Infrastructuur - terreinen

Padel wordt (voornamelijk) gespeeld op (zand)kunstgras. Kenmerkend voor een padelterrein is de glazen kooi waarbinnen het spel gespeeld wordt. De afmetingen van een padelkooi zijn 10 meter breed en 20 meter lang. Daarnaast moet je rekenen op een uitloopzone aan de zijkanten die kan variëren.

Er bestaan verschillende modellen voor padelterreinen en verschillende types kunstgras. Onze recommended padel suppliers kunnen jullie hier zeker uitleg over geven.

 • Bekijk in dit document van de KNLTB meer info over afmetingen, grondlaag, ondergrond, kooiconstructie, kwaliteitsaandachtspunten, verlichting en richtprijzen.
 • Onze Recommended Padel Suppliers kunnen jullie zeker meer info bezorgen over de verschillende opties qua kooistructuur, ondergrond, … Bekijk onze Recommended Padel Suppliers en contacteer hen voor een offerte!

Het uitgangspunt van de normen en richtlijnen voor het bouwen van een padelterrein is met ‘out of court area'. Een 'out of court' area moet voldoen aan volgende vereisten: 

 • Vrije ruimte van 8m lang (4m aan elke speelkant), 2m breed, en 3m hoog aan openingspoort
 • De netpaal dient in het speelveld te staan
 • De toegang moet aan de drie zijden beschermd zijn: zij- en bovenzijde, evenals de netpaal, met een product om het contact van de spelers te dempen (d.w.z.: sponsachtig rubber, rubber, neopreen, enz.) met een dikte van niet minder dan 2 cm.  Deze beschermingen moeten stevig worden bevestigd aan de metalen structuur en aan de netposten, met voldoende bevestiging of klittenband om de doeltreffendheid van het antischokkussen te garanderen en tevens de hinder voor het spel ten gevolge van de projectie ervan in de binnenruimte van het terrein zoveel mogelijk te beperken.

Indien een ‘out of court area' ruimte technisch niet mogelijk is kan je kiezen om deze ruimte niet te voorzien. In dat geval is het een terrein zonder ‘out of court area'. We raden toch aan om ongeveer 2 meter tussen de kooien te voorzien zodat spelers zich kunnen verplaatsen naar de kooi en hun padeltas naast het terrein kunnen plaatsen.

Wedstrijden worden zowel met als zonder ‘out of court area' gespeeld (afhankelijk van de aanwezigheid van een 'out of court area'). Om 'out of court' te spelen is het verplicht om te voldoen aan bovenstaande vereisen. 
 

De FIP raad volgende orientatie aan voor outdoor terreinen
 • Noord - Zuid
 • Eventuele variatie Noordoost - Zuidwest of Noordwest - Zuidoost

De uiteindelijke prijs van een padelterrein hangt af van de grondwerken die nog dienen te gebeuren aan de huidige ondergrond en aan de gewenste kwaliteit van de padelkooi. Realistisch is om uit te gaan van een budget van minimaal Euro 35.000 per terrein (exclusief BTW). Denk er ook aan dat er nog kosten zullen bijkomen voor de omgevingswerken (vb. gangpad rondom terrein).

Hou rekening met volgende zaken voor je investering:

 • Minimaal 35.000 Euro per terrein (excl BTW)
 • Omgevingswerken
 • Nutsvoorzieningen
 • Domotica (vb. lichtsturing, toegangscontrole)
 • Clubhuis
 • ... 

Hou ook rekening met volgende exploitatiekosten:

 • Onderhoud (jaarlijks onderhoud, ruiten wassen, ...): ongeveer 600 Euro/jaar/terrein
 • Energie/verlichting: ledverlichting kost ongeveer 0,25 Euro/ uur
 • Domotica: op te vragen bij leverancier
 • Transactiekosten bij online betalen van reservaties
 • Verzekeringen en taksen
 • Ledenbijdrages
 • ... 

Inkomsten

 • Bekijk hier een basic rentabiliteit analyse over hoe je je investering kan terugverdienen.
  LET OP! We raden elke club aan om een eigen financieel plan op te maken dat rekening houdt met de clubspecifieke inkomsten en uitgaven.

Financiëring

Ga verschillende manieren na om je project te financieren. 

 • Eigen middelen
 • Banklening
 • Crowdfunding
 • Mogelijke subsidies
  • ​Contacteer je gemeente voor lokale subsidies
  • Bekijk deze pagina voor informatie van Sport Vlaanderen m.b.t. subsidies voor sportinfrastructuur

Bekijk deze pagina van het Dynamo project om meer te lezen over alternatieve financieringsbronnen.

 • Dit hangt af van het speelklimaat op je club. Heb je veel competitiespelers die vele uren trainen? Of eerder met recreatieve spelers die af en toe komen spelen?
 • Reken ongeveer een maximum van 60 tot 80 leden per terrein (140 voor 2 terreinen)
 • Er zijn ook clubs waar 100 leden per terrein haalbaar gebleken is.

Voor het aanleggen van een tennis- of padelterrein, parking of het bouwen van een clubhuis heb je een omgevingsvergunning nodig. Wij raden aan om altijd navraag te doen bij de gemeente over de vereiste vergunningen, en of een eventuele ‘melding' voldoende is. De omgevingsvergunning kan aangevraagd worden via het online Omgevingsloket.

