Topsportcentrum Wilrijk

Volg het centrum en topsportresultaten op Facebook!

 
 

Topsportstatuut schooljaar 2022-2023

Wie in aanmerking wil komen voor een topsportstatuut voor het schooljaar 2022-2023 dient deel te nemen aan de identificatiedag. Tijdens deze dag worden de tennistieke, conditionele en mentale vaardigheden van de speler getest.

Aanvraag tot deelname en selectiecriteria

Om deel te nemen moet worden voldaan aan minimum 1 van de criteria, welke staan beschreven in de selectiecriteria. Bekijk de criteria per leeftijdscategorie hier.

Spelers die voldoen aan minimum 1 van deze criteria doen een aanvraag tot deelname. Voor de identificatiedagen van mei 2022 dient de aanvraag te gebeuren voor 25/04/2022 (topsportcentrum@tennisvlaanderen.be). Het aanvraagformulier voor de identificatiedag van juli 2022 dient uiterlijk 11/07/2022 te worden toegestuurd.

Voor spelers van 2011 en jonger dient er geen aanvraag ingediend te worden. Wanneer ze tijdens het scouting-project of via het KDT positief zijn geëvalueerd, worden zij door Tennis Vlaanderen uitgenodigd.
Download hier het aanvraagformulier van de betrokken leeftijdscategorie (of ook in de infotheek op deze pagina):

Resultaat van de identificatiedag

Heel snel na de identificatiedag zullen de ouders en trainers op de hoogte gebracht worden van de testresultaten. Ten laatste op 5 juni 2022 moeten ouders van positief beoordeelde jongeren aan Topsportcentrum Tennis Vlaanderen laten weten of ze hun zoon/dochter willen laten instappen in de Topsportschool (Topsportstatuut A) of voor een privaat project (Topsportstatuut F) kiezen. Samen met deze beslissing dienen de ouders wanneer ze voor een privaat programma kiezen, tevens voor 5 juni, een dossier in te dienen met volgende informatie:
  • Verslag van het afgelopen trainingsjaar, met een gemotiveerde en onderbouwde brief waarin de verantwoordelijke trainer aangeeft dat de speler op lijn kan komen van de finaliteit van topsport tennis en de speler ‘on track' is/kan komen van de ontwikkelingslijnen/selectiecriteria (top 100);
  • Lange en korte termijn doelstellingen (resultaat en proces), met een samenstelling van de periodisering en het tornooiprogramma (minimum aantal tornooien die aanleiding kunnen geven tot voldoen aan de selectiecriteria van volgend schooljaar);
  • Trainersomkadering (U12 minimum Trainer B en +12 Trainer A, gediplomeerde conditietrainer), en paramedische omkadering (sportarts, kinesist,...);
  • Weekplanning van de trainingen die tijdens de trainingsweken van het schooljaar 2022-2023 zal afgewerkt worden.

Dit dossier dient uiteraard samengesteld te worden door de persoonlijke trainer (voor spelers die reeds in Tennis & Studie zitten of nieuw toetreden, stelt de verantwoordelijke trainer van het centrum het dossier samen).

Data identificatiedagen

De identificatiedagen voor het bekomen van een topsportstatuut voor het schooljaar 2022-2023 worden georganiseerd op het Topsportcentrum op volgende data:
  • Dinsdag 3 mei 2022:  °2010
  • Donderdag 5 mei 2022:  °2007, ° 2006 en °2005
  • Dinsdag 24 mei 2022:  °2009 en °2008
  • Woensdag 8 juni 2022:  °2012 en °2011
  • Vrijdag 10 juni 2022:  °2014 en °2013
De identificatiedag van juli is enkel voor spelers die in mei omwille van blessure of ranking niet kunnen deelnemen. De datum voor deze identificatiedag zal uiterlijk 1 juni 2022 worden meegedeeld.
stieke, conditionele en mentale vaardigheden van de speler getest.