Algemene info verzekeringen

Algemene info over Ethias verzekeringen

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias een polis sportongevallen. Elk lid dat bij ons is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering. Lees alles over deze polis sportongevallen en de wijze van aangifte (via de club). Bekijk ook de verkorte versie.
Daarnaast hebben we met Ethias een polis voor vrijwilligers afgesloten. Dus een verzekering voor iedereen die onbezoldigd en onverplicht meewerkt aan de clubactiviteiten (verplicht volgens de nieuwe vrijwilligerswet). Omdat we het vrijwilligerswerk ten volle ondersteunen, neemt Tennis Vlaanderen de kost hiervan volledig ten laste (sinds 01/01/08).