Maatregelen Coronavirus

Info over besluit van 15/05

We zitten sinds 4 mei in de heropstartfase voor tennis en padel. Voor iedereen gelden alle ‘Play Safe & Go' regels!  Op 15 mei is het ministerieel besluit gepubliceerd m.b.t. de verdere versoepelingen, dit luidt als volgt:

"Regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon zijn vanaf 18 mei opnieuw toegestaan."

De klankbordgroep van Sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen, geeft nog volgende verdere specifiëring:

 • Bij deze groep moet er verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn, die meegerekend wordt in het maximum aantal van 20 personen. Dit hoeven niet steeds dezelfde 20 personen te zijn.
 • Bijkomend moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen sporters steeds worden gegarandeerd. Om de afstandsregels beter te kunnen respecteren en overbevolking van de beschikbare ruimte te vermijden, adviseren we om er op toe te zien dat de beschikbare sportinfrastructuur minstens 30 m² per deelnemer kan waarborgen.

Tennis Vlaanderen maakt hieruit op dat, mits naleving van de social distancing maatregelen, vanaf 18 mei:

 • outdoor trainingen tot maximum 20 personen en maximum 1 lesvolger per 30 m², onder toezicht van een trainer, opnieuw toegelaten zijn. De richtlijnen 'Play Safe & Go Trainers' helpen je club en tennis- of padelschool op weg om de lessen op een veilige manier te organiseren.
 • Dubbelspel opnieuw toegelaten is, mits het doorgaat in georganiseerd verband door een club én met een meerderjarige toezichthouder of trainer. Houd hierbij steeds de 1,5m social distancing in acht, ook als dat wil zeggen dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.

Inschrijven jeugdinterclub verlengd tot 14/06

Voorlopig hebben we alle competities afgelast tot en met zondag 28/06. We wachten de Nationale Veiligheidsraad van 03/06 af voor meer nieuws omtrent een eventuele herstart van competitie. Daarom verlengen we de inschrijvingsperiode voor jeugdinterclubploegen tot zondag 14/06! Lees meer over de organisatie van de jeugdinterclub.

Update gebruik materiaal lessen

Wij hebben contact genomen met de Vlaamse Sportfederatie i.v.m. het geldende advies over het gebruik van sportmateriaal. Er wordt aangegeven dat in les- en trainingssituaties ballen gemeenschappelijk kunnen aangeraakt worden. Enkel bij didactisch materiaal is het advies om dit uitsluitend door de trainer te laten vastnemen. Deze richtlijnen zijn er op voorwaarde dat de geldende hygiënische maatregelen (o.a. handen wassen voor en na de sportbeoefening en desinfecteren van het terrein- en lesmateriaal voor en na gebruik) correct worden nageleefd.

Wat met sportkampen deze zomer?

Afgelopen weekend is er onduidelijkheid ontstaan of sportkampen al dan niet mogen doorgaan deze zomer en of de richtlijnen voor jeugdkampen op dezelfde manier gelden voor sportkampen. Voorlopig zijn de maatregelen die werden aangekondigd voor de jeugdkampen nog niet van toepassing op sportkampen. Minister Ben Weyts belooft snel duidelijkheid en stelt het overgrote deel van de organisaties van sportkampen gerust. De klankbordgroep Sport schrijft nu de protocollen en gedragscodes voor internaats- en externaatssportkampen uit en stemt die zoveel als het kan af op de protocollen van andere jeugdkampen. Alle beslissingen moeten nog bekrachtigd worden in de Veiligheidsraad van 03/06. Gedragscodes en protocollen zijn absoluut noodzakelijk om ook deze versoepeling in de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen. We houden jullie op de hoogte!

Voor tennis en padel zijn dit nog steeds de geldende restricties:

 • Het clubhuis en de cafetaria blijven gesloten.
 • Indoor tennis of padel lijkt niet toegelaten tot minstens 8 juni.
 • De opleidingen voor officials en trainers worden geannuleerd en verplaatst naar een nieuwe datum.
 • Alle tennis- en padelcompetities blijven opgeschort tot en met 28 juni. De tennisinterclubcompetitie zal dus niet kunnen starten op de geplande data. Lees meer over plan B van de interclub.
 • Voor de tennis- en padeltornooien die later op de planning staan, zal de beslissing genomen worden op basis van de verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We verwittigen persoonlijk de ingeschreven spelers.
 • De klassementsberekeningen voor tennis en padel, die gepland stonden in juni, zullen omwille van de geschrapte tornooien, afgelaste Volvo Padel Voorjaar Interclub en de uitgestelde tennisinterclub niet doorgaan.
Deze crisis heeft een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer.
Up to date info over de steunmaatregelen die nu al gekend zijn vind je op volgende websites:
 • Unizo
 • Vlaio
 • Vlaamse Sportfederatie
 • Sport Vlaanderen heeft een Corona compensatiematrix uitgewerkt voor de sportorganisaties, je kan deze online raadplegen. Kolom L en M gaan over de sportfederaties, kolom O t.e.m. U gaan over de sportclubs, organisatoren, zelfstandige trainers en vrijwilligers.

