Klassementen

Update 09/09: mededeling klassementsberekening oktober ‘20

2020 was een uitzonderlijk en onvoorzien jaar. Veel tornooien werden geannuleerd, de voorziene interclubcompetitie kon enkel bij de jeugd (gedeeltelijk) doorgaan.

Daardoor hebben heel wat spelers niet willen inschrijven, of waren er minder mogelijkheden om voldoende te spelen. Anderen hebben dan weer wel voldoende tot veel kunnen spelen.

Om 2021 met een zo correct mogelijk klassement te kunnen starten voor iedereen is geopteerd om de voorziene klassementsberekening wel te laten doorgaan volgens het reglement 2020 maar met volgende bijsturingen:

 • Alle resultaten van seizoen 2020 worden in rekening gebracht, en bijkomend ook die van 2019 (zowel interclub- als tornooiresultaten). Iedereen die minstens 2 officiële enkelwedstrijden speelde over de afgelopen 24 maanden (2019 en 2020) wordt opgenomen in de berekening. Spelers die de afgelopen 24 maanden (2019 en 2020) maximum 1 enkelwedstrijd hebben gespeeld, worden beschouwd als inactief.
 • De toegekende punten volgens ronde voor de tornooiresultaten van 2019 worden berekend volgens de puntenschalen van 2020, behalve voor de reeksen die t.o.v. 2019 werden aangepast (vb. Dames 2). Deze reeksen krijgen een aangepaste puntenschaal gebaseerd op de puntenschaal 2020.

De nieuwe klassementen worden gepubliceerd in oktober. Na publicatie van de klassementen heeft elke speler 14 dagen de tijd om eventueel klacht in te dienen (info@tennisvlaanderen.be).

Update: 15/06

Update: 15/06: De voorziene klassementsberekening van juni 2020 kon helaas niet doorgaan. Voor spelers met goede resultaten die hierdoor nu niet stijgen in klassement is een alternatief voorzien. Concreet geven we aan spelers die afgelopen winterperiode (oktober '19 tot maart '20) een enkelreeks gewonnen hebben met minstens 8 deelnemers, de mogelijkheid om vanaf heden in enkel vrij in de reeks hoger te spelen voor de rest van het zomerseizoen 2020. De reeks hoger wordt bepaald door je eigen klassement (bv speel je in Heren 4 en heb je deze reeks gewonnen? Dan mag je vrij in Heren 3 spelen). Specifiek voor jeugdspelers: heb je Reeks 1 Ethias Tour gewonnen, dan mag je Belgian Junior Circuit spelen.

