Verzekeringsscan

Als club voldoende of misschien wel teveel verzekerd?

Tennis Vlaanderen heeft samen met haar partner Ethias een handige verzekeringsscan ontwikkeld m.b.t. alle verzekeringen die voor een tennisclub van toepassing (kunnen) zijn.

Deze scan is opgedeeld in 3 luiken:

  1. primaire verzekeringen: alle verzekeringen die reeds in orde zijn via het lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen;
  2. secundaire verzekeringen: die verzekeringen waarvoor Tennis Vlaanderen samen met Ethias een voordelig groepsaanbod kan aanbieden;
  3. tertiaire verzekeringen: de verzekeringen die je als club individueel dient af te sluiten (kan via Ethias of via een lokale verzekeraar).

Met deze scan kan je gemakkelijk checken welke verzekeringen er voor je club noodzakelijk zijn. Welke zijn er verplicht en welke zijn aanbevolen (zie kolom 4 ‘Belang')?

In kolom ‘Polis' kan je doorklikken naar achterliggende document(en) voor meer details. Zeer handig en inzichtelijk is de beknopte duidingsfiche per polis: wat wel en wat niet verzekerd, uitleg terminologie, details dekking, praktische voorbeelden, …

In de kolom 'Hoe verzekeren?' zie je welke verzekeringen reeds in orde zijn via Tennis Vlaanderen of kan je doorklikken naar het betreffende (groeps-) aanbod.

In de kolom ‘Check' kan je afvinken welke verzekeringen bij jouw club reeds in orde zijn. Alle verzekeringen inbegrepen in de aansluiting bij Tennis Vlaanderen staan uiteraard reeds aangevinkt.

Primaire verzekeringen (automatisch van toepassing via Tennis Vlaanderen)

Soorten verzekeringen/risico's Van toepassing op? Gewaarborgd risico Belang? Polis Hoe verzekeren? Check
Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging tennisclub Materiële en lichamelijke schade aan derden verplicht Overzichtsfiche
45 038 835
OK via aansluiting bij Tennis Vl. OK
leden (als bestuurslid, vrijwilliger, beoefenaar) verplicht Overzichtsfiche
45 038 835
OK via aansluiting bij Tennis Vl.
niet-leden als deelnemer aan sportpromotionele activiteiten verplicht Overzichtsfiche
45 037 836
OK via aansluiting bij Tennis Vl.
niet-leden als vrijwilliger in opdracht van de tennisclub ten behoeve van verzekerde activiteiten aanbevolen Overzichtsfiche
45 060 926
OK via aansluiting bij Tennis Vl.
Rechtsbijstand tennisclub Invordering schade veroorzaakt door derden aan de tennisclub aanbevolen Overzichtsfiche
45 038 835
OK via aansluiting bij Tennis Vl. OK
Lichamelijke ongevallen leden (als bestuurslid, vrijwilliger, beoefenaar) Lichamelijke letsels tijdens en op weg naar en van een verzekerde activiteit verplicht Overzichtsfiche
45 038 835
OK via aansluiting bij Tennis Vl. OK
niet-leden als deelnemer aan sportpromotionele activiteiten verplicht Overzichtsfiche
45 037 836
OK via aansluiting bij Tennis Vl.
niet-leden als vrijwilliger in opdracht van de tennisclub ten behoeve van verzekerde activiteiten aanbevolen Overzichtsfiche
45 060 926
OK via aansluiting bij Tennis Vl.
Hartfalen leden als sportbeoefenaar Medische kosten ingevolge hartfalen tijdens of net na de beoefening van een verzekerde sportactiviteit aanbevolen Overzichtsfiche
45 038 835
OK via aansluiting bij Tennis Vl. OK

 

Algemene voorwaarden

Printversie verzekeringsscan

Meer info: info@tennisvlaanderen.be, 02/548.03.00

Secundaire verzekeringen (Groepsaanbod via Tennis Vlaanderen)