Clubs
Verschillende clubs maakten er ons op attent dat zij als vzw geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse hinderpremie. Als vzw kan dit wel, maar de voorwaarde die stelt dat er minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling moet zijn, is voor velen een streep door de rekening.
We hebben dit reeds meermaals bij de bevoegde instanties aangeklaagd. De oprichting van een noodfonds (bekendmaking op 1/04) waar ook sportclubs van zouden kunnen gebruik maken, is hierop een antwoord. Wij zijn verheugd met deze stap in de goede richting. Het spreekt echter voor zich dat de uiteindelijke invulling onze evaluatie zal bepalen. Wij zullen ook de komende weken blijven duidelijk maken waarom dit voor onze clubs noodzakelijk is. Voor elke club geldt dat ze moet instaan voor het beheer van een aanzienlijke infrastructuur; dat deze crisis plaatsvindt in volle opstart van het seizoen en de bijhorende ledenwerving.

Trainers
Voor trainers zijn de steunmaatregelen afhankelijk van het statuut dat je hebt:

 • Zelfstandige trainers vallen onder het algemeen statuut van ‘zelfstandige'. Voor hen is er eerst en vooral het overbruggingsrecht die in een vervanginkomen voorziet. Daarnaast is er een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020.
 • Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor een vermindering van de sociale bijdragen. In bepaalde gevallen is er ook een uitstel van betaling toegestaan. Als zelfstandige in bijberoep kom je niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht, tenzij je minstens evenveel sociale bijdragen betaalt als het minimumbedrag voor een zelfstandige in hoofdberoep. Aanvullend zijn er nu ook 'halve' uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen en is er een compensatiepremie. Lees alles erover op https://www.unizo.be/compensatiepremie.
 • Voor trainers die onbelast bijverdienen (vrijwilligerswerk, verenigingswerk, etc.) zijn er geen steunmaatregelen voorzien. Meer info en duiding kan je vinden op website van Unizo.

De Corona-crisis heeft toegeslagen op het slechtst denkbare moment: de opstart van het zomerseizoen. Heel wat leden wachten met inschrijven, lentelessen en stages staan on hold en er ook interclub en tornooien blijven niet gespaard. Waar andere sporten nu eerder op het einde van hun seizoen zitten, wordt de tennis- en padelsport in het hart getroffen. Tennis Vlaanderen heeft een diepgaande analyse gedaan van de impact op de clubs, trainers, uitbaters en medewerkers. We hopen dat de overheid hier rekening mee zal houden bij de ontwikkeling en toewijzing van verdere steunmaatregelen. 

Ook wij bekijken welke steunmaatregelen er mogelijk zijn vanuit de federatie. Meer info hierover volgt later.

De coronacrisis heeft een grote impact op de jeugdwerking. In het kader van het Jeugdfonds worden maar liefst 30 van de 45 criteria hierdoor sterk beïnvloed. Daarom beslisten we, na overleg met clubs en na goedkeuring van Sport Vlaanderen, om behaalde label(s) in 2019 te behouden voor het Jeugdfonds 2020, op voorwaarde dat de club in orde is met 2 verplichte criteria: Criterium D (Kaderdag) en Criterium E (ingeschreven jeugdinterclubploeg in de oorspronkelijke interclub).

De potentiële clubs die vorig jaar het label Jeugdvriendelijke Tennisclub niet behaalden, maar wel een label behaalden in 2018 of 2017 OF vorig jaar actief deelnamen aan het jeugdfonds met upload van documenten, maken ook nog kans op behalen van het basislabel JVTC 2020 mits deelname aan de Kaderdag en inschrijving ploegen aan de Jeugdinterclub. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat ze voldoen aan de nodige criteria binnen het sterk aangepaste reglement. Alle betrokken clubs werden hiervoor uitgenodigd via hun Jeugdfondsverantwoordelijke. De verdeelsleutel van de toelages gebeurt op basis van het bestaande reglement en een totale subsidiepot van €217.189:

 • iedere club die het label JVTC behoudt in 2020, krijgt de bepaalde basistoelage(s), vermeerderd met de toelage berekend op basis van het aantal punten behaald in 2019 en het aantal jeugdleden op datum van 15/10/2019.
 • de nieuwe Jeugdvriendelijke Tennisclubs ontvangen de basistoelage van €600 vanuit de volledige subsidiepot, vermeerderd met de toelage berekend op basis van het aantal jeugdleden op datum 15/10/2019.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en volg ons via onze Facebookpagina, het Instagramaccount van Tennis Vlaanderen en Padel by Tennis Vlaanderen.

 • Heb je zelf een leuke video, tip of een leuke challenge die je met de wereld wil delen? Tag ons dan met @tennisvlaanderen, @padelbytennisvlaanderen, #TennisChallenge of #PadelChallenge en dan delen we jouw video!
 • Heb je KidsTennissers in huis? Houd hen in beweging dankzij de leuke KidsTennis doekaartjes per KidsTenniskleur. Je kan ze hier downloaden. Je vindt ze ook op onze Facebookpagina.
 • Voor de échte, jonge tennisfans maakte onze KidsTennismascotte Kastaar een superleuk doeboek vol met toffe oefeningen en spelletjes voor thuis. Succes verzekerd! Download hem hier.

We zijn er voor onze clubs!

We willen benadrukken dat jouw club er zeker niet alleen voor staat. Daarom maken we er graag werk van om jullie even persoonlijk te contacteren. Misschien heb je één van onze collega's al aan de lijn gehad vorige week? Zo blijven we op de hoogte van wat er leeft en helpen we jullie graag bij het beantwoorden van vragen. Heb je toch nog vragen? Contacteer ons gerust via info@tennisvlaanderen.be.

Bedankt voor jullie begrip!

In naam van alle tennis- en padelclubs willen we je écht bedanken voor je begrip! 

We houden jullie sowieso op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Oproep klankbordgroep Sport Vlaanderen & Vlaamse Sportfederatie

Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren.

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar.
Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt.
Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.