Klassementen - FAQ - Lees meer

Om een prestatie in interclub evenwaardig te kunnen berekenen met een tornooiprestatie werd eerst de volledige klassementsberekening uitgevoerd uitsluitend op basis van de tornooiresultaten om zo per klassement de minimum en maximum punten te kennen waarbinnen elk klassement valt. Het gewogen gemiddelde van alle spelers in een klassementsschijf dient dan om de waarde toe te kennen voor een interclubprestatie. Voorbeeld: een 50-punter (volwassen, man) scoort op basis van tornooiresultaten tussen de 137,93 en 168,56 punten. Het gewogen gemiddelde hiervan is 152,79 punten, dus winst in interclub tegen een 50-punter levert 152,79 punten op (klik hier voor tabel).