Topsportcentrum Wilrijk

Volg het centrum en topsportresultaten op Facebook!

 
 

Topsportstatuut schooljaar 2021-2022

Wie in aanmerking wil komen voor een topsportstatuut voor het schooljaar 2021-2022 dient deel te nemen aan de identificatiedag. Tijdens deze dag worden de tennistieke, conditionele en mentale vaardigheden van de speler getest.

Update identificatiedagen 12/02/2021

Pre-identificatiedagen voor spelers die niet voldoen aan de rankingcriteria voor deelname aan de identificatiedagen

Gezien de gezondheidscrisis en de implicaties die dit met zich meebrengt, worden een aantal aanpassingen gemaakt aan de selectieprocedure.

De huidige nationale en internationale rankings zijn minder representatief als criterium om te mogen deelnemen aan een identificatiedag. Om deze reden besloten we te werken met een pre-identificatieprocedure. Tijdens deze extra fase worden wedstrijden gespeeld op het topsportcentrum van Tennis Vlaanderen in Wilrijk.

Wie komt in aanmerking?

 • Alle spelers die vorig jaar deelnamen aan de identificatiedagen, maar geen topsportstatuut behaalden, krijgen in de week 22 februari een uitnodiging vanuit het topsportcentrum voor deelname aan de pre-identificatiefase.
 • Spelers die vorig jaar niet hebben deelgenomen, kunnen zich alsnog kandidaat stellen, op basis van een gemotiveerde aanvraag, via dit inschrijvingsformulier. Hierbij dient uit het trainingsvolume, wedstrijdvolume, de tornooikeuze, sportspecifieke en -wetenschappelijke omkadering, duidelijk naar voren te komen dat er ambitie is om een internationaal tennisprogramma af te werken. Via deze link vinden jullie hiertoe de richtlijnen voor topsport. Indien de huidige invulling onvoldoende aansluit bij deze richtlijnen, is het niet zinvol om de aanvraag in te dienen.

Spelers die na afsluiten van de inschrijvingsdatum (1 april) voor pre-identificatie de oorspronkelijke criteria voor rechtstreekse deelname aan de identificatie behalen, blijven welkom op de wedstrijddag, maar stromen ook direct door naar de effectieve identificatiedag zonder beoordeling tijdens de wedstrijddag.

Wat houdt de pre-identificatieprocedure in?
De spelers komen naar het Topsportcentrum voor één wedstrijddag. Tijdens deze dag speelt elke speler 2 wedstrijden (2 sets + eventueel supertiebreak). Tussen beide wedstrijden wordt een korte rustpauze voorzien.

De praktische organisatie van de wedstrijddag zal deels afhankelijk zijn van de Covid-maatregelen die op dat moment gelden. De definitieve planning wordt enkele dagen voor de wedstrijddag doorgestuurd.

Voor elke leeftijdsgroep zijn er 2 wedstrijddagen voorzien. Bij inschrijving duidt de speler aan wanneer hij/zij aanwezig zal zijn.

 • Voor °2006 en ouder:
  • Vrijdag 16 april (13u-19u)
  • Donderdag 29 april (16u30 – 19u30)
 • Voor °2007 en °2008:
  • Woensdag 21 april (13u-19u)
  • Zaterdag 24 april (9u-13u)

Hoe worden de spelers beoordeeld?
Drie juryleden zullen de spelers onafhankelijk van elkaar observeren en beoordelen. Vanuit het oordeel van deze 3 juryleden, zal besloten worden of de speler in kwestie voldoende potentieel heeft om in aanmerking te komen voor een topsportstatuut en kan worden toegelaten tot de eigenlijke identificatieprocedure. Tijdens de pre-identificatiewedstrijden wordt hetzelfde scoresysteem (via meetschaal van 0 tot en met 5) gehanteerd zoals tijdens de identificatiedagen, met die uitzondering dat enkel de globale domeinen worden beoordeeld in plaats van de verschillende afzonderlijke vaardigheden per domein.

Volgende domeinen worden beoordeeld:

 • Basislijnvaardigheden
 • Netspelvaardigheden
 • Racketvaardigheden
 • Starten van het punt
 • Beweeglijkheid
 • Spelbeleving en mentale vaardigheden

De fysieke en motorische vaardigheden worden tijdens de pre-identificatiefase niet beoordeeld.

