Maatregelen Coronavirus

Kleurcodes Covid-19

Op woensdag 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurcodes groen, geel, oranje en rood. Dankzij deze kleurcodes hebben we duidelijk uitgewerkte plannen voor sportbeoefening klaar als de situatie zou evolueren. Op dit moment bevinden we ons in code 'geel'.

Voor spelers onder 12 jaar kunnen de lessen, indoor en outdoor, zelfs in het ergste scenario (kleurcode "rood") blijven doorgaan, tenzij de lokale overheid omwille van specifieke omstandigheden daar uitdrukkelijk anders over beslist. Ook voor de spelers vanaf 12 jaar zorgt dit systeem van kleurcodes voor een grote geruststelling. Zo kunnen lessen probleemloos doorgaan bij kleurcode ‘oranje'. Dit kleurcodesysteem bevestigt wat al langer geweten is: tennis/padel sluiten als sport van nature heel goed aan bij de coronarichtlijnen van de overheid.

Download de kleurfiches en deel deze zeker met jullie leden. Bekijk ook het protocol voor competitie, lessen en stages per kleurcode:

 • Ga niet spelen als je zelf ziek bent of één van je gezinsleden ziek is of symptomen van een luchtweginfectie vertoont.
 • Ga niet onmiddellijk opnieuw sporten na een periode van koorts. Wacht minstens evenveel dagen met spelen dan dat je koorts hebt gehad.
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Hanteer de regels die besmetting voorkomen:
  • Was je handen grondig en regelmatig met water en zeep.
  • Hoest of nies in je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Activiteiten vinden het liefst outdoor plaats.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen bij contacten met personen uit de risicogroepen.
 • De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide persoonlijke bubbel en kinderen jonger dan 12.
 • Je mag sinds 29/07 nauwer contact hebben met maximaal 5 personen bovenop de gezinsleden/personen uit je eigen huishouden. Deze personen moeten gedurende 4 weken dezelfde blijven.
 • Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen jonger dan 12 jaar. Dat geldt voor bijeenkomsten, thuis of buitenshuis.
 • Voor georganiseerde clubactiviteiten en sportkampen mag de bubbel worden uitgebreid tot maximaal 50 personen. (*) Deze zijn onderhevig aan de regels beschreven in de betreffende protocollen.
 • Een mondmasker is voortaan verplicht voor +12 jarigen, zowel indoor als outdoor, behalve:
  • als je op het terrein bent als speler, trainer of official.
  • als je iets komt eten of drinken aan een tafel in de clubbar of op het terras.

(*) Voor trainingen in groep zijn andere aantallen van toepassing cfr. regels voor trainers in dit document

 • Was minstens 2 keer je handen (voor en na het spelen).
 • Begeef je van en naar het terrein met een mondmasker.
 • Geef geen handshakes, high fives, kussen of omhelzingen en neem geen selfies.
 • Beperk het aantal verschillende speelpartners.
 • Dubbelspel is toegelaten, maar:
  • Tracht zoveel mogelijk fysiek contact met je partner te vermijden.
  • Hou steeds 1,5m social distancing afstand t.o.v. het andere team.
  • De dubbelpartner (tennis of padel) moet niet meegeteld worden in de sociale bubbel van 5 personen. Activiteiten kunnen doorgaan op een club tot 50 personen als er een toezichthouder, meerderjarige trainer of begeleider aanwezig is. Als dit voor 50 personen kan, is dit zeker mogelijk voor 4 personen. De toezichthouder staat wel in voor de naleving van de social distancing.
 • Ga je met je speelpartner(s) iets drinken voor of na de sportbeoefening en kan je de afstand van 1,5 meter niet bewaren? Dan behoren zij tot je sociale bubbel van maximum 5 personen naast je gezin.
 • Toeschouwers zijn afhankelijk van de kleurcode toegelaten onder strikte voorwaarden.
 • Reserveer je terrein online.
 • Betaal zo veel mogelijk cashless.
 • Gebruik enkel je eigen materiaal (bv. rackets).
 • Laat deuren/poortjes van de terreinen op een kier, zodat het handvat niet moet aangeraakt worden met de handen.
 • Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen of padelkooien.

