Info voor spelers

Update 03/04

Er is nog geen officieel competitieverbod voor de periode na de Paasvakantie vanuit de overheid, maar op basis van dagelijkse contacten met het kabinet en Sport Vlaanderen schatten wij de kans dat er in de periode tot 3 mei competitietennis en -padel kan gespeeld worden in als onbestaande.

Om die reden zijn we genoodzaakt om alle tornooien die plaatsvinden in week 17 en 18 (tot 3 mei) af te gelasten.

Maatregelen voor spelers m.b.t. interclub en tornooien:

 • Het clubhuis en de cafetaria blijven gesloten.
 • Vrij tennis/padel spelen en verhuur van tennis/padel terreinen is niet toegestaan.
 • Alle tennis- en padellessen blijven opgeschort.
 • Alle tennis-en padelcompetities blijven opgeschort (zelfs ook week 17 en 18, dus tot 3 mei)

Update 24/03

Een tiental dagen geleden kwam het nieuws dat alle tennis- en padelclubs, op bevel van de federale overheid, hun deuren moesten sluiten. Nu dat heerlijk lentezonnetje in het land is, begrijpen we dat het nog meer kriebelt om een tennis- of padelterrein te reserveren. Maar safety first! Hoe meer we ons aan de maatregelen houden, hoe meer kans er is dat we sneller terug het terrein op kunnen. 

Ook jouw club en haar vrijwilligers en trainers worden tijdens deze uitzonderlijke crisis jammer genoeg geconfronteerd met zware moeilijkheden. Ondanks het wegvallen van hun inkomsten (horeca, verhuur, abonnementen, lessen...) zullen zij er echter alles aan doen om de infrastructuur zo snel mogelijk lenteklaar te krijgen zodat ze terug kunnen opstarten van zodra het mag.

Tennis en padel zijn individuele sporten, maar het solidariteitsgevoel leeft nu meer dan ooit. Samen staan we sterker en kunnen we het virus hopelijk snel verslaan. Dankzij je lidmaatschap en steun zullen de clubs deze moeilijke periode kunnen overbruggen en zullen we er zonder twijfel sterker uit komen.

Wat met tornooien en interclub?

Uiteraard volgen we de situatie op de voet. Het is afwachten wanneer we de competitie opnieuw mogen opstarten. Ondertussen blijven we niet bij de pakken zitten en bereiden we ons achter de schermen voor op verschillende scenario's: 
 • Voor de tennisinterclub worden momenteel verschillende scenario's uitgewerkt met verschillende startdata. We doen er alles aan om deze toch te kunnen laten doorgaan dit jaar, rekening houdende met de maatregelen van de overheid.  
 • De Volvo Padel Voorjaarsinterclub werd eerder al definitief stopgezet. Maar geen paniek: jullie kunnen opnieuw met je ploeg deelnemen aan de Volvo Padel najaarsinterclub.
 • Voor de tennis- en padeltornooien zullen we bekijken welke tornooien niet doorgaan en zoeken naar mogelijkheden om de kalender aan te passen in deze uitzonderlijke omstandigheden. 
 • En wat met het nieuwe klassement in juni? Ook hier zal de datum van herstart van competitie een belangrijke rol spelen. We houden je uiteraard op de hoogte van zodra er meer duidelijkheid is.

En intussen… hou het tennis- en padelgevoel vast IN UW KOT!

Om jullie dagen wat op te vrolijken en actief te blijven, geven we jullie graag wat tips mee om ook thuis het leuke tennis/padelgevoel te behouden:
 • Op de Facebookpagina en het Instagramaccount van Tennis Vlaanderen en Padel by Tennis Vlaanderen, delen we héél veel leuke oefeningen en inspiratiefilmpjes die je thuis eens kan proberen. Heb je zelf een leuke video, tip of een leuke challenge die je met de wereld wil delen? Tag ons dan met @tennisvlaanderen, @padelbytennisvlaanderen, #TennisChallenge of #PadelChallenge en dan delen we jouw video! 
 • Heb je KidsTennissers in huis? Houd hen in beweging dankzij de leuke KidsTennis doekaartjes per KidsTenniskleur. Je kan ze hier downloaden. Je vindt ze ook op onze Facebookpagina.
 • Voor de échte, jonge tennisfans maakte onze KidsTennismascotte Kastaar een superleuk doeboek vol met toffe oefeningen en spelletjes voor thuis. Succes verzekerd! Download hem hier.

#SaveTheSummer

In naam van alle tennis- en padelclubs willen we je écht bedanken voor je begrip en hopen we je héél snel, gezond en wel, terug te zien op je vertrouwde club!