Een domeinscore wordt bepaald door het gemiddelde van de scores van de 3 juryleden op dat domein. Het gemiddelde van alle domeinscores leidt tot een totaalscore. Spelers die een totaalscore van minimum 3,75 op 5 realiseren stromen door naar de identificatiedagen.

De toelating tot de identificatiedagen biedt op geen enkele manier een garantie op het daadwerkelijk halen van een topsportstatuut. Op de eigenlijke identificatiedag bestaat de jury zoals gewoonlijk uit 10 verschillende personen die elk domein beoordelen aan de hand van de verschillende onderliggende vaardigheden (de procedure van de identificatiedagen vind je terug in de selectiecriteria). Hierdoor is het te verwachten dat de behaalde score op een bepaald domein op de eigenlijke identificatiedag afwijkt van de score die werd behaald tijdens de pre-identificatieprocedure. We wensen dan ook te benadrukken dat uitsluitend de behaalde scores op de identificatiedag in rekening gebracht worden bij het definitief toekennen van een topsportstatuut.

Met uitzondering van de hierboven beschreven wijzigingen, wordt voor de pre-identificatie dezelfde procedure als voor de identificatiedagen gehanteerd.

Inschrijven:
De inschrijvingen voor de pre-identificatiedagen zijn afgesloten.

Indien u vragen hebt over deze procedure, neem dan contact met bart.dekeersmaeker@tennisvlaanderen.be

Identificatiedagen voor spelers die wel voldoen aan de deelnamecriteria

Om deel te nemen moet worden voldaan aan minimum 1 van de criteria, welke staan beschreven in de selectiecriteria. Bekijk de criteria hier.

Download hier het aanvraagformulier van de betrokken leeftijdscategorie (of ook in de infotheek op deze pagina):

Voor de identificatiedagen van mei 2021 dient de aanvraag te gebeuren voor 25/04/2021 (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be). Het aanvraagformulier voor de identificatiedag van Juli 2021 dient uiterlijk 09/07/2021 te worden toegestuurd.

Resultaat van de identificatiedag

Heel snel na de identificatiedag zullen de ouders en trainers op de hoogte gebracht worden van de testresultaten. Ten laatste op 6 juni moeten ouders van positief beoordeelde jongeren aan Tennis Vlaanderen laten weten of ze hun zoon/dochter willen laten instappen in de Topsportschool (Topsportstatuut A) of voor een privaat project (Topsportstatuut F) kiezen. Samen met deze beslissing dienen de ouders wanneer ze voor een privaat programma kiezen, tevens voor 6 juni, een dossier in te dienen met volgende informatie:

 • Verslag van het afgelopen trainingsjaar, met een gemotiveerde en onderbouwde brief waarin de verantwoordelijke trainer aangeeft dat de speler op lijn kan komen van de finaliteit van topsport tennis en de speler ‘on track' is/kan komen van de ontwikkelingslijnen/selectiecriteria (top 100);
 • Lange en korte termijn doelstellingen (resultaat en proces), met een samenstelling van de periodisering en het tornooiprogramma (minimum aantal tornooien die aanleiding kunnen geven tot voldoen aan de selectiecriteria van volgend schooljaar);
 • Trainersomkadering (U12 minimum Trainer B en +12 Trainer A, gediplomeerde conditietrainer), en paramedische omkadering (sportarts, kinesist,...);
 • Weekplanning van de trainingen die tijdens de trainingsweken van het schooljaar 2021-2022 zal afgewerkt worden.

Dit dossier dient uiteraard samengesteld te worden door de persoonlijke trainer (voor spelers die reeds in Tennis & Studie zitten of nieuw toetreden, stelt de verantwoordelijke trainer van het centrum het dossier samen).

Data identificatiedagen

De identificatiedagen voor het bekomen van een topsportstatuut voor het schooljaar ‘21-‘22 worden georganiseerd op het Topsportcentrum op volgende data:

 • °2006 - °2005 - °2004: dinsdag 18 mei
 • °2008 - °2007: donderdag 27 mei
 • °2009: dinsdag 4 mei
 • °2011 - °2010: woensdag 2 juni
 • °2012: maandag 7 juni
 • °2013: woensdag 9 juni

De identificatiedag van juli is enkel voor spelers die in mei omwille van blessure of ranking niet kunnen deelnemen. De 2e identificatiedag voor de spelers van het geboortejaar 2008 tot en met 2004 zal doorgaan op vrijdag 16 juli 2021.

Infotheek Topsportstatuten en selectiecriteria

TitelPublicatiedatum
Clubstatistieken18/03/2021