« Back

Een ‘veilige’ club: verzekeringsscan, aanpak grensoverschrijdend gedrag, groepsaanbod AED-toestel

Een ‘veilige’ club: verzekeringsscan, aanpak grensoverschrijdend gedrag, groepsaanbod AED-toestel

Tennis Vlaanderen heeft samen met haar partner Ethias een handige verzekeringsscan ontwikkeld m.b.t. alle verzekeringen die voor een tennis- en/of padelclub van toepassing (kunnen) zijn. Met deze scan kan je gemakkelijk checken welke verzekeringen er voor je club noodzakelijk zijn, welke zijn er verplicht en welke er aanbevolen zijn, zodoende niet te weinig, maar ook niet te veel verzekerd te zijn.

Via de verzekeringsscan vind je ook gemakkelijk alle formulieren, dekkingen, voorwaarden e.a. duidingen terug van de verzekeringen inbegrepen in het lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen.

Doe de verzekeringsscan.

Lees meer over de Ethias sportongevallenverzekering.

Grensoverschrijdend gedrag en vooral seksueel grensoverschrijdend gedrag was de voorbije jaren volop in de media, spijtig genoeg ook meermaals m.b.t. de sport. Wij willen als Tennis Vlaanderen samen met de clubs bij deze onze verantwoordelijkheid opnemen. 

Op basis van input van de overheid en een gedegen analyse, stellen wij voor om volgend actieplan op de club uit te rollen:

  1. Zorg voor een sensibilisering via de clubwebsite, de infobrochure, een contactmoment, …;
  2. Neem een specifiek artikel op in het Huishoudelijk Reglement van de club;
  3. Duid als club een aanspreekpunt integriteit (A.P.I.) en een ondersteunend ethisch adviesorgaan aan;
  4. Werf zorgvuldig trainers aan en neem een clausule op in de afsprakennota (of contract) met de tennisschool/lesgevers;
  5. Zorg voor een ethisch gezonde cultuur en leefomgeving in de club.

Meer info en hapklaar materiaal m.b.t. de 5 hiervoor vermelde actiepunten.

Een AED-toestel kan levens redden! Als iemand op de club een hartfalen krijgt, dan kan een leek met behulp van de instructies van een volautomatisch AED-toestel de eerste cruciale zorgen (hartdefibrillatie) toedienen, in afwachting dat de ambulance ter plaatse is. Iemand met een hartfalen haalt tot 70% overlevingskans bij een AED-reanimatie binnen de 4', zo niet is de overlevingskans slechts 8%!

Tennis Vlaanderen heeft i.s.m. CardioService een aantrekkelijk groepsaanbod voor de tennis- en/of padelclubs uitgewerkt (35% korting t.o.v. huidige internetprijzen), nadat eerst het Rode Kruis en enkele artsen uit de tenniswereld ons in de wereld van de hartdefibrillatoren wegwijs hebben gemaakt.

Lees en bestel het groepsaanbod.