Verzekering sportongevallen

Vragen?

Contacteer de helpdesk:

 • elit@tennisvlaanderen.be
 • Werkdagen van 8u00-16u30: 02/548.03.00
 • Werkdagen van 16u30-21u00: 02/548.03.16
 • Weekends van 09u00-21u00: 02/548.03.16

Een sportongeval op mijn club, wat moet ik doen?

De aangifte moet gebeuren door een clubbestuurder via het Extranet van Ethias op de website www.ethias.be. Gebruik deze handleiding voor de aangifte van een sportongeval.

Meer info over de Ethias verzekering

Via Tennis Vlaanderen zijn clubs en leden verzekerd tegen sportongevallen.

De verzekerde risico's zijn:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
 • Rechtsbijstand
 • Lichamelijke ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar de verzekerde activiteit en omgekeerd.
 • Hartfalen tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening
De verzekerde activiteiten zijn:
 • tennis en padel
 • occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,...
 • occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,...elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één nacht als het concept "dagziekenhuis" voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds.
 • activiteiten ingericht door de tennisclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,...
 • uitbating infrastructuur van de tennisclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen)
 • sportpromotionele activiteiten
 • de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis Vlaanderen

Bekijk de polis en de overzichtsfiche

Wil je weten of je als club voldoende of misschien wel teveel verzekerd bent? Doe dan hier de verzekeringsscan.