FairPlay

Infotheek FairPlay

FairPlay op en naast het tennisterrein is een must! Tennis Vlaanderen en projectsponsor Lotto dragen FairPlay een warm hart toe en ondersteunen clubs en spelers via het verlenen van informatie- en promotiemateriaal.

Geniet van de tennissport én draag ook je steentje bij zodat onze sport een mooie sport mag blijven:

The only way is FairPlay!

Het "FairPlay @ Ethias Tour project" heeft als doel jongeren in een gezond sportklimaat positieve competitie-ervaringen te laten opdoen.
Samen met de clubs en Lotto zetten we in op actieve aanwezigheid van specifieke krachten die de jongeren en hun omgeving bijstaan in de FairPlay beleving.
 1. De FairPlay Manager
  Tijdens de poulerondes (U9 en U11) is er een FairPlay Manager aanwezig die wordt ingezet om samen met alle aanwezigen het FairPlay klimaat van het tornooi positief te beïnvloeden.
  De FairPlay Manager is herkenbaar aanwezig en treedt op voor, tijdens of na een wedstrijd indien nodig. Hij of zij zal samen met de jongste kinderen de poulewedstrijden opstarten na een korte FairPlay boodschap. Kinderen en ouders worden op die manier actief betrokken om mee na te denken over hun FairPlay gedrag.

  Profiel van de FairPlay Manager:
  - optie 1: Official (scheidsrechter, wedstrijd- of interclubleider) met de nodige pedagogische kennis,
     min. 18 jaar
  - optie 2: Trainer (Trainer A, Trainer B, Instructeur B of Initiator) met voldoende kennis van de      
     tennisreglementen - min. 18 jaar
  - optie 3 (VOORKEUR): persoon die én official én trainer is én min. 18 jaar.

  Opmerkingen:
  - er mogen per tornooi meerdere mensen worden aangeduid als FPM.
  - een FPM mag ook de taak van wedstrijd assistent opnemen.
   
 2. Wedstrijdassistenten
  Volwassen begeleiders of jongeren (min 14jaar) die al wedstrijdervaring hebben, staan tijdens de poulewedstrijden van U9 Reeks 3, in voor een zo eerlijk mogelijk verloop van de wedstrijd. Zij bevinden zich naast de baan en volgen de stand, de beslissingen en het verloop van de wedstrijd. Een wedstrijdassistent staat mee in voor :
 • een juist scoreverloop
 • het innemen van de juiste posities
 • tussenkomst bij herhaaldelijk verkeerde calls

Onderstaand kader schetst de verplichtingen (V) en de suggesties (S) tijdens de Ethias Tour.

Poulerondes en voorrondes

  U9 Reeks 3 U9 Reeks 2 U9 Reeks 1 U11 Reeks 3 U11 Reeks 2
t.e.m. U15
Wedstrijd-
assistenten
V S   S  
FP Manager V V V V S

 

Eindronde (1/4de en 1/2de)

  U9 Reeks 3 U9 Reeks 2 U9 Reeks 1 U11 Reeks 3 U11 Reeks 2
t.e.m. U15
Wedstrijd-
assistenten
S S   S  
FP Manager V V V V S


V = Verplichting
S = Suggestie

Lees de handleiding en info over Fair Play op jullie Ethias Tour.

 • Wat kan FairPlay binnen uw club betekenen? Bekijk de ppt-presentatie in de infotheek zodat je het ook binnen je club t.g.v. een gespreksavond (of stage, lessenreeks, ¿) kan gebruiken naar trainers, ouders, jeugd, interclub- en competitiespelers toe. Interessant is ook om hiervoor een gastspreker (ervaren official of wedstrijdleider) uit te nodigen die vanuit eigen ervaring de nodige toelichting kan geven.
 • Je kan t.g.v. tennislessen, tennisstages, clubtornooien of officiële competities kleine prijsjes uitreiken aan spelers die zich FairPlay gedragen.
 • Je kan een mentaal kamp organiseren. Tijdens dit kamp kan je aandacht besteden aan mentale aspecten bij voor- en achterstand in wedstrijden, een quiz organiseren over de spelregels, ...Je kan binnen uw club de meest sportieve speler/speelster of het meest sportieve interclubteam belonen met een FairPlay-prijs.
 • Zorg voor een goede ontvangst van andere interclubploegen door hen bijvoorbeeld een gratis drankje en/of maaltijd aan te bieden.
 • Organiseer een FairPlay-clubkampioenschap. Hierbij een leuke formule bij wijze van voorbeeld: een dubbelspeltornooi in poulevorm op 1 dag met eventueel eindtabel en verliezerstabel. Achteraf ontvangen niet de winnaars maar wel de meest verdienstelijke speler een prijs. De dag kan afgesloten worden met een barbecue.
 • Dit jaar staat FairPlay en de begeleiding rond de court centraal. 
  Alle clubs konden informatie- en promotiemateriaal bestellen. Clubs die dit materiaal bestelden, ontvangen het pakket op de Gewestelijke Algemene Vergadering in maart. Ook het FairPlay Manager project richt de aandacht op de ouders.
  In de infotheek vind je het materiaal terug:
  • biervilten met tips voor ouders
  • flyer 'Ideale tennisouder'
  • infoboekje 'Ideale tennisouder' (enkel FairPlay Manager clubs)
 • Communiceer veel met de ouders. Geef informatie over de medewerkers, de taak van de trainers, de soorten competities, de reglementen,¿ maar ook wat de verwachtingen van de club zijn, wat de gevolgen zijn van onaanvaardbaar gedrag,¿
 • Stimuleer de clubsfeer. Als club organiseren jullie waarschijnlijk vaak activiteiten voor de jeugd. Het kan helpen om ook gezamenlijke activiteiten te plannen, zodat de ouders zich meer betrokken voelen. Een zoektocht, een familiedag,¿
 • Maak gebruik van slogans. Ouders willen steeds het beste voor hun kinderen, dus denk aan slogans als `ten voordele van onze jeugd', `in het belang van de kinderen', `sportieve ouders = sportieve kinderen',¿
 • De tien geboden. Laat de ouders de tien geboden ondertekenen bij inschrijving van hun kind (je kan hierin de zaken vermelden, waaraan jullie club het meeste belang hecht). Als geheugensteun kan je ze ook in het clubhuis ophangen of telkens 1 gebod in het clubblad vermelden.
 • Organiseer een startavond. Laat de ouders kennis maken met de filosofie van de club bvb. iedereen wordt gelijk behandeld, deelnemen is belangrijker dan winnen, FairPlay komt op de eerste plaats, wat wordt er verwacht van de ouders, wat zijn de clubregels, wat zijn de gevolgen indien er overtredingen zijn,¿