Updates Covid-19

Update 15/09

Hieronder vinden jullie nog even de belangrijkste richtlijnen en beslissingen voor tennis en padel  Let op:  het is steeds mogelijk dat jullie lokale overheid bijkomende maatregelen oplegt, dus ga dit zeker even na. We hopen op jullie medewerking om de strijd te winnen tegen Covid-19, want alleen samen geraken we erdoor! Heb je vragen omtrent wat wel of niet kan, hoe je de regels voor jouw club, tornooi, trainingen of horecazaak moet interpreteren? Blijf er niet mee zitten en contacteer ons (info@tennisvlaanderen.be) of je lokale overheidsdiensten! Keep it safe!

 • Clubs die een tennis- of padeltornooi willen organiseren, volgen hiervoor het geldende competitieprotocol (code geel). Dit protocol moet zeer strikt toegepast worden om de veiligheid  te garanderen. Wens je als club liever zelf jullie tornooi te annuleren? Stuur dan een mailtje naar elit@tennisvlaanderen.be. We helpen jullie graag verder.
 • Het maximaal aantal toeschouwers werd opgetrokken tot 200 personen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker is verplicht. 
 • Voor sportlessen bestaat voortaan voor elke deelnemer een registratieplicht (cfr. horecaregistratie). Je kan het formulier voor de horeca hier terugvinden. Hierbij vind je een voorbeeldformulier van de gemeente Kortenaken.
 • Voor sportkampen- en stages geldt een registratieplicht voor 1 persoon per huishouden.
 • Horecaregels:
  • Er mogen max. 10 personen aan tafel zitten. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegerekend. Let op: wil je na het sporten nog een drankje nuttigen met je medespelers en kan je niet op 1,5m afstand van elkaar zitten? Dan word je wél geacht die medespeler(s) in je sociale bubbel van 5 op te nemen.
  • Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren. De gegevens moeten 14 dagen bewaard woredn i.f.v. later contactonderzoek en mogen enkel hiervoor gebruikt worden.

Bekijk het protocol voor competitie, lessen en stages (code geel), het aangepaste protocol voor clubactiviteiten en de aangepaste Play Safe & Go visual.

Voor bovenlokale organisaties waarbij spelers uit verschillende regio's zich verplaatsen en samenkomen, namen we vanuit Tennis Vlaanderen zelf onze verantwoordelijkheid en beslisten we welke organisaties in de huidige context nog konden doorgaan. Een aantal geplande organisaties zijn spijtig genoeg niet langer verantwoord. Zo werden o.a. de interclub tennis (volwassenen en jeugd) en het Vlaams Kampioenschap Jeugd geschrapt. De gewestelijke masters tennis, Padel Masters  en de Volvo Padel Najaarsinterclub gaan wel door.

Een mondmasker is verplicht voor alle +12 jarigen, zowel indoor als outdoor, behalve:

 • op het terrein bent als speler, trainer of official.
 • als je iets komt eten of drinken aan een tafel in de clubbar of op het terras.
Enkele concrete voorbeelden:
 • Ben je een toeschouwer die zich op het clubterras bevindt en consumeer je daar iets? Dan moet je geen mondmasker dragen.
 • Ben je toeschouwer en ga je met je consumptie in de tribune zitten, die niet behoort tot de horeca-uitbating? Dan moet je een mondmasker dragen.
 • Ben je een speler, trainer of official die zich op het terrein bevindt ter gelegenheid van een match of training? Dan moet je geen mondmasker dragen..
 • Wil je je op de club verplaatsen? Draag in elk geval een mondmasker!

FAQ voor clubs en spelers

Heb je op de club te maken met een Covid-19 besmetting? Dan kan je best 48u sluiten om de vaste medewerkers te laten testen en alles te laten ontsmetten. Stem dit als club zeker ook af met de burgemeester. We raden ook aan om de gemeente aan te spreken i.f.v. het noodfonds.nfecteer regelmatig materiaal dat door verschillende personen gebruikt wordt.

Info voor clubs

De klankbordgroep sport deelt volgende leidraad voor de sportsector . In deze leidraad staan verschillende scenario's uitgelegd. 
Voor meer specifieke vragen kan je ook terecht op de FAQ-pagina van Sport Vlaanderen.
Deze crisis heeft een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer.
Up to date info over de steunmaatregelen die nu al gekend zijn vind je op volgende websites:
 • Unizo
 • Vlaio
 • Vlaamse Sportfederatie
 • Sport Vlaanderen heeft een Corona compensatiematrix uitgewerkt voor de sportorganisaties, je kan deze online raadplegen. Kolom L en M gaan over de sportfederaties, kolom O t.e.m. U gaan over de sportclubs, organisatoren, zelfstandige trainers en vrijwilligers.