Info voor clubs

Update 03/04

We beleven allemaal uitdagende tijden. Abrupt zijn we van ‘full activity' verplicht moeten overschakelen naar stilstand. Net nu laat de zon zich zien en doet ze ons luidop dromen om outdoor tennis en padel te gaan spelen. De realiteit doorbreekt die dromen jammer genoeg. Het is duidelijk dat de start van het zomerseizoen er dit jaar anders zal uitzien dan gepland. Toch willen we de uitdaging om er het beste van te maken, met beide handen grijpen. We werken achter de schermen hard om van zodra de situatie het toelaat het outdoor seizoen te kunnen opstarten, bekijken met de overheid welke steunmaatregelen nog mogelijk zijn voor clubs, en zijn in nauw overleg met clubs en gewesten om ook voor tornooien en interclub oplossingen te vinden. In deze e-mail en op de Corona-webpagina geven we jullie de belangrijkste nieuwe updates.

Verlenging van maatregelen

Op 27/03 werd door de overheid gecommuniceerd dat de maatregelen tegen de verspreiding van Covid19 worden verlengd tot (minstens) zondag 19/04, het einde van de paasvakantie. Dat betekent dat de maatregelen die eerder door ons werden aangekondigd, al zeker tot die datum aangehouden moeten worden:

 • Het clubhuis en de cafetaria blijven gesloten.
 • Vrij tennis/padel spelen en verhuur van tennis/padel terreinen is niet toegestaan.
 • Alle tennis- en padellessen blijven opgeschort.
 • Alle tennis-en padelcompetities blijven opgeschort.

Omdat tennis en padel in principe mogelijk zijn zonder contact en outdoor kunnen plaatsvinden, bekijken we op dit moment met de overheid wanneer tennis en padel, onder strikte voorwaarden, mogelijk zouden zijn. Onder die strikte voorwaarden verstaan we: in openlucht, met respect voor alle regels van social distancing, in eerst instantie zonder competitie, zonder horeca, zonder lessen,… Wij vragen begrip voor de beslissingsnemers omdat dit om evidente redenen geen eenvoudige beslissing is. We hopen hier groen licht voor te krijgen wanneer de eerste maatregelen afgebouwd worden.

Impact op tornooien, interclub en klassementsberekening

We weten dat de competities heel belangrijk zijn voor de clubs en leden. Maar we sluiten ons uiteraard ook aan bij het algemene principe dat gezondheid voor spelers en clubmedewerkers absoluut voorrang moet krijgen. Aangezien we belangrijke signalen krijgen dat de huidige maatregelen nog tot 3 mei verlengd zullen worden, zijn er ook al enkele beslissingen genomen m.b.t. de eerstkomende tornooien en interclub:

 • Tennis- en padeltornooien die gepland stonden in de maand april (tornooiweken 17 en 18) worden geannuleerd. Wij zullen het nodige doen in Elit en ook de spelers hiervan op de hoogte brengen. Voor de tennis- en padeltornooien die op de planning staan in week 19 of later, zal de beslissing genomen worden op basis van de verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad midden april.
 • De tennisinterclubcompetitie zal niet kunnen starten op de geplande data. In nauw overleg met clubs en gewesten zijn er 2 scenario's uitgewerkt om toch nog interclub te kunnen organiseren. Alle info hierover volgt via een afzonderlijke e-mail op maandag 6 april.
 • De klassementsberekeningen voor tennis en padel, die gepland stonden in juni, zullen omwille van de geschrapte tornooien, afgelaste Volvo Padel Voorjaar Interclub en de uitgestelde tennisinterclub niet doorgaan.

Premie voor vzw's?

Op basis van de vele contacten met clubs, leiden wij af dat iedereen beseft dat in dergelijke uitzonderlijke omstandigheden iedereen de impact zal voelen. Verschillende clubs maakten er ons op attent dat zij als vzw geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse hinderpremie. Als vzw kan dit wel, maar de voorwaarde die stelt dat er minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling moet zijn, is voor velen een streep door de rekening. We hebben dit reeds meermaals bij de bevoegde instanties aangeklaagd. De oprichting van een noodfonds (bekendmaking op 1/04) waar ook sportclubs van zouden kunnen gebruik maken, is hierop een antwoord. Wij zijn verheugd met deze stap in de goede richting. Het spreekt echter voor zich dat de uiteindelijke invulling onze evaluatie zal bepalen. Wij zullen ook de komende weken blijven duidelijk maken waarom dit voor onze clubs noodzakelijk is. Voor elke club geldt dat ze moet instaan voor het beheer van een aanzienlijke infrastructuur; dat deze crisis plaatsvindt in volle opstart van het seizoen en de bijhorende ledenwerving.

We helpen je graag om de heropstart zo goed mogelijk voor te bereiden!

