Info voor nieuwe tennis- en padelclubs

Info voor nieuwe tennis- en padelclubs

We helpen je graag bij de opstart

Tof dat jouw club (in wording)  interesse heeft om aan te sluiten bij Tennis Vlaanderen, de koepelfederatie van meer dan 500 Vlaamse tennis- en padelclubs, samen goed voor meer dan 185.000 leden!

Hieronder zetten we alle belangrijke info op een rijtje. Wij begeleiden graag nieuwe clubs voor een optimale opstart. Contacteer clubwerking@tennisvlaanderen.be om een online meeting in te plannen.

 • De club is verzekerd via onze partner Ethias voor:
  • Burgerlijke aansprakelijkheid als club, organisator en uitbater
  • Eénmalige sportpromotionele activiteiten (vb opendeurdag, vriendjesdag, proefles): verzekering van alle deelnemers, ook niet-leden
  • Vrijwilligersverzekering voor clubactiviteiten (ook niet-leden)
  • Passieve en actieve rechtsbijstand bij schade aan of door derden
  • Geniet van groepsaanbiedingen voor verzekeringen
  • Bekijk de verzekeringsscan en check of je als club te veel of te weinig verzekerd bent.
 • Mogelijkheid om spelers aan te sluiten als Tennis Vlaanderen lid:
  • Elk lid geniet van een interessante sportverzekering bij Ethias (ruimer dan wettelijk minima) met bijv; lichamelijke ongevallen tijdens tennis/padel + Individuele conditiesporten (joggen, wandelen, zwemmen, ...), clubactiviteiten (fietstocht, wandeling, clubbarbecue, clubuitstap,...)
  • Enkel aangesloten leden kunnen deelnemen aan interclub en tornooien en krijgen een officieel klassement toegewezen (speelsterkte)
  • De betere spelers kunnen zich selecteren voor internationale tornooien/nationale team
  • Niet-Tennis Vlaanderen leden die los een terrein huren zijn NIET verzekerd!
 • Je krijgt een persoonlijk, online clubdashboard met interessante clubinformatie (up-to-date statistieken, tornooien, interclubploegen, ledeninformatie, ...)
 • Mogelijkheid om met clubteams deel te nemen aan de interclubcompetitie
 • Mogelijkheid tot organiseren van officiële tornooien
 • Gebruik en helpdesk van het Elit 1.0 en 2.0 software platform:
 • Gratis clubmanagementondersteuning:
  • Op maat begeleiding m.b.t. opstart en uitbouw club, bestuurlijke werking, wettelijke verplichtingen, infrastructuurprojecten, overheidssubsidies, begeleiding uitbouw sponsoring, verzekering, GDPR-privacyregeling, grensoverschrijdend gedrag, ...
  • Inspiratieplatform- en sessies voor tennis en padel
  • Ondersteuning via de Vlaamse Sportfederatie (boekhouding, fiscaliteit, tewerkstelling, vrijwilligers, VZW-werking, ...)
 • Sportieve ondersteuning
  • Opleiding en bijscholing van clubtrainers
  • Bied ons didactisch clubaanbod aan: Start to Tennis, Start to Tennis Kids, Start to Padel, Tennis & Padel op Kot (studenten), Family Proof (gezinnen), Play for life (50-plussers), ...
  • Tennisclubs kunnen instappen in het Jeugdfonds en het behalen van een kwaliteitslabel en toelage
  • Opleidingen en bijscholingen van officials
 • Leuk promotiemateriaal (in print en digitaal) in de jaarlijkse clubdoos mits bijdrage van 20 euro. Hiermee zet je je club schrap voor een geslaagd seizoen.
 • Up-to-date clubinfo via website, clubmailings, Infotheek, clubdashboard (clubstatistieken), ...
 • Genieten van de algemene padel/tennispromotie in Vlaanderen: media, social media, website, promomails, landelijke events, ...
 • Gebruik van het gratis clubplatform Content Stadium om snel leuke visuals te maken
 • Geniet van voordelige groepsaanbiedingen (ballen, rackets, AED-toestel, verzekeringen, ...)
 • Gratis professioneel tuchtsysteem ter behandeling van grensoverschrijdend gedrag tijdens competities of het clubleven.
 • Lid van en inspraak in de koepelfederatie van alle tennis- en padelclubs in Vlaanderen (2e grootste sportfederatie in Vlaanderen) via Gewestelijke Algemene Vergadering, clubvoorstellen, jaarlijks padel cluboverleg, ...
 • De aansluiting van de club is gratis.
 • De club betaalt per aangesloten speler een jaarlijkse ledenbijdrage die je hier kan terugvinden.
 • Er is ook een competitiebijdrage (10% van het inschrijvingsgeld van alle deelnemers) voor de organisatie van tornooien.
 • Jaarlijkse administratiekost 20€ (zendingen, clubdoos, administratie, ...) 
 • Beschikken over specifieke padel/tennis inrichting
 • Alle clubleden (competitief & recreatief) aansluiten & hiervoor een jaarlijkse ledenbijdrage betalen
  • Losse verhuur spelers worden niet beschouwd als clubleden
 • Beschikken over officiële rechtspersoonlijkheid (VZW, BV, CVBA, BVBA, NV, ...)
 • Statuten van de rechtspersoonlijkheid bezorgen aan Tennis Vlaanderen en jaarlijks updaten indien nodig
 • Onze statuten & reglementen aanvaarden
 • Gebruik van de Elit-software voor ledenbeheer, interclub- en tornooien.
 • Het hebben van een verzekering inzake objectieve aansprakelijkheid bij brand & ontploffing voor de publiek toegankelijke gebouwen
 • Bestanden van jullie leden, tornooideelnemers e.a. stakeholders 1) niet gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in Art. 3 statuten, 2) noch actief, noch passief à derden bezorgen & 3) alle maatregelen m.b.t. Eur. GDPR-privacywetgeving
Tennis Vlaanderen wil op een vooruitstrevende en bedrijfsmatige manier, de prominente plaats die de tennissport in Vlaanderen inneemt bestendigen én een gelijkwaardige plaats voor padel in het sportlandschap verzilveren. In nauwe samenwerking met alle stakeholders van de federatie, wordt gestreefd naar een groei tot 200.000 leden in 2028. Dit wordt nagestreefd door
 • Brede en gerichte promotie van producten en diensten van de federatie naar het doelpubliek (spelers en clubs)
 • Maximale ondersteuning van clubs in trainerswerking, recreatie- en competitieaanbod, beleid en administratie
 • Internationale topspelers en -speelsters te vormen en te ondersteunen;
 • Kwalitatieve werking van de federatie binnen al haar geledingen
Om deze missie na te streven, moeten alle doelen en acties die verderop in dit beleidsplan geformuleerd worden binnen de nieuwe beleidsvisie van de federatie passen. Lees het beleidsplan 2021-2024.

We hebben jullie er graag bij! Je dient dit in orde te brengen: 

 • Statuten van de organisatie bezorgen aan Tennis Vlaanderen
 • Vul dit formulier voor nieuwe clubs in en bezorg ons alle nodige gegevens (clubgegevens, samenstelling bestuur, info terreinen)
 • Wil je gebruik maken van de online betaalmodule? Dan moet er een contract ondertekend bezorgd worden.

Stuur bovenstaande info en documenten door naar elit@tennisvlaanderen.be. Als we alles ontvangen hebben, wordt de club toegevoegd en contacteren we jullie met veel plezier voor verdere informatie en begeleiding.