Clubs
Verschillende clubs maakten er ons op attent dat zij als vzw geen gebruik kunnen maken van de Vlaamse hinderpremie. Als vzw kan dit wel, maar de voorwaarde die stelt dat er minstens 1 voltijdsequivalente RSZ-ingeschreven tewerkstelling moet zijn, is voor velen een streep door de rekening.
We hebben dit reeds meermaals bij de bevoegde instanties aangeklaagd. De oprichting van een noodfonds (bekendmaking op 1/04) waar ook sportclubs van zouden kunnen gebruik maken, is hierop een antwoord. Wij zijn verheugd met deze stap in de goede richting. Het spreekt echter voor zich dat de uiteindelijke invulling onze evaluatie zal bepalen. Wij zullen ook de komende weken blijven duidelijk maken waarom dit voor onze clubs noodzakelijk is. Voor elke club geldt dat ze moet instaan voor het beheer van een aanzienlijke infrastructuur; dat deze crisis plaatsvindt in volle opstart van het seizoen en de bijhorende ledenwerving.

Trainers
Voor trainers zijn de steunmaatregelen afhankelijk van het statuut dat je hebt:

 • Zelfstandige trainers vallen onder het algemeen statuut van ‘zelfstandige'. Voor hen is er eerst en vooral het overbruggingsrecht die in een vervanginkomen voorziet. Daarnaast is er een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020.
 • Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor een vermindering van de sociale bijdragen. In bepaalde gevallen is er ook een uitstel van betaling toegestaan. Als zelfstandige in bijberoep kom je niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht, tenzij je minstens evenveel sociale bijdragen betaalt als het minimumbedrag voor een zelfstandige in hoofdberoep. Aanvullend zijn er nu ook 'halve' uitkeringen overbruggingsrecht in het leven geroepen voor zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerde zelfstandigen en is er een compensatiepremie. Lees alles erover op https://www.unizo.be/compensatiepremie.
 • Voor trainers die onbelast bijverdienen (vrijwilligerswerk, verenigingswerk, etc.) zijn er geen steunmaatregelen voorzien. Meer info en duiding kan je vinden op website van Unizo.

Vlaamse Regering
De Vlaamse Regering trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, die door de coronacrisis inkomsten gemist hebben en doorlopende kosten hadden. De € 87 miljoen wordt verdeeld via de steden en gemeenten. De lokale besturen bepalen zelf hoe ze het geld precies inzetten, maar de prioriteit ligt bij het lokale sportweefsel - cruciaal om Vlaanderen in beweging te houden, staat er te lezen in een persbericht. Daarbovenop gaat nog eens € 10 miljoen naar onder meer de sportfederaties.

Voor wat die € 10 miljoen, die naar de sportfederaties gaat, betreft, zullen wij op korte termijn jullie meer info bezorgen. Voor wat de verdeling van € 87 miljoen via de lokale besturen betreft, raadt Tennis Vlaanderen aan hierover pro-actief uw stads- of gemeentebestuur te contacteren. Wij hebben weet van lokale besturen die op basis van relevante, objectieve criteria (grootte van de vereniging, infrastructuur in eigen beheer, jeugdwerking,…) reeds werk maken van een correcte verdeling. Maar pro-actief de impact van de crisis op uw club kenbaar maken kan zeker geen kwaad. Inmiddels vertrok een algemenere boodschap (link naar pdf via mail eerder doorgestuurd vandaag) in die zin naar alle lokale besturen waar tennis- en/of padelclubs gevestigd zijn.

De coronacrisis heeft een grote impact op de jeugdwerking. In het kader van het Jeugdfonds worden maar liefst 30 van de 45 criteria hierdoor sterk beïnvloed. Daarom beslisten we, na overleg met clubs en na goedkeuring van Sport Vlaanderen, om behaalde label(s) in 2019 te behouden voor het Jeugdfonds 2020, op voorwaarde dat de club in orde is met 2 verplichte criteria: Criterium D (Kaderdag) en Criterium E (ingeschreven jeugdinterclubploeg in de oorspronkelijke interclub).

