FairPlay Manager

Wat is het FairPlay Manager project

Het Lotto FairPlay Manager project wordt georganiseerd in het kader van gezond en veilig sporten bij jeugd. Dit project startte tijdens de zomer 2013 in 8 pilootclubs en werd heel positief onthaald door de clubs, spelers en ouders. In 2015 werd het project verder uitgewerkt en georganiseerd in 100 clubs. Vanaf de zomer 2017 is er een FairPlay Manager aanwezig op elke Ethias Tour.

Doelstelling en concept
Elke jeugdspeler verdient het om te kunnen spelen in een gezond wedstrijdklimaat. Om een sterk jeugdvriendelijk competitieklimaat uit te bouwen, willen we FairPlay bij spelers, ouders, trainers en begeleiders stimuleren d.m.v. de aanwezigheid van een Lotto FairPlay Manager langs het terrein. De club voorziet hiervoor een extra persoon (= de FPM), naast de wedstrijdleider, tijdens de pouledagen van U9 en U11.

De rol van de FairPlay Manager
De FairPlay Manager heeft vooral een preventieve rol, niet alleen door zijn aanwezigheid, maar ook door het informeren en sensibiliseren. Hij sanctioneert niet, maar zal wel indien nodig problemen signaleren aan de wedstrijdleider. Hij handelt steeds objectief en neutraal. Hij heeft 2 belangrijke opdrachten:

 • Instaan voor sportief gedrag op en naast het veld (= toezicht op het naleven van de spelregels én de FairPlay van spelers en omstaanders, met terugkoppeling naar de wedstrijdleider)
 • Aanspreekpunt voor spelers, ouders, trainers en begeleiders, met de nodige ondersteuning voor een positieve beleving van competitie

Wist je dat¿?

 • 88% van de ouders vindt dat de FPM een meerwaarde voor FairPlay op jeugdtornooien is, de overige 12% vindt dat die taken ook door de wedstrijdleider kan worden uitgevoerd.
 • Van alle ouders en omstaanders die een FPM zagen tussenkomen, dat deze interventie door iedereen ervaren werd als goed tot zeer goed.
 • Er per tornooi gemiddeld zo'n 2 à 3 verschillende FPM's aanwezig waren.

Reacties van de pilootclubs?

 • `Het project is uitstekend ,de sfeer was goed, iedere club zou aan zo'n project moeten deelnemen!' (Pilootclub 2011)
 • `Wij vonden het een heel leuk project. Het heeft zeker geholpen om binnen onze club het vaandel van fair play verder te dragen.' (Pilootclub 5009)
 • `Het FPM-project is een meerwaarde, omdat de spelers meer op hun gemak zijn gesteld, en de oudersminder moeten tussenbeide komen. Dit brengt bij tot minder discussie.' (Pilootclub 5021)
 • `De FPM is zeker een meerwaarde. De aanwezigheid van de FPM zorgt voor een bewustwording bij de spelers en ouders dat FairPlay zeer belangrijk is.' (Pilootclub 2100)

Reacties van ouders¿

 • `Ik was positief verrast door de aanwezigheid van de FPM. Hij liep tussen de velden (onmiddellijk zie je dat kinderen hierop positief reageren), sprak met kinderen die verloren hadden (sprak hen moed in en benaderde het verlies vanuit een positief standpunt) en kwam tussen waar nodig. Ik hoop dat door dergelijke initiatieven de jeugd een zekere verantwoordelijkheid krijgt inzake FairPlay, want zij zijn de ouders van de toekomst. Ik vind het initiatief dan ook super!'(Ouder Els)
 • `Zeer waardevol initiatief!' (Ouder Bert)
 • `Zou op elk tornooi aanwezig moeten zijn.' (Ouder Frederic)
 • `Van mij mogen ze op elk tornooi aanwezig zijn. Nog meer aanwezig als het zou kunnen. Ik heb de indruk dat de drang om te winnen jaar na jaar meer de overhand krijgt t.o.v. de sportiviteit. Zij kunnen hiertoe een flinke steen bijdragen om dit terug in goede banen te leiden.' (Ouder Jan)