Lotto

Sedert 1 januari 2009 heeft de Nationale Loterij de Tennis Vlaanderen sponsorpool officieel vervoegd en dit met hun product Lotto. De Nationale Loterij ondersteunde voorheen reeds de tennissport in het kader van het Be Gold project en de nationale jeugdkampioenschappen Beker de Borman.

Vanaf 2009 ondersteunt de Nationale Loterij de volledige jeugdwerking van Tennis Vlaanderen, gaande van de Ethias Tour, Tiener Toer en Kids Toer, het KidsTennis project, het opleidingscentrum en het scoutingsproject, het scholenproject KidsTennis@school, de opleiding Aspirant-Initiator,...

En sedert 2010 is Lotto tevens titelsponsor van de Lotto FairPlay actie van Tennis Vlaanderen, met als doel de sportiviteit en het respect op en naast het veld te optimaliseren.
De Nationale Loterij creëert kansen. Als dàt niet duidelijk is!