De potentiële clubs die vorig jaar het label Jeugdvriendelijke Tennisclub niet behaalden, maar wel een label behaalden in 2018 of 2017 OF vorig jaar actief deelnamen aan het jeugdfonds met upload van documenten, maken ook nog kans op behalen van het basislabel JVTC 2020 mits deelname aan de Kaderdag en inschrijving ploegen aan de Jeugdinterclub. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat ze voldoen aan de nodige criteria binnen het sterk aangepaste reglement. Alle betrokken clubs werden hiervoor uitgenodigd via hun Jeugdfondsverantwoordelijke. De verdeelsleutel van de toelages gebeurt op basis van het bestaande reglement en een totale subsidiepot van €217.189:

 • iedere club die het label JVTC behoudt in 2020, krijgt de bepaalde basistoelage(s), vermeerderd met de toelage berekend op basis van het aantal punten behaald in 2019 en het aantal jeugdleden op datum van 15/10/2019.
 • de nieuwe Jeugdvriendelijke Tennisclubs ontvangen de basistoelage van €600 vanuit de volledige subsidiepot, vermeerderd met de toelage berekend op basis van het aantal jeugdleden op datum 15/10/2019.

De organisatie van de typische clubactiviteiten van clubs (themadagen, familiedag, begeleide vormen, thuisblijversdagen, clubkampioenschappen, …) zijn niet weergegeven in één protocol van Sport Vlaanderen. Daarom maakten we werk van richtlijnen m.b.t. clubactiviteiten, die kunnen doorgaan vanaf 1 juli. Deze maatregelen gelden enkel voor clubactiviteiten die op de club plaats vinden. 
Alle Play Safe & Go regels blijven gelden tijdens de clubactiviteiten.

Voorziet Tennis Vlaanderen korting op ledenbijdragen, verminderde bondsbijdragen of andere steunmaatregelen voor clubs?
Aangezien de impact van de coronacrisis voor clubs heel groot is, besliste de Raad van Bestuur om de clubs te steunen met een korting op de ledenbijdrage van 20% voor 2020. Verder zullen de bijdrages voor KidsTennis en Start to Tennis niet aangeregend worden in 2020. Dit komt neer op een financiële tussenkomst van ongeveer € 500.000.

Op deze manier hopen we de clubs een beetje meer ademruimte te kunnen geven om zo sterk mogelijk uit deze crisis te komen. Verder raden we alle clubs aan om contact op te nemen met hun lokaal bestuur. Het grootste deel van het noodfonds wordt immers via de lokale besturen aan verenigingen toebedeeld.

Indien ook Tennis Vlaanderen nog bijkomende middelen zou ontvangen voor de geleden coronaschade, zullen we op dat moment bekijken of er nog aanvullende ondersteuning voor de clubs mogelijk is.

Moeten wij leden compenseren/terugbetalen voor lessen, lidgeld, abonnement?
Elke club is vrij zelf een beslissing te nemen om wel of niet te gaan compenseren. Ons advies hierin is: als je als club lidgeld/lesgeld wil compenseren, raden we aan geen rechtzetting te doen m.b.t. de voorbije lessen en terreinverhuur, maar eerder een korting te geven op toekomstige lessen, lidgeld toekomstig seizoen 2021-2022, korting op volgende verhuur i.f.v. verdere ledenbinding, …
Wanneer je als sportorganisatie verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers aan jouw sportactiviteiten besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.

Stap 1: Schat het risico in
 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw organisatie binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
  • Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
  • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
  • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek. Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.

Wanneer mag de club terug openen na besmetting?
Heb je op de club te maken met een Covid-19 besmetting? Dan kan je best 48u sluiten om de vaste medewerkers te laten testen en alles te laten ontsmetten. Stem dit als club zeker ook af met de burgemeester. We raden ook aan om de gemeente aan te spreken i.f.v. het noodfonds.

Wat moet ik weten over contact tracing?
Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek.
Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke telefoonnummer 02/214.19.19 of 8811 in het geval van een sms. Deze info is belangrijk om de echte telefoons van deze van mogelijke fraudeurs te onderscheiden.