepen tot 10 personen, trainer niet inclusief.
  ​Indoor sporten is toegestaan voor groepen tot 10 personen, trainer niet inclusief.
  Bij jeugd is er 1 persoon van het huishouden als publiek toegelaten.
 • Jeugd vanaf 13 t.e.m. 18 jaar:
  Outdoor sporten is toegestaan voor groepen tot 10 personen, trainer niet inclusief.
  Indoor sporten is verboden voor +13-jarigen.
  Er is geen publiek toegelaten, behalve bij een G-sporter (1 begeleider).
 • Volwassenen:
  Outdoor sporten is enkel nog toegestaan voor groepen tot 10 personen, trainer inclusief en verplicht 1,5m afstand tijdens het sporten.
  Indoor sporten is verboden voor volwassenen.
  Er is geen publiek toegelaten, behalve bij een G-sporter (1 begeleider).

Mag ik op sportkamp?

Sportkampen zijn enkel toegestaan onder strikte voorwaarden. Hou er rekening mee dat op basis van de cijfers verdere verstrengingen mogelijk zijn.

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008):

 • Groepen zijn gelimiteerd tot maximum 10 personen (begeleiders niet meegerekend).
 • Sportactiviteiten worden bij voorkeur outdoor georganiseerd.
 • Indoor sportactiviteiten zijn mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • De begeleiding draagt mondmaskers.
 • Bij sportkampen van meerdere dagen moeten de groepen dezelfde blijven.
 • Indoor lunchen is mogelijk.
 • Kleedkamers mogen gebruikt worden.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Aan de deelnemers wordt gevraagd om geen andere hobby's te beoefenen in de week waarin men op sportkamp gaat. 

Voor kinderen van 13 tot 18 jaar (°2007-°2002):

 • Groepen zijn gelimiteerd tot maximum 10 personen (begeleiders niet meegerekend).
 • Outdoor sporten met contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Indoor sporten niet toegestaan.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden voor deelnemers wanneer ze niet aan het sporten of lunchen zijn.
 • Bij sportkampen van meerdere dagen moeten de groepen dezelfde blijven.
 • Indoor lunchen is niet mogelijk. Lunchen onder een overkapping met open zijwanden kan wel.
 • Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Aan de deelnemers wordt gevraagd om geen andere hobby's te beoefenen in de week waarin men op sportkamp gaat. 

Bekijk het protocol voor sportkampen van Sport Vlaanderen

Info voor clubs

Deze crisis heeft een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer.
Up to date info over de steunmaatregelen die nu al gekend zijn vind je op volgende websites:

Clubs
Verschillende clubs maakten er ons op attent dat zij als vzw geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse hinderpremie. Als vzw kan dit wel, maar de voorwaarde die stelt dat er minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling moet zijn, is voor velen een streep door de rekening.
Om de lokale sportverenigingen toch enige financiële ondersteuning te bieden in deze moeilijke tijden heeft de Vlaamse overheid een Noodfonds voor de sport vrijgemaakt. Dit Noodfonds wordt enerzijds ter beschikking gesteld via de betreffende federatie en anderzijds via de lokale overheid.
Tennis Vlaanderen heeft in de loop van 2020 reeds een totaalbedrag van €520.000 geïnjecteerd in de clubs, dit via een korting van 20% op de ledenbijdrages 2020 (verrekend bij elke betreffende factuur) en een kwijtschelding van de KidsTennis- en Start to Tennis bijdrages 2020. Dit bedrag is hoger dan wat de Vlaamse overheid ons heeft toegezegd in het kader van het Noodfonds (€333.500): een wezenlijke inspanning dus van Tennis Vlaanderen, omdat we beseffen dat het geen evidente tijden zijn als club.
Ook via steden en gemeenten wordt er een Noodfonds ter beschikking gesteld van de lokale sport-, cultuur en jeugdverenigingen. Contacteer zeker je lokale overheid hierover voor meer info. Zij zijn verantwoordelijk voor het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen vanuit dit Noodfonds. In sommige gemeenten/steden wordt bijvb. de jaarlijkse werkingssubsidie verhoogd met 50% tot 100%. Andere vormen van ondersteuning zijn het vergoeden van gemaakte kosten en het verminderen of kwijtschelden van de concessie voor gronden en/of gebouwen. Wil je het bedrag kennen dat jouw lokale overheid vanuit het Noodfonds mag verdelen onder haar verenigingen, neem dan contact op met dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be .

Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.

Stap 1: Schat het risico in
 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
  • Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
  • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek. Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Wanneer mag de club terug openen na besmetting?
Heb je op de club te maken met een Covid-19 besmetting? Dan kan je best 48u sluiten om de vaste medewerkers te laten testen en alles te laten ontsmetten. Stem dit als club zeker ook af met de burgemeester. We raden ook aan om de gemeente aan te spreken i.f.v. het noodfonds.

Wat moet ik weten over contact tracing?
Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek.
Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02/214.19.19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.

FAQ

Voorziet Tennis Vlaanderen korting op ledenbijdragen, verminderde bondsbijdragen of andere steunmaatregelen voor clubs?

Aangezien de impact van de coronacrisis voor clubs heel groot is, besliste de Raad van Bestuur om de clubs te steunen met een korting op de ledenbijdrage van 20% voor 2020. Verder zullen de bijdrages voor KidsTennis en Start to Tennis niet aangerekend worden in 2020. Dit komt neer op een financiële tussenkomst van ongeveer € 500.000.

Op deze manier hopen we de clubs een beetje meer ademruimte te kunnen geven om zo sterk mogelijk uit deze crisis te komen. Verder raden we alle clubs aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur. Het grootste deel van het noodfonds wordt immers via de lokale besturen aan verenigingen toebedeeld.

Indien ook Tennis Vlaanderen nog bijkomende middelen zou ontvangen voor de geleden coronaschade, zullen we op dat moment bekijken of er nog aanvullende ondersteuning voor de clubs mogelijk is.

Moeten wij leden compenseren/terugbetalen voor lessen, lidgeld, abonnement?
Elke club is vrij zelf een beslissing te nemen om wel of niet te gaan compenseren. Ons advies hierin is: als je als club lidgeld/lesgeld wil compenseren, raden we aan geen rechtzetting te doen m.b.t. de voorbije lessen en terreinverhuur, maar eerder een korting te geven op toekomstige lessen, lidgeld toekomstig seizoen 2021-2022, korting op volgende verhuur i.f.v. verdere ledenbinding, …