Jeugdfonds

Proficiat! Jouw club behaalde het label Jeugdvriendelijke Tennisclub! Dit label wordt uitgereikt in het kader van het Jeugdfonds.

Proficiat! Jouw club behaalde het label Jeugdvriendelijke Tennisclub. Daarbovenop werd ook de onderscheiding 'Erkende Tennischool' behaald. Deze labels worden uitgereikt in het kader van het Jeugdfonds.

Vragen?

Contacteer Jessie:

Het Jeugdfonds Tennis Vlaanderen is een actie georganiseerd door Tennis Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Overheid om de kwaliteit van het jeugdtennis op een nog hoger niveau te brengen. Jaarlijks worden de deelnemende clubs geëvalueerd op een lijst van kwaliteitscriteria en kunnen ze één of meerdere kwaliteitslabels behalen. Een voorwaarde om deel te nemen is het toepassen van KidsTennis. 

Jeugdfonds 2018

Bekijk hier het Jeugdfondsreglement 2018. Deze presentatie geeft een overzicht van de wijzigingen en nieuwigheden.

Alle Kidstennisclubs voor het jaar 2018, zijn automatisch ingeschreven voor het jeugdfonds 2018.

Opgelet: het Extra label Toptennischool werd hervormd:

Er zijn 2 nieuwe sub-labels: `Kids Development Training Center' (U12) en `Junior Development Training Center' (U18). Daarnaast is er buiten het Jeugdfonds nog een extra label `Professional Training Center'. Om één van deze extra labels te behalen, dient de club een dossier in te dienen vóór 1 maart. Bekijk hier de presentatie met alle info over talent detectie- en identificatie, selectiecriteria, topsportstatuten en criteria extra labels Toptennisschool.

Jeugdfonds 2017

213 clubs werden gelabeld als `Jeugdvriendelijke Tennisclub 2018'. Deze clubs hebben de standaardnorm behaald:

 • 7 verplichte criteria: de club moet voldoen aan deze criteria.
 • 51 optionele criteria: de club bepaalt zelf welke van deze criteria ze wil invullen. In totaal dienen minstens 20 optionele criteria behaald te worden.

Van de Jeugdvriendelijke Tennisclubs behaalden:

 • 54 clubs de extra onderscheiding erkende Tennisschool 2018
 • 10 clubs de extra onderscheidingen erkende TopTennisschool 2018

243.700 euro werd onder deze clubs verdeeld.

Er werd een top 100 kwaliteitsranking opgesteld aan de hand van de score op alle criteria. Bekijk hier alle labels per gewest.

Nieuw vanaf 2017 was dat de extra erkenning KidsTennisschool vervangen werd door de extra erkenning Tennisschool. Hierdoor willen we de focus van U12 verder doortrekken tot U18.

Jaarlijks worden de deelnemende clubs geëvalueerd op een lijst van kwaliteitscriteria. In de weg naar meer kwaliteit worden zij ondersteund door het departement clubwerking via de good practices in de Quality Club mail, templates, en individuele feedback en advies op maat. Daarnaast krijgen ze een gepersonaliseerd rapport die de kwaliteit op verschillende domeinen in kaart brengt en dat als hulpmiddel kan dienen voor verdere verbetering. De professionele aanpak binnen het Jeugdfonds ondersteunt niet alleen de clubwerking, het beloont ook de clubs voor hun inzet voor de jeugd. De evaluatie gebeurt aan de hand van het uploaden van bewijsdocumenten in ELIT en een elektronische rapportering uit de Elit-database.

Jaarlijks worden de criteria aangepast in functie van het huidige kwaliteitsniveau van de clubs. Om clubs te stimuleren hun kwaliteit verder te optimaliseren, wordt de standaardnorm jaarlijks verhoogd.
De lijst van criteria en de duiding van de labels worden opgenomen in het clubreglement. De club kiest bovenop de standaardnorm zelf welke criteria ze wenst te behalen. Hoe meer criteria ingevuld worden, hoe hoger de kwaliteit en hoe hoger de toelage. De toelage is gebonden aan bestedingsverplichtingen.

Clubs die de standaardnorm behalen ontvangen:

 • Het kwaliteitslabel Jeugdvriendelijke Tennisclub
 • Een toelage volgens het aantal jeugdleden en de kwaliteitscore
 • Een huldiging op de viering samen met nog een extra prijzenpakket
 • Promotiemateriaal om hun kwaliteitslabel in de verf te zetten
 • Extra promotie via onze website, persmails,¿

Naast het kwaliteitslabel `Jeugdvriendelijke Tennisclub' zijn er ook 2 extra onderscheidingen:

 • Tennis Vlaanderen-erkende Tennisschool: Een Jeugdvriendelijke Tennisclub met erkende Tennisschool onderscheidt zich op basis van ledendynamiek, Human Resources (trainers en sportieve clubverantwoordelijken) en (recreatieve) competitiewerking.
   
 • Tennis Vlaanderen-erkende TopTennisschool: Een Jeugdvriendelijke Tennisclub met erkende TopTennisschool onderscheidt zich op vlak van competitiewerking op nationaal en internationaal niveau.

 

 • 31 december: deadline inschrijven als KidsTennisclub voor het volgende werkingsjaar.
 • 16 oktober: automatische rapportering vanuit Elit.
 • Eind november: bekendmaking label(s) en toelage.
Bekijk de evaluatie van het Jeugdfonds van de voorbije jaren.

Infotheek Jeugdfonds

TitelPublicatiedatum
Er heeft zich een onverwacht probleem voorgedaan bij de zoekopdracht, gelieve opnieuw te proberen

Belangrijke data

Bekijk het overzicht van belangrijke data voor clubs.