De huidige situatie en de onduidelijkheid over de duur van de maatregelen maken het voor iedere club heel moeilijk om het zomerseizoen goed voor te bereiden. Toch willen we er samen met jullie voor zorgen dat het seizoen vlot kan starten van zodra de overheid groen licht geeft. Een goede voorbereiding zal dan zeker van pas komen.

Organiseert je club gewoonlijk een vaste inschrijvingsdag die niet kon doorgaan en kan je club hulp gebruiken om haar via een online toepassing te laten heraansluiten? Kunnen we helpen om je terreinreservatiesysteem alvast voor te bereiden? Of heb je andere vragen? We helpen je graag verder via elit@tennisvlaanderen.be!

We houden jullie sowieso op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

#SamenTegenCorona #SaveTheSummer

Update 25/03

De Vlaamse Sportfederatie heeft in een extra nieuwsbrief belangrijke info voor de sportsector gebundeld. We raden tennis- en padelclubs aan even na te kijken welke info voor hen interessant is.

Update 20/03

Hierbij geven we een nieuwe update met belangrijke en interessante info voor de clubs. 

Verlenging maatregelen tot 5 april
Dinsdag 17/03 werd door de overheid gecommuniceerd dat de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus worden verlengd tot 5/04. Dat betekent dat de maatregelen die eerder door Tennis Vlaanderen aangekondigd werden al zeker tot die datum aangehouden moeten worden:

 • Het clubhuis en de cafetaria moeten verplicht sluiten.
 • Vrij tennis/padel spelen en verhuur van tennis/padel terreinen is niet toegestaan.
 • Alle tennis- en padellessen moeten worden opgeschort.
Opschorting sportkampen paasvakantie
De overheid heeft woensdag 18/03 beslist dat alle sportkampen in de Paasvakantie moeten opgeschort worden.

Tornooien paasvakantie worden geannuleerd

Omdat we weten hoe belangrijk tornooien zijn voor clubs en leden, willen we steeds zo lang mogelijk wachten om tornooiweken te annuleren. We sluiten ons uiteraard ook aan bij het algemene principe dat gezondheid voor spelers en clubmedewerkers absoluut voorrang moet krijgen. Er is nog geen officieel competitieverbod voor de paasvakantie vanuit de overheid, maar op basis van dagelijkse contacten met het kabinet en Sport Vlaanderen schatten wij de kans dat er in de Paasvakantie competitietennis en -padel kan gespeeld worden in als onbestaande. Om die reden schrappen we de tennis- en padeltornooien in weken 15 en 16. Wij zullen het nodige doen in Elit en ook de ingeschreven spelers hiervan op de hoogte brengen.

Tornooien en interclub in voorjaar
Het is duidelijk dat de Corona-crisis en de beslissingen van de overheid een zware impact zullen hebben op de interclub en tornooikalender dit voorjaar. De Padel voorjaarsinterclub is daarom eerder al stopgezet en zal in 2020 niet meer hervat worden.

De verantwoordelijken van Tennis Vlaanderen hebben een eerste analyse gedaan en enkele scenario's opgesteld voor de interclub en tornooien die gepland zijn dit voorjaar. Ze houden hierbij rekening met allerlei factoren zoals:

 • Zullen alle clubs erin slagen hun outdoor terreinen tijdig speelklaar te krijgen, wetende dat enkele firma's de aanleg niet meer op volle kracht kunnen doen en ook clubvrijwilligers niet of beperkt voorbereidingen kunnen doen?
 • In welke mate kunnen competities, zowel tornooien als interclub, eventueel uitgesteld of herpland worden?
 • Welke maatregelen zijn nodig om de financiële impact/schade voor clubs, uitbaters en trainers tot een minimum te beperken?
 • In welke mate moet vrij spelen, losse verhuur of de organisatie van (inhaal)lessen voorrang krijgen op geplande competities of omgekeerd?

We zullen zo snel mogelijk clubs, interclubleiders en wedstrijdleiders informeren over de mogelijke scenario's.

Steunmaatregelen voor clubs
Deze crisis heeft een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer. Heel wat trainers halen hun hoofdinkomen uit het geven van tennis- en/of padelles. Up to date info over de steunmaatregelen die nu al gekend zijn vind je op volgende websites:
• Unizo: https://www.unizo.be/corona
• Vlaio: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
• Vlaamse Sportfederatie: https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus
Daarnaast is het ook duidelijk dat voor clubs, die geen personeel hebben, en voor zelfstandigen in bijberoep op vandaag geen ondersteuning bestaat. Wij zullen dan ook blijven aandringen dat Sport Vlaanderen en het kabinet van Sport op zoek gaan naar mogelijke maatregelen om ook deze clubs en trainers te steunen

Ook wij bekijken welke steunmaatregelen er mogelijk zijn vanuit de federatie. Meer info hierover volgt later.