Soorten verzekeringen/risico's Van toepassing op? Gewaarborgd risico Belang? Polis Hoe verzekeren? Check
Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing de tennisclub aangesloten bij Tennis Vlaanderen De foutloze aansprakelijkheid van de uitbater (dit is niet noodzakelijk de eigenaar) van een publiek toegankelijk gebouw (of gedeelte ervan) in geval van lichamelijke en materiële schade aan derden (aanwezigen en passanten) veroorzaakt door brand of ontploffing in het uitgebate gebouw verplicht -Overzichtsfiche
Algemene
   voorwaarden
via aanvraag-formulier __
Bestuurders-aansprakelijkheid de tennisclub aangesloten bij Tennis Vlaanderen immateriële schade ingevolge een persoonlijke bestuursfout van een bestuurder (in rechte en in feite) van de club aanbevolen Overzichtsfiche
Algemene
   voorwaarden
via aanvraag-formulier __
Huurdersaansprakelijkheid de tennisclub aangesloten bij Tennis Vlaanderen schade door brand (en aanverwante gevaren) aan lokalen of gebouwen van derden aanbevolen
(zie huur-overeenkomst)
Overzichtsfiche
38 156 438
via inschrijvings-formulier __
Contractuele aansprakelijkheid de tennisclub aangesloten bij Tennis Vlaanderen schade andere dan brand aan lokalen of gebouwen (inclusief aanwezige inboedel) van derden aanbevolen
(zie huur-overeenkomst)
Overzichtsfiche
45 387 685
Algemene
   voorwaarden
via inschrijvings-formulier __
Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging trainers trainers aangesloten bij de trainersassociatie Coach+ van Tennis Vlaanderen materiële en lichamelijke schade aan derden toegebracht tijdens het lesgeven (niet alleen tennis, ook andere sporten) aanbevolen Overzichtsfiche
45 329 876
Algemene
   voorwaarden
automatisch inbegrepen als lid van Coach+ __
Alle bouwplaatsrisico's de tennisclub aangesloten bij Tennis Vlaanderen schade bij bouwwerken aan de eigen bouwwerken en aan derden aanbevolen, indien niet inbegrepen in diensten bouw-onderneming Overzichtsfiche
Algemene
   voorwaarden
via aanvraag-formulier __
Reisbijstand buitenlandse activiteiten de personen die deelnemen aan een buitenlandse reis ingericht door de club en van wie de namen vermeld worden op het inschrijvingsformulier bijstand in geval van ziekte en ongeval in het buitenland, alsook de organisatie en de bekostiging van de repatriëring aanbevolen, indien van toepassing Overzichtsfiche
45 387 762
Algemene
   voorwaarden
via inschrijvings-formulier __

 

Tertiaire verzekeringen (door de club individueel af te sluiten)

Soorten verzekeringen/risico's Van toepassing op? Gewaarborgd risico Belang? Polis Hoe verzekeren? Check
Brand en aanverwante gevaren gebouwen gebouwen brand en aanverwante gevaren aanbevolen Info mail Ethias __
Brand en aanverwante gevaren inboedel inboedel brand en aanverwante gevaren aanbevolen Info mail Ethias __
Verzekering tegen alle risico's kostbaar materiaal zoals elektronica, tenten,... eigendom van de club of gehuurd of geleend van derden verzekering tegen brand, diefstal en andere schade aanbevolen bij events en permanent kostbaar materiaal Info mail Ethias __
Annuleringsverzekering de deelnemers aan een reis ingericht door de club de reiskosten bij annulering van de reis omwille van specifieke omstandigheden aanbevolen bij clubactiviteit in buitenland Info mail Ethias __
Bagageverzekering de deelnemers aan een reis ingericht door de club diefstal en beschadeging van de bagage aanbevolen bij clubactiviteit in buitenland Info mail Ethias __
Arbeidsongevallen-verzekering bezoldigd personeel lichamelijke ongevallen overkomen aan personeel van de club verplicht indien bezoldigd personeel Info mail Ethias __