Kids Development Team (7-12 jaar)

We proudly present: KDT-team 2019-2020!

Infotheek

Vlaams Jeugdkampioenschap

Het Jeugdkampioenschap gaat door tijdens het Feest van de Jeugd!

BK Jeugd

Memorial Vandewiele

Lees meer over dit de Memorial Vandewiele, de intergewestelijke teamcompetitie voor de beste Vlaamse spelers onder 12 jaar

Vragen?

Secretariaat Topsportcentrum: topsportcentrum@tennisvlaanderen.be

Volg het centrum en topsportresultaten op Facebook!

 
 

Het `Kids Development Team' is een project van Tennis Vlaanderen voor spelers van 8 tot 12 jaar met als doel jonge competitieve spelers te identificeren, maximaal te laten ontwikkelen en optimaal voor te bereiden op het selectiemoment voor de Topsportschool (12j).

Visie?

De visie voor "KDT" is het vormen van tennisatleten in al zijn facetten.

Dit betekent:

 • Het detecteren van talent (het ontwikkelingspotentieel zo vroeg mogelijk in kaart brengen)
 • Het ontplooien van een persoonlijkheid die op langere termijn kan groeien tot topsport
 • Het optimaal ontwikkelen van zijn/haar algemene en specifieke motorische vaardigheden

Om dit te bereiken staan volgende kernwaarden centraal:

 • Samenwerken met gediplomeerde (minimaal Trainer B) en sterk gemotiveerde jeugdtrainer(s).
 • Persoonlijke ontwikkeling: Via een gezonde leeromgeving jongeren stimuleren om te groeien naar toptennis, in een gezonde balans met algemeen welzijn. Ontwikkelingsgericht en op lange termijn denken en handelen (conform de KDT-ontwikkelingslijn) is essentieel om dit doel te bereiken.
 • Doelgericht werken met alle betrokkenen rond de speler.
 • Het beste uit jezelf halen, betekent goed voor jezelf zorgen. Gaandeweg zetten we stappen in de groei naar discipline op het gebied van voeding, rust, trainingsroutines als opwarming en cool down.

Ontwikkelingslijn

Net als bij het scoutingtraject staat de ontwikkeling van vaardigheden centraal. Het is goed als deze vaardigheden op jonge leeftijd al leiden tot prestaties, maar een lange termijnontwikkeling moet altijd gerespecteerd worden.De vaardigheden per leeftijdsgroep staan beschreven in de Selectiecriteria van Tennis Vlaanderen. (https://www.tennisvlaanderen.be/structuur)

Programma/Werking

De spelers van het Kids Development Team nemen deel aan overkoepelende trainingen. In functie van een gezonde trainingsopbouw neemt de regelmaat en het volume van deze trainingen toe naarmate de spelers ouder worden.

KDT U8 KDT U9 KDT U10 KDT U11-U12
 • 4 regionale stages
 • Na Pasen  wekelijks trainingsblok (4) op het Topsportcentrum ter voorbereiding van de U9
 • Wekelijkse regiotraining (3 regio's)
 • Elke training omvat een tennis- en conditietraining
 • 1 keer per week regiotraining (verspreid over 3 regio's)
 • 1 keer per week centrale training op het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen
 • 2 keer per week centrale training op het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen
 • Elke training omvat een tennis- en conditietraining
 • Naast een basispakket met o.a. een wekelijks centrale trainingsblok komt daar bovenop een individuele begeleiding afhankelijk van de noden van de speler

 

Naast de trainingen neemt Tennis Vlaanderen verschillende initiatieven ter ondersteuning van de speler, de persoonlijke trainer en de ouders:

Na elke schoolvakantie komen alle spelers naar het Topsportcentrum voor een centrale trainingsdag. Tijdens deze trainingsdagen worden Be Player-sessies georganiseerd. Dit zijn kindvriendelijke workshops waar de jonge spelers meer inzicht krijgen en kennis verwerven in tennis-tactische situaties, mentale ontwikkeling, gezonde voeding, … Vanaf 10 jaar worden alle geselecteerde spelers 2 keer per jaar medisch gescreend. Zo kunnen adaptaties als gevolg van een hoog tennisvolume snel worden gedetecteerd en vroegtijdig worden bijgestuurd.