Werk mee aan onderzoek over impact corona-crisis op de sportsector
De maatregelen die door de overheid genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden, hebben ook op de sportsector een zware (financiële) impact.
De Vlaamse Sportfederatie vzw (de koepelorganisatie van sportfederaties en hun sportclubs) wil in kaart brengen welke moeilijkheden sportorganisaties ervaren na de uitbraak van deze crisis. Daarom vragen we jullie om zo snel mogelijk deze bevraging voor sportclubs in te vullen.
Dit is belangrijk. Zowel de timing van deze maatregelen (bij de opstart van het seizoen) als het feit dat tennis- en padelclubs vaak grote investeringen in eigen beheer doen, verschilt van vele andere sportorganisaties. De overheid kan hier alleen een juist zicht op krijgen als zoveel mogelijk tennis- en padelclubs deze bevraging invullen.

#SamenTegenCorona #SaveTheSummer
Laten we er samen het beste van maken en hopelijk kunnen we dan snel weer genieten van onze fantastische sport.

We houden jullie sowieso op de hoogte via deze kanalen:

Update 18/03: Sportkampen paasvakantie mogen niet doorgaan

Minister van Jeugd Benjamin Dalle heeft beslist dat alle sportkampen in de Paasvakantie moeten opgeschort worden. Aan de ouders wordt daarbij gevraagd om solidair te zijn en het inschrijvingsgeld niet terug te vragen.

Update 17/03: maatregelen Coronavirus

De overheid heeft in samenspraak met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie beslist om alle georganiseerde sportactiviteiten te schorsen vanaf 14/03 tot en met 5/04, ongeacht hun niveau, omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zowel voor indoor als outdoor activiteiten. Ook het verhuren van (private) sportaccommodatie valt daar onder.

Concreet gelden deze maatregelen voor tennis en padel:

 • De geplande en lopende tennistornooien (Sunweb Kids Toer, Criterium en Ethias Tour, indoor kampioenschap) worden geannuleerd, van week 11 tot en met week 14.
 • De opleidingen voor officials en trainers worden geannuleerd en verplaatst naar een nieuwe datum. Hierover volgt later meer info.
 • De Gewestelijke Algemene Vergadering van 21 maart 2020 gaat niet door. De clubdozen zullen op een later tijdstip in de clubs geleverd worden via een koerier. Over de concrete timing hiervan zullen we later nog communiceren. Elke club die materiaal besteld heeft of een tornooi organiseert in 2020, ontvangt een clubdoos. Behoor je niet tot deze groep en wil je toch promotiemateriaal ontvangen? Dan mag je een mailtje sturen naar info@tennisvlaanderen.be en bezorgen we je ook het nodige materiaal.
 • De Volvo Padel Voorjaarsinterclub wordt stopgezet en zal niet meer hervat worden in 2020 omdat er onvoldoende ruimte is in de drukke club- en competitiekalender.
 • De Padel Tour-tornooien die lopende zijn en op de planning staan worden geannuleerd, van week 11 tot en met week 14.
 • Het clubhuis en de cafetaria moeten verplicht sluiten
 • Vrij tennis/padel spelen en verhuur van tennis/padel terreinen is niet toegestaan.
 • Alle tennis- en padellessen moeten worden opgeschort.

Valt je tornooi in deze periode en heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar elit@tennisvlaanderen.be.

In overleg met Sport Vlaanderen geven we volgende richtlijnen voor initiatieven in clubverband:

 • De gezondheidsmaatregelen van de overheid moeten steeds in acht genomen worden. Deze regel geldt ook enkel indien er geen gekend geval is in je club. 
 • Grijp in wanneer symptomen vastgesteld worden. Maan collega-sporters aan om naar huis te gaan en telefonisch een arts te raadplegen.
 • Blijf thuis als je ziek bent of de minste symptomen vertoont.
 • Vermijd rechtstreeks contact, ook in de kleedkamers, in het cafetaria, voor en na de sport.
 • Vermijd bijeenkomsten op de club zoals opendeurdagen, infodagen, … Vooral het samenbrengen van een gemengd publiek (verschillende leeftijden), dient vermeden te worden.
 • Volg zeker de adviezen van de overheid heel goed op houd rekening met de gezondheid- en hygiënetips.

Website met meer informatie voor de sportsector

Alle relevante informatie voor de sportsector wordt gebundeld op https://www.vlaamsesportfederatie.be/coronavirus.

We rekenen erop dat alle clubs en leden deze richtlijnen solidair en consequent zullen opvolgen.

We hopen dat we er na deze gedwongen rustpauze een mooi outdoorseizoen van kunnen maken.