Scheidsrechter

Infotheek officials

Clubscheidsrechter/Gewestelijk scheidsrechter

In de cursus "Clubscheidsrechter" komen o.a. alle aspecten van de spelregels en de wijze waarop een wedstrijd vanaf de stoel wordt geleid, aan bod. Als je slaagt voor het schriftelijk examen kan je onmiddellijk aan de slag in je club.

Wie jaar na jaar uitsluitend wedstrijden arbitreert binnen de eigen club, blijft Clubscheidsrechter (minstens 4 prestaties per jaar). Als je buiten je eigen club presteert, krijg je het jaar daarop de graad van Gewestelijk scheidsrechter toegekend (bij minstens 8 prestaties waarvan 4 buiten eigen club).

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen.
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen.
 • Het kunnen invullen van de scorekaart.
 • Het kunnen leiden van een tennismatch.
De kandidaat dient te slagen voor het schriftelijk examen (70%).

Toelatingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van Tennis Vlaanderen
 • 13 jaar worden in het jaar dat de cursus plaats vindt.

Nationaal scheidsrechter

Reiken je ambities verder? Als nationaal scheidsrechter kan je aan de slag als stoelscheidsrechter tijdens nationale interclubontmoetingen of tornooien. Daarnaast kan je met deze graad als lijnrechter fungeren tijdens Davis of Fed Cup ontmoetingen of internationale tornooien (ITF, ATP of WTA, Tennis Europe).

Leerdoelstellingen:

 • De tennisspelregels kennen.
 • De gedragscode kennen en kunnen toepassen.
 • De terreinprocedures kennen en kunnen toepassen.
 • "Naar de letter en de geest" kennen en kunnen toepassen.

De kandidaat dient te slagen voor het schriftelijk examen (80%).

De kandidaat krijgt een eerste praktische proef op de dag van het schriftelijk examen (t.g.v. de Tennis Vlaanderen-Indoorkampioenschappen). Daarna wordt elke kandidaat, na geslaagd te zijn in het schriftelijk examen, gedurende het daaropvolgende seizoen 3 keer geëvalueerd (door minstens 2 verschillende evaluatoren). De gearbitreerde matchen dienen van voldoende hoog niveau te zijn (Ethias Tour Reeks 1 Plus J/M15, Feest van de Jeugd, Belgian Circuit,...), gekozen in samenspraak met de gewestelijke arbitrageverantwoordelijke. Pas na een positieve beoordeling van de 3 evaluaties, wordt de graad van Nationaal Scheidsrechter toegekend.

Toelatingsvoorwaarden:

Als gewestelijk scheidsrechter dien je je kandidatuur via je club in bij het gewestelijk secretariaat (uiterlijk 1 februari). Na aanvaarding door de gewestelijke scheidsrechterscommissie kan je deelnemen aan de opleiding en examen.

Cursusmateriaal cursussen nationaal official:

Klik hier

Internationaal scheidsrechter

Heb je de ambitie om een internationale carrière uit te bouwen? Stuur dan als ervaren nationaal scheidsrechter je kandidatuur naar de Hoofdzetel van Tennis Vlaanderen.

Na goedkeuring kan je je opleiding starten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF). Als je slaagt ligt er een mooie carrière als stoelscheidsrechter op ITF-, ATP- & WTA-tornooien op je te wachten.

Meer weten over Officials op internationaal niveau? Raadpleeg itftennis.com.

Criteria voor aanduiding

Hieronder vindt u een verduidelijking van de criteria waarmee Tennis Vlaanderen rekening houdt bij de diverse aanduidingen als official voor toptornooien (wedstrijdleider, chief of umpires, lijnrechter, stoelscheidsrechter) en voor de kandidaturen als internationaal official.

De volgende doelstelling staat steeds voorop:

 • het helpen uitbouwen van de carrière van gemotiveerde en talentvolle officials,
 • het uitbouwen van het officialskorps, zowel naar kwantiteit als kwaliteit,
 • het aanduiden van de juiste persoon voor de juiste functie.

De volgende criteria worden gehanteerd:

 • kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties (*)
 • internationale normen en waarderingen  (ITF-"recommendation")
 • nationale en internationale graad
 • fulltime beschikbaar zijn
 • betrokkenheid (liga, gewest, club, tweetaligheid)
 • kansen voor de betere jonge elementen (= tot 40 jaar)

(*) De kwaliteit wordt gewaardeerd op basis van de evaluatierapporten van de ITF-officials, de Chief Umpire of wedstrijdleider en het advies van de Scheidsrechterscommissie. Wat de kwantiteit betreft zijn de specifieke prestaties belangrijk (vb. als lijnrechter gewerkt hebben om aangeduid te kunnen worden als lijnrechter voor een toptornooi).

Het is ook steeds de bedoeling een opening te laten voor nieuwe officials om dergelijke aanduidingen in de wacht te slepen. In ieder geval is het uiterst belangrijk dat men zich kandidaat stelt, zoniet maakt men zeker geen kans.