Om de spelers voldoende uitdaging te geven, worden jaarlijks een aantal ontmoetingen georganiseerd met andere federaties (AFT, Nederland, Frankrijk,…). De 12-jarige spelers maken onder begeleiding van KDT-coördinatoren kennis met de eerste internationale tornooien. Tijdens de beste nationale tornooien (Belgian Junior Circuit) worden wedstrijden gevolgd door de KDT-coördinatoren.

De persoonlijke trainer is de centrale figuur in de begeleiding van de speler. Tennis Vlaanderen eist minimum een VTS trainer B diploma voor het begeleiden van een KDT speler. Via Be Coach-opleidingen worden de trainers voortdurend geprikkeld in het opdoen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om talentvolle spelers onder 12 jaar te begeleiden. Daarnaast zullen ze hulpmiddelen (spelervolgsysteem ProTennisData voor het opstellen van doelstellingen, maken van trainingsplanningen, maken van evaluaties) krijgen om de juiste profilering en evaluaties van spelers te kunnen maken. Via tussentijdse opvolging (communicatie via telefoon en email, overleg tijdens tornooien,…) wordt de ontwikkeling van de speler besproken en doelstellingen, waar nodig, bijgestuurd. Naast de tennisconsultancy wordt ook overleg op conditioneel vlak georganiseerd. Tijdens de centrale trainingsdagen worden consultancymomenten voor de persoonlijke trainers van de spelers georganiseerd. Tijdens dit overleg bespreken de KDT-coördinatoren de voornaamste technische en tactische werkpunten van de spelers op basis van de ontwikkelingslijn.

De ouders van geselecteerde KDT-spelers krijgen advies in Coach de Ouder bijeenkomsten waar er dieper wordt ingegaan op alle facetten van het optimaal begeleiden van jonge spelers door ouders. Voor extra vragen of bemerkingen kunnen ouders steeds terecht bij de Technische Directie of de KDT-verantwoordelijken.

Bij de start van het winterseizoen krijgen de ouders en trainers advies over het racket en de snaren van de speler. De rackets worden opgemeten door Dieter Calle tijdens een tennistraining en hij levert daarna ook feedback in functie van eventuele bijsturing.

Om de overstap van het Kids Development Team naar de Topsportschool (wanneer de speler ondersteund wordt met een Topsportstatuut) voor spelers en ouders efficiënter te doen verlopen, worden de laatstejaars KDT opgenomen in een transitiefase. Naast een basispakket met o.a. een wekelijks trainingsblok en centrale trainingsdagen komt daar bovenop een individuele begeleiding afhankelijk van de noden van de speler. In een persoonlijk gesprek met trainer en ouder bepalen we de doelstellingen en het plan van aanpak.

Verantwoordelijken?

Verantwoordelijke KDT Laurence Courtois (laurence.courtois@tennisvlaanderen.be)
Verantwoordelijke KDT-conditietrainingen
 • Bram Beynen
 • Stefanie Carpentier (regio West)
KDT tennistrainers
 • Laurence Courtois
 • Kristof Van Deun (Regio Centraal/U11 & U12)
 • Frederik Mertens (Regio Centraal/ U11 & U12)
 • Hans Vandenbosch (Regio Centraal/ U11 & U12)
 • Piet Himpe (Regio West)
 • Joost Van Outryve (Regio West)
 • Michiel Antheunis (Regio Oost)
KDT trainers projecten (aanvullend op de verantwoordelijke en coördinatoren)
 • Lise Brulmans
 • Wim Neefs
Mentale trainer
 • Gert-Jan Demuynck
Kinesist
 • Hans Van Baarle

 

Kids Development Team '21-'22

Bekijk hier de lijst van de geselecteerden voor het schooljaar 2021-2022.