Nuttige links m.b.t. vergunningen:

Sport Vlaanderen heeft een "Cel Omgeving", die de evoluties binnen de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en leefmilieu al enkele jaren op de voet volgt. De cel Omgeving maakt deel uit van de afdeling Sportinfrastructuur en bestaat uit een aantal adviseurs, gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en leefmilieu. De cel Omgeving kan ook sportclubs ondersteunen.

Indien je club dichtbij de bebouwde kom ligt, kan je geconfronteerd worden met omwonenden m.b.t. geluidoverlast. Dit wil je voorkomen en daarom is het belangrijk goed na te denken over de exacte locatie en inplanting van de terreinen. Treed daarom altijd ruim op tijd in overleg met de gemeente voor de benodigde informatie en vergunningen. Ook is het belangrijk de omwonenden in een vroegtijdig stadium te betrekken. Wil je advies over de inplanting van jullie terreinen? Contacteer dan clubwerking@tennisvlaanderen.be.

Het merendeel van de huidige clubs is outdoor. Een beperkt aantal clubs is indoor, in een tent, of met overdekking. 

Bij een overdekking of indoor terrein moet er een MINIMALE vrije ruimte van 6m hoogte zijn. Dit is ook de hoogte van de verlichtingspalen. Het is echter aanbevolen om minstens 8m vrije ruimte te hebben. Je moet er immers mee rekening houden dat in padel de lob een heel belangrijke slag is, dus dat er vaak hoge ballen gespeeld worden.

Hieronder een oplijsting pro's en contra's van outdoor vs overdekt vs indoor vs tentconstuctie.

  PRO CONTRA
Outdoor
 • Er kan bijna het hele jaar door padel gespeeld worden zonder extra kosten voor overkapping
 • Bij mooi weer is het leuk/aangenaam om buiten te spelen
 • Sfeer rond terreinen bij mooi weer
 • Ook bij lichte regen/ buien kan padel gespeeld worden. Opgelet! Waterdoorlaatbaarheid van de terreinen is afhankelijk van de fundering van de terreinen!
 • Bij aanhoudende regen / plassen water op de terreinen kan geen padel gespeeld worden. !!! Naar schatting zijn er ongeveer 15-20 dagen per jaar dat er helemaal geen padel mogelijk is (plassen op terreinen)
 • Koud in winter
 • Winterpadel niet optimaal voor publiek (te koud om stil te staan als publiek)
 • Ramen bedampen/condens in herfst/lente/winter vroege ochtend en avond
 • Invloed zon, regen, wind, ...
Overdekt
 • Zeer hoge speelzekerheid, maar geen 100% (meeste neerslag wordt tegengehouden maar niet bij slagregen/wind)
 • Gevoel van outdoor sporten
 • Bij zon/hitte aangenaam om in schaduw te spelen, maar toch buiten te zijn
 • Corona-proof / outdoor
 • Bij veel wind/storm/slagregen komt neerslag toch op terrein (kan opgelost worden door doeken aan zijkant)
 • In winter koud (hoewel dit ook voor outdoor geldt)
 • Winterpadel niet optimaal voor publiek (te koud om stil te staan als publiek)
 • Ramen bedampen/condens in herfst/lente/winter vroege ochtend en avond
Indoor
 • 100% speelzekerheid - 0% neerslag
 • In winter niet zo koud
 • Geen wind
 • Mogelijkheden voor wintertornooi met publiek in hal
 • Cafetaria in zelfde hal als terreinen (meestal wel een aparte/afgebakende ruimte)
 • Zekerheid voor reservaties en lessen (stabiele temperatuur)
 • Nooit condens op de ramen
 • Vaste constructie kan op langere termijn afgeschreven worden
 • In zomer jammer om binnen te spelen als het goed weer is
 • Strenge vereisten brandweer (nooduitgangen, aantal brandblussers, brandhaspels, branddetectiesysteem, brandgang, ...). Informeer je tijdig bij jouw brandweer zone en betrek een architect!
 • Indoor (Corona)
 • Lange termijn / duurzaam
Tent
 • 100% speelzekerheid
 • 0% neerslag (geen zij-neerslag bij wind)
 • In winter niet zo koud als overdekt
 • Geen wind
 • Mogelijkheden voor wintertornooi met publiek in hal
 • Zekerheid voor reservaties en lessen (stabiele temperatuur)
 • Nooit condens op de ramen
 • Zijkant flappen kunnen open voor buitengevoel in lente/zomer/herfst en gesloten in winter
 • Mogelijkheid tot isolatie dubbel dak (scheelt 5 graden frisser in zomer/ warmer in winter)
 • Tent constructie kan op minder lange termijn afgeschreven worden
 • Minder duurzaam dan vaste indoor
 • Verwarming in tent is verboden (niet EPD conform)
 • Strenge vereisten brandweer (nooduitgangen, aantal brandblussers, brandhaspels, branddetectiesysteem, brandgang, ...). Informeer je tijdig bij jouw brandweer zone en betrek een architect!
 • Mogelijk gevaar voor stormschade / hevige rukwinden