Instructeur

Schrijf je in!

Didier Boux als Gamechanger

Wim Fissette als internationaal topcoach en échte Gamechanger

Nele Vandael als gamechanger voor Start to Tennis Kids

Volg onze Trainersgroep op Facebook!

 
 

Word Instructeur

Instructeur is de tweede trainersgraad binnen de participatieve pijler van de trainersopleidingen voor tennis. Na deze opleiding ben je expert om clubspelers te vervolmaken en hen te begeleiden in competitie.

Toelating 
 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
 • Het diploma van 'Initiator Tennis' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.
 • Een klassement hebben van minstens 35 punten of dit ooit behaald in het verleden.

* Heb je niet het gevraagde klassement, dan zal je moeten slagen voor een praktische proef bij een van onze docenten:
De technische test is spelen op maxitennis met demonstratieve waarde en sparringkwaliteiten tot op niveau 35 punten.
Volgende items komen aan bod tijdens de test: FH, BH1, BH2, FHV, BHV en vlakke O (op maxiterrein)
Stuur een mail naar trainers@tennisvlaanderen.be voor het inplannen van je praktische proef.

Praktische info

Module 1 (A&B):

 1. Anatomie (basis): 6u
 2. Motorisch leren (basis): 6u

Eventuele vrijstellingen voor module 1 kan je hier vinden.
Lessen voor module 1 gaan steeds digitaal door

Module 2: Sporttechnische aspecten Instructeur Tennis (40u)

 • Afhankelijk van de cursus digitaal of ‘live' gegeven
 • Vakken Materiaalkennis en G-tennis gaan steeds door ‘live' in het Topsportcentrum

Module 3: Trainingspraktijken en coaching Instructeur Tennis (27u)

 • 4 lesdagen op de cursuslocatie (09:00-17:00)

Module 4: Stage

 • 16u (zie onder)

Module 5: Levenslang leren (niveau 1) (18 u.)

 • In deze module leer je jezelf verder ontwikkelen als coach. Deze lessen worden aangeboden door VTS in een sporttakoverschrijdend kader.


Bekijk hier het opleidingsstramien.

In onderstaande tabel vind je de opleidingskalender voor 2023. Inschrijven kan door te klikken op ‘schrijf je in'.

Locatie Start module 1 Start module 2 & 3 Datum laatste examens Schrijf je in
Grand Slam Tienen
(theorie digitaal) (*)
17/02/2023 20/02/2023 22/10/2023 Schrijf je in!
Tenkie Hasselt 28/06/2023 10/07/2023 22/10/2023 Schrijf je in!
TC Vijverhof 28/06/2023 09/07/2023 22/10/2023 Schrijf je in!
Wilrijk 15/03/2023 20/02/2023 22/10/2023 Schrijf je in!

 

(*) Onder voorbehoud van wijzigingen

Het doel van een stage is om nuttige ervaring op te doen i.f.v. je opleiding als Instructeur B. De stage Instructeur B focust sterk op de begeleiding van en talentdetectie bij jeugdspelers.


De stage voor instructeur B bestaat uit twee verplichte onderdelen:

 • Scouting: hiervoor doe je stage in het scoutingstraject die spelers doorlopen. Doel van dit scoutingstraject is om de sterke spelers te laten doorstromen naar het KDT-programma. Er zijn verschillende periodes waarin je die stage kan volbrengen.
  • Talent Days, sessies van 4u, periode juni en november, gewestelijk. Inschrijven kan hier.
  • Detectiestages, sessies van 2u30, periode augustus of herfst + kerst of krokus, gewestelijk. Inschrijven kan hier.
  • Pré-identificatiestage, telt als sessie van 4u, periode pasen in Wilrijk. Inschrijven kan hier.
  • Identificatiestage, telt als sessie van 4u. Inschrijven kan hier.
  • Je dient minimaal 8 uur scoutingstage op te nemen. Je kan zelf een verdeling maken van het aantal uur binnen het aanbod.
 • Trainingsstage op Jeugdvriendelijke Tennisclub met minimaal zilveren label' (8u), o.l.v. minimum Trainer B of Instructeur B met minimaal 5 jaar ervaring: hier leer je je inzichten uit de cursus toe te passen om de progressie van spelers te stimuleren en op te volgen op basis van gepaste remediëring. De trainingsstage dient afgewerkt te zijn vóór de eerste zittijd van het praktijkexamen (Module 3).

Evaluatie: je stelt een stageportfolio samen waarin je het nodige bewijsmateriaal en een kritische reflectie over de verschillende stage-onderdelen opneemt. Een template voor het portfolio vind je hier.

Bij een positieve beoordeling van de stage én als je geslaagd bent voor Module 1 (algemeen gedeelte), module 2 (theoretisch examen) en module 3 (praktisch examen), word je op de website opgenomen als Instructeur B. 

Wordt een onderdeel van je stage afgekeurd, dien je dit onderdeel integraal opnieuw af te leggen.

Infotheek Instructeur