Klassementsberekening voor Covid-19

In oktober 2019 kreeg iedere speler zijn/haar nieuw tennisklassement. Dit gebeurde volgens een volledig nieuwe berekening waarbij 3 totalen berekend werden (1 totaal voor tornooien – 1 totaal voor interclub – 1 totaal voor tornooien en interclub) en het hoogste cijfer van deze 3 totalen werd weerhouden om je plaats op de piramide en dus je klassement te bepalen. We merkten echter dat de interclubresultaten te zwaar doorwogen en dat voor veel interclubspelers een te hoog puntentotaal meegenomen werd in de berekening. Daarom wordt de  berekening van de enkelklassementen in juni en oktober 2020 op een aantal punten bijgestuurd.
Iedereen die minstens 2 enkelmatchen (in tornooien of interclub) speelt in de 12 maanden voorafgaand aan de berekening komt in aanmerking.
Je krijgt je klassement o.b.v. je plaats in de piramide. Zowel bij deelname aan enkeltornooien als interclub kan je punten verdienen. Je puntentotaal bepaalt je plaats in de piramide en dus je klassement.
 1. Per speler wordt 1 gecombineerd totaal berekend op basis van de 6 beste resultaten gedurende de voorgaande 12 maanden. Dat totaal bepaalt je plaats in de piramide en dus je klassement.
 2. Hoe worden de 6 beste resultaten geselecteerd?
 • Speel je interclub?
  • Bij winst in je enkelwedstrijd krijg je punten volgens het niveau van je tegenstander (Bekijk de puntenschaal interclub 2020).
  • De 3 beste enkeluitslagen (onafhankelijk van de leeftijdscategorie of afdeling) worden samengeteld en gedeeld door 3.  Heb je maar 2 enkelwedstrijden gewonnen, dan nemen we 80% van de som en delen we dit getal door 2. Heb je 1 enkelwedstrijd gewonnen, dan nemen we 60% van dit resultaat. Het eindresultaat telt voor 1 resultaat.
 • Speel je tornooien?
  • Per tornooireeks wordt een resultaat berekend.
  • Je krijgt punten volgens de ronde die je behaalt in de tabel. Het aantal punten volgens ronde is afhankelijk van je leeftijdscategorie, de reeks waarin je speelt en het aantal inschrijvingen in jouw reeks. Bij het aantal inschrijvingen krijg je tussen 30% (bij max. 4 inschrijvingen) en 110% (vanaf 33 inschrijvingen) van de punten (lees meer).
  • Daarnaast krijg je ook bonuspunten (nl. de waardepunten van je tegenstander waarvan je won) per gewonnen match en krijg je steeds 2 punten per gespeelde enkelmatch. De winnaar van de tabel krijgt dus de meeste punten (vergelijkbaar met de ATP- of WTA-ranking).
  • De punten bij U9 tellen voor 40%, bij U10 voor 50% en bij U11 voor 65%.
  • Er worden geen minpunten gegeven.
  • Verlies je je eerste match (ook al ben je reekshoofd in de hoofdtabel), dan ontvang je geen punten en telt de reeks niet mee voor het bepalen van je aantal resultaten.
  •  OPGELET: de behaalde tornooiresultaten in 2019 blijven berekend volgens de puntenschalen 2019.
 1. Hoe wordt je plaats in de piramide bepaald o.b.v. je resultaten?
 • Heb je 6 resultaten of meer?
  • De 6 hoogste resultaten worden weerhouden.
  • Speel je naast tornooien ook interclub en is je interclubresultaat hoger dan je 6de beste tornooiresultaat? Dan wordt dit meegenomen in de berekening bij de 6 beste resultaten.
  • Heb je geen interclub gespeeld of is je interclubresultaat lager dan je 6 beste tornooiresultaten? Dan worden enkel je 6 beste tornooiresultaten meegenomen in de berekening.
  • De som van deze 6 beste resultaten (dus 5 tornooireeksen + interclub ofwel 6 tornooireeksen) wordt gedeeld door 6. Dit is het finale puntentotaal die je plaats in de piramide bepaalt.
 • Heb je minder dan 6 resultaten? Dan worden je resultaten in verhouding genomen tot je aantal resultaten:
  • 1 resultaat: 80% van het totaal.
  • 2 resultaten: 84% van het totaal gedeeld door 2.
  • 3 resultaten: 88% van het totaal gedeeld door 3.
  • 4 resultaten: 92% van het totaal gedeeld door 4.
  • 5 resultaten: 96% van het totaal gedeeld door 5.
  • 6 resultaten of meer: de beste 6 resultaten gedeeld door 6.
Op basis van bovenstaand cijfer worden alle spelers gerangschikt van hoog naar laag. Vanaf 14 jaar speel je mee in de volwassen piramide. Voor jongere spelers zijn er 3 aparte piramides U9 (gemengd), U11 en U13, elk met hun eigen klassement (9.1, 9.2, 9.3, ...).
Volgens vooraf bepaalde percentages wordt dan je klassement toegekend.
Hoe hoger je plaats op de ranglijst, hoe hoger je klassement zal zijn.
Spelers U9 en U11 die ook in een hogere leeftijdscategorie spelen krijgen een correctie van 2 klassementen lager in de nieuwe leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld: Spelers met klassement 9.1 en 9.2 worden (voor het huidige seizoen) respectievelijk 11.3 en 11.4 geklasseerd om in de leeftijdscategorie hoger te kunnen spelen, 11.1 en 11.2 worden respectievelijk 13.3 en 13.4. De U13-spelers daarentegen krijgen een volwassen klassement toegekend op basis van hun behaalde punten (we kijken waar je met deze punten terecht komt in de piramide van de volwassenen).