Raad van Bestuur, gewesten e.a. organen

Aan de raad van bestuur is statutair het bestuur van de vzw Tennis Vlaanderen toegekend.
De raad van bestuur wordt in haar werking bijgestaan door de hoofdzetel en diverse ondersteunende organen. Deze hebben de opdracht de beslissingen van de raad van bestuur uit te werken.
Het tennisparlement is bevoegd inzake alle tennisaangelegenheden.
De gewestelijke comités zijn bevoegd voor het beheer en de bevordering van de tennissport in het betrokken gewest op grond van de door de raad van bestuur gedelegeerde bevoegdheden.
De adviesorganen werken al naargelang de betreffende bevoegdheid in coördinatie met de raad van bestuur of het tennisparlement en hebben een adviserende functie.

Dirk De Maeseneer
Voorzitter
Vlaams-Brabant
°1961
Aanvang 1e mandaat: 2004
Huidig mandaat: 2018-2024
(6e mandaat)

Frank Muts

Antwerpen
°1954
Aanvang 1e mandaat: 2013
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Philip Desoete

West-Vlaanderen
°1973
Aanvang 1e mandaat: 2013
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Vic Engelen

Limburg
°1952
Aanvang 1e mandaat: 2003
Huidig mandaat: 2018-2022
(6e mandaat)
Jan Van Dooren

Vlaams-Brabant
°1961
Aanvang 1e mandaat: 2014
Huidig mandaat: 2018-2024
(3e mandaat)

Walter Pauwels

Oost-Vlaanderen
°1950
Aanvang 1e mandaat: 2006
Huidig mandaat: 2018-2020
(5e mandaat)
Georges Anthoon
°1955
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)
An Vermeersch
°1975
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)
Bob Madou
°1981
Aanvang 1e mandaat: 2018
Huidig mandaat: 2018-2021
(1e mandaat)

 

Tennis Vlaanderen heeft 5 gewestelijke comités: Antwerpen, West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De gewestelijke comités zijn bevoegd voor het beheer en de bevordering van de tennissport in het betrokken gewest op grond van de door de raad van bestuur gedelegeerde bevoegdheden. De leden worden gekozen door de gewestelijke algemene vergaderingen (5), elk samengesteld uit de toegetreden leden-clubs van een betrokken gewest, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

De Raad van Bestuur wordt inzake alle sportieve aangelegenheden bijgestaan door het tennisparlement. Het tennisparlement is samengesteld uit alle leden van de gewestelijke comités en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur en het Tennisparlement worden in hun werking bijgestaan door meerdere adviesorganen:
Competitie Marc Hendrickx (voorzitter)
Alain Hilven
Yves Ostyn
Johan Rolly
Patrick Engelen
Gert Vanderlinden
André Beck
Stefaan Simaey
Kevin Beyens
Bram Develtere
Officials Nicolas Boi (voorzitter)
Marc Oeyen
Jean-Pierre Vanden Broucke
Marc Hendrickx
Jean-Pierre Vunckx
Christine Dewulf
Jan Cornelis
Stijn Neefs
Tim Valgaeren
Arthur Verhaegen
Klassementen Alain Hilven (voorzitter)
Yves Ostyn
Johan Rolly
Jo Vandebrouck
Martin Vosswinkel
Wim Langbeen
Stefaan Simaey
Kevin Beyens
Tom De Mulder
Patrick Engelen
Clubwerking Frank Liwerski (voorzitter)
Frederik Arts
Katleen Van Dyck
Paya Vermeersch
Jean-Pierre Vanden Broucke
Carlo Grauwels
Charlotte Backx
Daan Deckers
Stein Celis
Bernard Van Den Haute
Kids Toer Barbara Dewilde (voorzitter)
Tom Baten
Paya Vermeersch
Kristel Van Der Perre
Charlotte Backx
Caroline De Clercq
Lotte Gielis
Ellen Verhulst
Padel Thomas Janssens
Tom Van De Vondel
Nicolas Seminck
Barbara Dewilde
Frank Liwerski
Didier Jadoul
Jo Van Den Bosch
Jeroen Van Lierde

 

De Raad van Bestuur wordt in haar werking bijgestaan door volgende organen:
Verificateurs der Rekeningen Marc Boogaert
Didier Claeys
Bart Daenens
Pierre Ramakers
Robert Reynders
Juridische Commissie Vic Engelen (voorzitter)
Greet Coucke
Ariane De Strycker
Marc Seghers
Jan Van Gorp
Luc Willems
Ethisch orgaan Gijs Kooken
Dirk Deldaele
Valentijn Pattyn
Nelle Blancke
Vic Engelen
Gert-Jan De Muynck

 

Het Topsportcentrum wordt in hun werking bijgestaan door volgende organen:
Commissie Topsport Filip Verherstraeten
Ivo Van Aken
Jan Van Dooren
Walter Pauwels
Gijs Kooken
Johan Van Herck
Alain De Vos
Laurence Courtois
Bart De Keersmaeker
Gert-Jan De Muynck
Medisch en Paramedisch team
& Sportwetenschappelijke begeleiding
S.P.O.R.T.S. UZA
Orthopedisten Monica
Dr. Maurits Joris
Hans Van Baarle
Gert-Jan De Muynck
Stephanie Scheirlynck
Frank Dewitte
Kristof Muts
Sven Mariën
Dieter Calle
Bart De Keersmaeker